Podpora a řízení (indikátory)

edu.cz > Strategie MŠMT > Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ > Podpora a řízení škol > Podpora a řízení (indikátory)

Cíl implementační karty:

Vybudování funkčního systému podpory škol, který přispěje ke zvýšení kvality vzdělávání, spolupráci, zefektivnění řízení škol a školské soustavy a ke snížení nerovností ve vzdělávání.


Indikátory k této kartě jsou připravovány.