Všechny příspěvky

Kategorie

Tagy

Metodický pokyn k pedagogické intervenci

15. 1. 2021

Praha, 15. ledna 2021 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává metodický pokyn k realizaci pedagogické intervence ve školách, školních družinách a školních klubech.

Metodika pro vzdělávání distančním způsobem

24. 9. 2020

Praha, 24. září 2020 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává Metodické doporučení pro vzdělávání distančním způsobem. Metodika shrnuje právní, organizační a pedagogické prvky distančního způsobu vzdělávání a má školám pomoci při nastavování pravidel při případném přechodu na distanční výuku. Vedení škol a vyučující zde najdou doporučení pro jednotlivé typy škol od mateřských, základních a více