Indikátory Strategie 2030+

edu.cz > Strategie MŠMT > Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ > Indikátory Strategie 2030+

V průběhu roku 2021 vznikl návrh monitorovacího rámce stavu a vývoje vzdělávací soustavy ČR, který je součástí implementace Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ (dále jen Strategie 2030+). Tento rámec bude po schválení v průběhu prvního kvartálu roku 2022 doplněn daty popisujícími stav sledovaných indikátorů od roku 2021 zpětně.

V oblasti indikátorů tak navazuje Strategie 2030+ na závazky z předchozí Strategie 2020 a vyvíjí soustavu indikátorů rozvoje vzdělávací soustavy, které jsou nejen schopny zpětně reflektovat dosavadní vývoj, ale rovněž explicitně stanovovat žádoucí stav nebo alespoň trend v klíčových oblastech zájmu nové strategie. Tento soubor indikátorů představuje základní nástroj zpětné vazby k plnění strategických cílů a implementaci klíčových opatření. Jejich monitoring bude probíhat s roční periodicitou s jasně stanovenými kompetencemi ohledně dodání a vyhodnocení dat.

Monitorovací rámec Strategie 2030+ není statický a bude se průběžně měnit s ohledem na potřeby sledování vývoje dalších indikátorů. Součástí rámce jsou i indikátory týkající se vysokých škol, jejichž problematika není zahrnuta v Strategie 2030+, ale pro potřeby sledování soustavy jako celku byly indikátory k VŠ zařazeny také. V plánu je sledování vybraných indikátorů i za vyšší územní samosprávné celky (tj. kraje ČR). 


Soubory ke stažení


Skip to content