Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+

edu.cz > Strategie MŠMT > Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+

Vláda ČR svým usnesením ze dne 19. 10. 2020 schválila Strategii vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+, zásadní dokument MŠMT, který určuje práci, cíle a nástroje vzdělávací politiky na příštích deset let (2020-2030+).STRATEGICKÉ CÍLE:

Strategický cíl 1:

Zaměřit vzdělávání více na získávání kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní i osobní život

Strategický cíl 2:

Snížit nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a umožnit maximální rozvoj potenciálu dětí, žáků a studentů

STRATEGICKÉ LINIE:

 • 1.1 Proměna obsahu, metod a forem vzdělávání
 • 1.2 Inovace ve vzdělávání
 • 1.3 Hodnocení ve vzdělávání
 • 1.4 Digitální vzdělávání
 • 1.5 Občanské vzdělávání
 • 1.6 Bezpečné prostředí ve školách, rozvoj participace a autonomie
 • 1.7 Odborné vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách
 • 1.8 Neformální vzdělávání a celoživotní učení
 • 2.1 Omezení vnější diferenciace školství
 • 2.2 Disparity a segregace
 • 2.3 Case management a meziresortní spolupráce
 • 3.1 Systém komplexní profesní přípravy a podpory
 • 3.2 Podpora pedagogické práce škol
 • 4.1 Koncentrace odborných kapacit
 • 4.2 Lepší využití dat a zvýšení relevance a kvality vzdělávacího výzkumu
 • 4.3 Snižování nepedagogické zátěže škol
 • 4.4 Posílení informovanosti, komunikace a spolupráce
 • 5.1 Zajištění financování v rámci jednotlivých strategických linií

5 IMPLEMENTAČNÍCH KARET PRO OBDOBÍ 2020 - 2023:

1. Podpora předškolního vzdělávání

Cíl: Zvyšovat kvalitu předškolního vzdělávání a zapojovat do něj čím dál více dětí - proměna obsahu vzdělávání s důrazem na klíčové kompetence, podpora pedagogů a individualizovaná práce s dětmi.

2. Revize RVP ZV a metodická podpora školám

Cíl: Modernizovat obsah vzdělávání - rozvíjet kritické myšlení, práci s informacemi, klást důraz na spolupráci a zároveň podporovat kompetenci k celoživotnímu učení.

3. Podpora a řízení škol

Cíl: Vybudovat funkční systém podpory škol, který přispěje ke zvýšení kvality vzdělávání, spolupráci, efektivněnní řízení škol a školské soustavy a ke snížení nerovností ve zvdělávání.

4. Inovace oborové soustavy

Cíl: Funkční, postupná a atraktivní oborová soustava - revize obsahů vzdělávání zajistí, aby byly absolventi vybaveni kompetencemi pro další vzdělávání, osobní život a uplatnění na trhu práce.

5. Disparity

Cíl: Zvýšit kvalitu vzdělávání ve strukturálně postižených krajích s důrazem na zvýšení účasti dětí v předškolním vzdělávání, metodickou podporu škol vzdělávající vysoký podíl sociálně znevýhodněných žáků a jejic zřizovatelů.

SLEDUJTE AKTUALITY

Tvorba Strategie 2030+ probíhala téměř dva roky a do její přípravy se nejrůznějšími formami podařilo zapojit stovky lidí – akademiky, odborníky, ředitele, učitele a vychovatele, zřizovatele, ale i rodiče a žáky. Cílem Strategie 2030+ je modernizovat celý vzdělávací systém, a to jak v oblasti regionálního školství, tak i zájmového a neformálního vzdělávání a celoživotního učení.

Budeme velmi rádi, pokud přijmete cíle Strategie 2030+ za vlastní. Uvítám i Vaše názory, postřehy a příklady dobré praxe či aktivit, které realizujete, ke sdílení jako inspiraci pro ostatní školy.

Pište nám na e-mail edu2030@msmt.cz Sledujte a sdílejte také: https://www.facebook.com/Edu2030plus


Videa o Strategii 2030+

Představení Strategie 2030+

Pan ministr Robert Plaga zahájí on-line konferenci představením návrhu textu Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. Popíše proces jejího vzniku i to, jakou roli sehrál hodnotový dokument Hlavní směry vzdělávací politiky a následně podněty, které k němu MŠMT obdrželo. Představen bude i plán implementace navrhovaných opatření. V druhé polovině přenosu bude prostor pro dotazy sledujících.

Podpora předškolního vzdělávání

Revize RVP ZV a systém metodické podpory

Společně budeme debatovat s odborníky o návrhu opatření revize RVP pro základní vzdělávání a související metodické podpory pro období 2020-2023. V sále budou přítomni tvůrci implementační karty i svou účast potvrdili odborníci z akademické sféry, zástupci učitelů a ředitelů stejně jako další aktéři z oblasti vzdělávací politiky. V druhé polovině přenosu bude prostor pro dotazy sledujících.

Podpora a řízení školy

U kulatého stolu povedeme debatu o návrhu opatření na podporu a řízení škol pro období 2020-2023. Hlavním tématem bude návrh "středního článku", ale debatovat se bude i o dalších opatřeních. V sále budou přítomni tvůrci implementační karty i pozvaní odborníci, zástupci zřizovatelů, vedení škol, MAPů a dalších aktérů. V druhé polovině přenosu bude prostor pro dotazy sledujících.

Inovace oborové soustavy

Společně budeme debatovat o inovaci oborové soustavy a dalších opatřeních na podporu odborného školství v období 2020-2023. V sále budou přítomni tvůrci implementační karty, zkušení ředitelé středních škol, zástupci zřizovatelů, asociací i zaměstnavatelů. V druhé polovině přenosu bude prostor pro dotazy sledujících.

Zvýšení kvality vzdělávání ve strukturálně postižených regionech

Poslední kulatý stůl se zaměří na opatření pro zvýšení kvality vzdělávání ve strukturálně postižených regionech pro období 2020-2023. V sále budou přítomni tvůrci implementační karty i pozvaní odborníci, zástupci akademické sféry, neziskového sektoru i zkušení lidé z praxe. V druhé polovině přenosu bude prostor pro dotazy sledujících.

Revize ICT pohledem ředitele školy

„Školy si vyberou, jak upraví hodiny,“ říká PaedDr. Michal Černý, prezident Asociace ředitelů základních škol.

Skip to content