Čeština

edu.cz > Vzdělávání > #NaDálku > Vzdělávací zdroje > Čeština

Cesta příběhů

Metodická příručka na podporu čtenářství romské mládeže ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředíwww.labyrintbrno.cz

Cvičení z ČJ

Procvičování mluvnických jevů.cviceni.testy.sweb.cz

Diktát na jedničku

Online pravopisná cvičení, mluvené diktáty a vysvětlení mluvnice. Nahrazuje klasické doučování z češtiny a vhodně doplňuje školní výuku. Až do odvolání zcela zdarma.dn1.cz

Internet a multimédia ve výuce českého jazyka

Portál se zaměřuje na získávání praktických zkušeností v dané problematice a získání přehledných informací v rámci jednotlivých témat.kcjl3.upol.cz

Jazykovědma

Obvyklá i neobvyklá slova a jejich původ ve 280 znacích.https://twitter.com/jazykovedma

LearnTube

Obsáhlý interaktivní web s videolearningem. Pro střední a základní školy byl uvolněn zdarma obsáhlý, více než 6 hodin dlouhý, video kurz na český jazyk.learntube.cz

Moje čeština

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách.www.mojecestina.cz

Onlinecvičení

Umožňuje procvičovat češtinu a matematiku pro 1. a 2. stupeň základní školy.www.onlinecviceni.cz

Prima úča

Průvodce učivem českého jazyka pro 1. stupeň ZŠ.www.primauca.cz

Umíme česky

Procvičování českého jazyka online.www.umimecesky.cz

Umím češtinu

Online procvičování českého jazyka v prostředí Google Forms.umimcestinu.wordpress.com

Úlohy z češtiny pro děti ze základních škol

Česká gramatika vysvětlena a procvičována zábavnou formou. Průběžně jsou přidávána nová prostředí pro žáky všech ročníků základních škol.www.gramar.in

Čtenářská gramotnost a projektové vyučování

Portál soustředí na jednom místě veškeré podstatné informace vztahující se k rozvoji čtenářské gramotnosti. Naleznete tu články s tipy do výuky, přípravy na vyučování, důležité zdroje informací, a to ke všem čtyřem oblastem, na které je projekt zaměřený: čtenářství, tvůrčí psaní, projektové vyučování a mediální výchova.www.ctenarska-gramotnost.cz

ČŠI PIRLS 2016

Uvolněné úlohy ze čtenářské gramotnosti.www.csicr.cz

Škola po škole

Srozumitelně vysvětlena látka z mnoha oblastí pravopisu a větného rozboru.skolaposkole.cz