Inovace oborové soustavy (indikátory)

edu.cz > Strategie MŠMT > Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ > Inovace oborové soustavy > Inovace oborové soustavy (indikátory)

Cíl implementační karty:

Cílem je funkční, prostupná a atraktivní oborová soustava, která prostřednictvím revize obsahů vzdělávání zajistí, aby byli jeho absolventi vybaveni kompetencemi pro další profesní i neprofesní vzdělávání, osobní život a dlouhodobou uplatnitelnost na trhu práce.


Indikátory k této kartě jsou připravovány.