Implementační karta revize RVP ZV (indikátory)

edu.cz > Strategie MŠMT > Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ > Revize RVP ZV > Implementační karta revize RVP ZV (indikátory)

Cíl implementační karty:
Cílem opatření je modernizovat obsah vzdělávání tak, aby odpovídalo dynamice a potřebám 21. století. Škola musí rozvíjet kritické myšlení, práci s informacemi, klást důraz na spolupráci a zároveň podporovat kompetenci k celoživotnímu učení. Základem vzdělání jsou kompetence pro život a jádrové učivo, které musí žáci umět propojovat, rozvíjet a aplikovat v každodenním osobním, profesním i občanském životě.


Indikátory k této kartě jsou připravovány.