Kyberbezpečnost

edu.cz > Vzdělávání > #NaDálku > Vzdělávací zdroje > Kyberbezpečnost

Bezpečně v kyber!

E-learningový kurz je obecně určen všem pracovníkům, pro které by mohl být přínosem. Specificky pak pedagogickým pracovníkům v oblasti vzdělávání, prevence rizikového chování.digikoalice.cz/online-education/online-kurz-bezpecne-v-kyber

Buď Safe Online

Online kurz pro žáky 6. – 9. třídy o bezpečném chování na internetu, E-Bezpečí a Avastu. Témata kurzu se zabývají seznamováním online, vyhrožováním, odhalováním falešných profilů nebo prevencí kyberšikany. Žáci si mohou kurz projít samostatně na mobilních telefonech nebo počítačích.www.budsafeonline.cz

Digistopa

Tato vzdělávací aktivita se věnuje tématům digitálních stop, digitálního soukromí, digitální identity či kyberšikany. V rámci aktivity se žáci stávají součástí příběhu Báry Bezhlavé, která v ději vystupuje jako jedna z hlavních postav a současně jako vypravěčka. Svým vyprávěním žákům postupně přibližuje všechna jmenovaná témata a vede žáky k zamyšlení se nad svým vlastním chováním na internetu. Průchod příběhem také žákům umožní lépe vnímat dění ve svém okolí. Kromě nastínění potenciálních rizik při pohybu na internetu a sociálních sítích jsou také nastíněna řešení vzniklých situací s akcentem na problematiku kyberšikany.digistopa.cz

E-Bezpečí

Je celorepublikový certifikovaný projekt zaměřený na prevenci, vzdělávání, výzkum, intervenci a osvětu spojenou rizikovým chováním na internetu a souvisejícími fenomény. V posledních letech se projekt také věnuje pozitivnímu využívání IT ve vzdělávání a běžném životě. Projekt E-Bezpečí je realizován Centrem prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého ve spolupráci s dalšími organizacemi. www.e-bezpeci.cz

NIC.cz

Web obsahuje náměty na téma jak se pohybovat a bavit na internetu bezpečně.blog.nic.cz

Safeinternet

K dispozici je zde mnoho materiálů s tématy kyberšikany a online rizik, pravidel nastavení používání digitálních a online technologií na škole, hlášení incidentů, praktických pomůcek přímo do výuky, učebních plánů. Všechny materiály jsou připraveny pedagogy pro pedagogy.www.saferinternet.cz

Vanda a Eda

Online kurz Vanda a Eda v Onlajn světě seznamuje předškoláky a žáky 1. – 2. tříd s riziky využívání digitálních technologií a internetu. Využijte možnost spustit aktivitu online, přečtěte si s dětmi krátké příběhy, doplněné o poutavé ilustrace a průběžné kvízy nebo si stáhněte knihu v PDF a pohodlně si v ní čtěte a diskutujte s dětmi.vandaeda.nukib.cz

V síti – Desatero bezpečného chování na internetu

Videa obsahují klíčová sdělení a prostřihy z osvětové verze filmu V síti: Za školou pro žáky od 12 let. Žáci si je mohou prohlédnout v pohodlí domova. Také prostřednictvím těchto videí můžete zpestřit běžnou výuku informatiky. Další podklady pro školy, které vznikly ze společné iniciativy osvětové kampaně k filmu V síti naleznete zde.www.budsafeonline.cz/blog/film-v-siti-vse-o-detske-verzi-pro-skoly