Strategie vzdělávací politiky

Strategické dokumenty vypracovávané na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy určují na obecné úrovni směřování vzdělávací politiky na další léta.

Jejich hlavním cílem je identifikovat potřeby vzdělávací soustavy i s ohledem na uplynulé období a nastavit strategické cíle, kterých je třeba dosáhnout, aby bylo možné řešit identifikované problémy. Na této stránce naleznete podstatné strategické dokumenty, které se vážou k českému vzdělávacímu systému.

Nejdůležitější dokumenty