Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Zajištění ochrany a bezpečnosti zaměstnanců a dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení související s ochranou obyvatelstva

Z důvodu množících se dotazů ze strany rodičů, jak bude postaráno o děti, žáky a studenti (dále používáno "děti"), které se účastní školní výuky v rámci současné situace sdělujeme, že ředitelé škol a školských zařízení jsou povinni vytvářet podmínky k ochraně života a zdraví svých zaměstnanců a dětí, resp. zodpovídají za zajištění jejich bezpečnosti a ochrany zdraví. Povinnost je stanovena zejména v § 102 zákona č. 292/2006 Sb., zákoník práce, § 29 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v zákoně č. 133/1985 Sb., o požární ochraně atd. Více informací viz níže.


K zajištění ochrany a bezpečnosti zaměstnanců a dětí ve školách a školských zařízeních se vztahují stejná opatření, která se uplatňují obecně k ochraně obyvatelstva. Při plánování opatření jako je např. evakuace, ukrytí a nouzové přežití je přihlíženo na různá specifika skupin obyvatelstva, jako je např. snížená schopnost pohybu,  orientace u malých dětí.

Obyvatelstvo (tedy i žáci ve škole a učitelé) se za mimořádné události nebo krizové situace řídí pokyny složek integrovaného záchranného systému, orgánů státní správy a územní samosprávy. Pro chování obyvatelstva za mimořádných událostí jsou zpracovány příručky, které jsou zveřejněny např. na webových stránkách Hasičského záchranného sboru https://www.hzscr.cz/clanek/prirucky.aspx (např. příručky "Pro případ ohrožení - příručka pro obyvatele", "Chování obyvatelstva v případě havárie s únikem nebezpečných chemických látek" atd...)

Ředitelé škol a školských zařízení mohou pro případnou potřebu zpracování/aktualizace svých „plánů opatření při řešení mimořádné události či krizové situace“ využít jako pomůcku Metodiku zpracování plánů krizové připravenosti, do kterého ovšem musí zahrnout i konkrétní specifika své školy. Ke stažení zde: https://www.hzscr.cz/clanek/dokumenty-ke-stazeni.aspx. Dále mohou ředitele škol, management a další pedagogičtí pracovníci, kteří se podílejí na zvládání mimořádných událostí či krizových situací, využít vzdělávací Modul - J "Ochrana obyvatelstva a krizové řízení pro pedagogické pracovníky" https://www.hzscr.cz/clanek/moduly-dle-platne-koncepce-vzdelavani-v-oblasti-ochrany-obyvatelstva-a-krizoveho-rizeni-2017.aspx.

Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
cross Skip to content