Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+

edu.cz > Strategie MŠMT > Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+

Vláda ČR svým usnesením ze dne 19. 10. 2020 schválila Strategii vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+ (dále jen S2030+), zásadní dokument MŠMT, který určuje práci, cíle a nástroje vzdělávací politiky na příštích deset let (2020-2030+).

Plakát S2030+


Indikátory S2030+

Výroční konference S2030+ (4. 11. 2021)

Vznik Strategie vzdělávací politiky ČR 2030+


Strategické cíle

Strategický cíl 1

Zaměřit vzdělávání více na získávání kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní i osobní život

Strategický cíl 2

Snížit nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a umožnit maximální rozvoj potenciálu dětí, žáků a studentů

Strategické linie

5 implementačních karet pro období 2020 – 2023

Sledujte aktuality

Tvorba Strategie 2030+ probíhala téměř dva roky a do její přípravy se nejrůznějšími formami podařilo zapojit stovky lidí – akademiky, odborníky, ředitele, učitele a vychovatele, zřizovatele, ale i rodiče a žáky. Cílem Strategie 2030+ je modernizovat celý vzdělávací systém, a to jak v oblasti regionálního školství, tak i zájmového a neformálního vzdělávání a celoživotního učení.

Budeme velmi rádi, pokud přijmete cíle Strategie 2030+ za vlastní. Uvítám i Vaše názory, postřehy a příklady dobré praxe či aktivit, které realizujete, ke sdílení jako inspiraci pro ostatní školy.

Pište nám na e-mail edu2030@msmt.cz Sledujte a sdílejte také: https://www.facebook.com/Edu2030plus

Videa o strategii 2030+

S2030 Vzdělávání pro 21. století

Obsah videa: O čem je Strategie 2030? Jaké má priority a opatření pro modernizaci školství? více

S2030 Zvýšení odborných kapacit, důvěry a spolupráce

Obsah videa: Více o zvyšování odborných kapacit. Co je to střední článek podpory? Atd. více

S2030 Pedagogové potřebují být IN informováni

Obsah videa: Strategie 2030+ přináší dobrá opatření pro ředitele, učitele, zřizovatele škol i státní správu. Je potřeba mít dobré zdroje informací. více

S2030 Vzdělávací soustava ČR

Obsah videa: Jak vypadá vzdělávací soustava. Individuální přístup Vzdělávání zaměření na kompetence Kvalitní vzdělávání dostupné pro všechny atd. více

S2030 Podpora pedagogických pracovníků

Obsah videa: Priority Strategie 2030+ k podpoře pedagogických pracovníků. Další vzdělávání pedagogů Kompetenční profil učitele Kompetenční profil ředi více

Konference S2030+ v roce 2020 – téma: Zvýšení kvality vzdělávání ve strukturálně postižených regionech

Obsah videa: Poslední kulatý stůl se zaměřil na opatření pro zvýšení kvality vzdělávání ve strukturálně postižených regionech pro období 2020-2023. V více

Konference S2030+ v roce 2020 – téma: Inovace oborové soustavy

Obsah videa: Společně bylo debatováno o inovaci oborové soustavy a dalších opatřeních na podporu odborného školství v období 2020-2023. V sále byli př více

Konference S2030+ v roce 2020 – téma: Podpora a řízení školy

Obsah videa: U kulatého stolu byla vedena debata o návrhu opatření na podporu a řízení škol pro období 2020-2023. Hlavním tématem byl návrh „stř více

Konference S2030+ v roce 2020 – téma: Revize RVP ZV a systém metodické podpory

Obsah videa: Společně bylo debatováno s odborníky o návrhu opatření revize RVP pro základní vzdělávání a související metodické podpory pro období 2020 více

Představení Strategie 2030+ v roce 2020

Obsah videa: Pan ministr Robert Plaga zahájil on-line konferenci představením návrhu textu Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. Popsal proc více

Skip to content