Jak vzdělávat a hodnotit

edu.cz > Ostatní > #NaDálku > Jak vzdělávat a hodnotit

Vzdělávání, vzdělávání znevýhodněných, jak hodnotit

Webináře

Formativní hodnocení: Úvod a praktické ukázky

Doporučení, jak aplikovat vyhlášku 211/2020 Sb. a metodický pokyn k formativnímu hodnocení. Na co si dát pozor (nejčastější chyby a omyly), praktické ukázky formativního hodnocení na ZŠ a SŠ. Jaký je rozdíl mezi formativním a slovním hodnocením? Ukázky metod a technik formativního hodnocení v online aplikacích.

youtube.com

Formativní hodnocení – webinář od NPI

Seznámíme se s různými pohledy na proces hodnocení dovedností žáků, produktů, které žáci vytvářejí, a procesů, kterými procházejí. Porovnáme hodnocení žáků vzhledem k cílům (sumativní hodnocení) a hodnocení vzhledem k jejich individuálnímu pokroku (formativní hodnocení).

youtube.com

Jak dnes poskytovat podpůrná opatření? (webinář projektu APIV B – Inkluze v praxi)

Webinář se zabývá tím, jak zachovat kontinuitu v poskytování podpůrných opatření, které mají pomoci vyrovnat nerovnosti v českém vzdělávacím systému. Školy jsou zavřené, vzdělávání probíhá doma, kam se učitelé ani specialisté nedostanou a ani nemohou. Co se v této situaci dá dělat nebo prakticky dělá? Jakou konkrétní podporu lze dnes z pohledu poradenského systému zajistit? Poradenský systém je i nadále (ne-li více než dříve) otevřen konzultacím s rodiči. Jaká doporučení lze na základě aktuálního vývoje dát ředitelům škol? Jak dopadá aktuální situace na rodiny dětí s potřebou podpůrných opatření?

youtube.com

Žáci s odlišným mateřským jazykem v době uzavření škol (webinář projektu APIV B – Inkluze v praxi)

V průběhu webináře budou představeny konkrétní příklady, jak lze zadávat úkoly pro žáky s odlišným mateřským jazykem (předměty Člověk a jeho svět a Český jazyk). Hovořit se bude také o praktických a funkčních příkladech práce (nejen s těmito) žáky z konkrétních škol, a co z nabytých zkušeností můžeme vytěžit i pro budoucí běžnou výuku.

youtube.com

Jak na výuku na dálku u žáků s odlišným mateřským jazykem? (webinář projektu APIV B – Inkluze v praxi)

Webinář nabídne tipy a užitečné odkazy, které usnadní komunikaci s rodiči, se kterými nemáme společný jazyk. Bude se věnovat také tomu, jak zůstat v pravidelném kontaktu s dětmi s OMJ, proč je to důležité, a zejména jaké výukové materiály můžeme využít. V neposlední řadě ukáže, jak srozumitelně úkoly zadávat a hodnotit.

youtube.com

Jak dnes učit Off-line žáky nebo s žáky omezeným přístupem k telefonu a internetu? Kazuistiky. Popis konkrétních příkladů, jak vzdělávat děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. (webinář projektu APIV B – Inkluze v praxi)

Webinář prozradí, jak zajistit podporu při vzdělávání dětem, kterým se jí doma nedostává a škola je a (dlouho) bude zavřená. Dále webinář ukáže, jak postupovat, když rodina nepomáhá, co dělat, když je v rodině jen jeden telefon a jak překonat výpadek pomoci sociálních služeb či dalších aktérů. V neposlední řadě se dozvíme, jaké jsou praktické požadavky na individualizaci úloh žákům v sociálně znevýhodněném prostředí?

youtube.com

Jak dnes učit off-line žáky? Děti v sociálně znevýhodněném prostředí a kdo je pomůže udržet ve vzdělávání. (webinář projektu APIV B – Inkluze v praxi)

Jak vypadal uplynulý týden z pohledu vzdělávání žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí? Jak zajistit podporu při vzdělávání dětem, kterým se jí doma nedostává a škola je a (dlouho) bude zavřená. Konkrétní pomoc je na úrovni školy vhodné rozdělit dle skupin žáků – Off-line, Off-line/On-line a On-line. Co se v praxi osvědčilo pro jednotlivé zmíněné skupiny. Čemu je třeba se vyhnout, a to jak na straně pedagogů, tak vedení škol i samotných rodičů. Jaké jsou možnosti využití dobrovolnických iniciativ v této oblasti i kde najít užitečná doporučení pro pedagogy i rodiče v době nouzového stavu?

youtube.com

Jak dnes může škola podpořit rodiče dětí se SVP?

Situace rodičů dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je v současném režimu distančního domácího vzdělávání specifická. Rodiče musí zajistit nejen domácí výuku svých dětí, ale také ošetřit jejich speciální vzdělávací potřeby. K tomu jim mohou scházet potřebné dovednosti, vzdělání, pomůcky, technické vybavení i čas. Vedle toho také komunikace se školou nemusí vždy fungovat bez problémů či dokonce vůbec. Jaké jsou zkušenosti rodičů při distančním vzdělávání dětí se SVP, s čím se v praxi potýkají a co by jim ze strany škol při vzdělávání dětí se SVP pomohlo? Webinář upozorní na potřebu zachování kontinuity poskytování podpůrných opatření dětem se SVP i po dobu uzavření škol. Platí, že nárok na podpůrná opatření nadále trvá, i když děti nejsou fyzicky ve škole. Dále se bude hovořit také o snahách maximálně podpořit rodiny v zajištění domácího vzdělávání.

youtube.com

Jak zavést online výuku a nezbláznit se? Jak pracovat s žáky a rodiči?

Jak zvolit technologie a na co si dát pozor? Proč nezavádět zbrkle některé technologie a jak využít ty stávající? Jak a k čemu používat e-maily? Jak nepřetížit učitele, žáky a rodiče? Na co si má dát pozor ředitel při organizaci a zavádění online výuky? A proč to musí udělat ředitel? Jak citlivě pracovat s technooptimisty z řad kolegů a rodičů? Proč na věku nezáleží a na čem záleží? Jak využít mobily a tablety? Jaké vybavení je vhodné pořídit? Kde hledat rady? Praktické ukázky zavedení online výuky a distančního vzdělávání na českých školách.

youtube.com

Komunikace se žáky a rodiči v dobách karantény, aneb jak si nepoškodit vzájemné vztahy

Jak zařídit, aby žáci převzali odpovědnost za své učení? Za co jsem v učení odpovědný já jako učitel a za co žáci? Jak účinně reagovat na to, když se žáci zbavují odpovědnosti za své učení (případně když se zříkají rodiče odpovědnosti za učení svých dětí)?

youtube.com

On-line výuka z pohledu rodiče

Co nyní řeší rodiny a co je pro ně důležité? S jakými konkrétními problémy se lidé obrací na poradny a krizová centra? Něco o obtížích současné situace (nejen vzdělávání dětí doma) a jak vypadá život řady rodin v „nouzovém stavu“? Jak si vzájemně vyjít vstříc a jak si pomoci? Co ještě (kromě vzdělávání) můžeme pro děti a rodiče udělat?

youtube.com

Online výuka na 1. stupni ZŠ: inspirujte se třeba s Agátou, Matýskem nebo Oskarem

Jak co nejlépe využít stávající videa a učebnice dostupné na internetu? Ne každý má talent a čas na tvorbu výukových videí, někdy je lepší použít hotové materiály. Inspirativní tištěné a interaktivní podklady pro výuku na 1. stupni ZŠ vám doporučí autor projektů Čteme a píšeme s Agátou, Matýskova matematika nebo Oskarova prvouka. Budeme se bavit také o tom, co předcházelo vzniku jeho online i tištěných učebnic a jak se vlastně takové materiály tvoří.

youtube.com

Online výuka na 1. stupni ZŠ pro začátečníky

Webinář představí nastavení vhodných forem online komunikace s žáky na 1. stupni ZŠ. Vysvětlí fungování elektronické nástěnky a pro individuální komunikaci představí návrh online pracovního sešitu pro každého žáka, a to pomocí nástrojů Google. Webinář je určen spíše začátečníkům a také školám, které služby Google (GSuite) nevyužívají a nemají je nastavené.

youtube.com

On-line výuka v době uzavření škol

Čím žijí v této době učitelé ve školách mimo školy? O jaké koncepty je v současné době největší zájem? Vymýšlíme originální koncepty, v krizové situaci plníme úkoly digitální strategie. Proč tomu tak je? Proč jsme nebyli na podobnou situaci připraveni? Inspirační zdroje a inspirativní učitelé, pohled na situaci i z jiných úhlů a rolí – rodič, žák, učitel, vedení školy. Hledáme inspiraci z technických možností žáků i učitelů. Všechny naše nápady jsou cenné, budeme hledat jejich pozitiva a rizika proto, abyste je mohli využít v dalších dnech při vzdělávání Vašich žáků.

youtube.com

Ze školské praxe

Video pro učitele a ředitele základních, středních a vysokých škol, kteří hledají cesty, jak zajistit kontinuitu vzdělávání pomocí distanční formy studia za využití G Suite pro vzdělávání. Video je střihem webináře Deloitee CZ.

youtube.com

Způsoby využití online vzdělávání

Webinář popisuje rozličné metody a způsoby online vzdělávání od skupiny dobrovolníků GUG, která se vzděláváním zabývá již více než 12 let.

youtube.com