Podpora předškolního vzdělávání (indikátory)

edu.cz > Strategie MŠMT > Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ > Podpora předškolního vzdělávání > Podpora předškolního vzdělávání (indikátory)

Cíl implementační karty:
Zvyšovat kvalitu předškolního vzdělávání a zapojovat do něj čím dál více dětí – proměna obsahu vzdělávání s důrazem na klíčové kompetence, podpora pedagogů a individualizovaná práce s dětmi.


Indikátory k této kartě jsou připravovány.