Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Výsledky pro dotaz "":

Potřebujete poradit s pořízením digitálních technologií nebo s nastavením digitální infrastruktury ve škole? IT Guru jsou připraveni nadále pomáhat vedení školám, správcům sítí a krajským koordinátorům s jejich problémy a navrhovat možná řešení. Služby jsou školám poskytovány zdarma. Národní pedagogický institut ČR v rámci metodické podpory školám vytvořil díky finančním prostředkům z Národního plánu obnovy, z Nástroje pro oživení a odolnost více
Národní konvent o vzdělávání je odborná diskusní platforma, která představuje příležitost k otevřenému dialogu o připravovaných změnách ve vzdělávání mezi politiky, představiteli státní a veřejné správy, vzdělávacích institucí, neziskového sektoru a dalšími stakeholdery. Jeho cílem je formou pravidelně svolávaných setkání v prostorách Senátu Parlamentu ČR nabídnout možnost skupinám relevantních aktérů ovlivňovat vzdělávací politiky a být součástí více
Na následující stránce naleznete informace k jednotlivým plánovaným a již realizovaným jednáním Národního konventu o vzdělávání. Informace k jednotlivým jednáním (program + odkaz na online přenos) 1. jednání Konventu (23. 6. 2023) Program Bude doplněno. Pořadí řečníků Bude doplněno. Podklady pro jednání Bude doplněno. Online přenos a jeho archiv Bude doplněno. Archiv jednání (bude přidáno více
Níže naleznete kontaktní údaje k organizaci Národního konventu o vzdělávání.
Hlavní zjištění Doporučení Pro to, aby došlo ke snížení vysoké míry traumatizace dětí, odebírání dětí z rodin i vážného neúspěchu ve vzdělávání, je nezbytné: Speciální pozornost je přitom třeba věnovat regionům silně zatíženým sociálními problémy, kde končí ve státní péči pětkrát až desetkrát více dětí než v oblastech s lepší sociální situací. Podrobná doporučení, jak na to, dává třetí kapitola Zprávy od str. více
Základní informace Obecně se předpokládá, že žáci se sociálním znevýhodněním jsou všichni ti žáci škol, kteří mají ve vzdělávání nějaké výrazné bariéry vznikající z jiných než zdravotních důvodů (například kvůli nedostatečné podpoře při přípravě do školy v domácím prostředí, kvůli špatné ekonomické situaci rodiny, ale i třeba kvůli nedostatečné znalosti vyučovacího jazyka a dalším sociálně podmíněným důvodům). více
Úvod Keyloggery jsou software nebo hardware, které slouží k záznamu stisknutých kláves na počítači. Žáci a studenti mohou potenciálně využívat hardwarové a softwarové keyloggery k různým účelům, ačkoliv tyto praktiky představují značná rizika a jsou přísně zakázány. Jednou z možností, jak keyloggery využít, je sběr osobních údajů, jmen a hesel. Tyto informace mohou být následně použity více
Kapitoly Analytických podkladů Obsahově se Analytické podklady snaží pokrýt kapitoly nově vznikajícího Dlouhodobého záměru vzdělávání a vzdělávací soustavy ČR 2023-2027. Názvy těchto kapitol jsou níže: Analytické podklady ke stažení Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_005/0002901 Název projektu: "Datově-analytická podpora pro hodnocení a řízení vzdělávací soustavy ČR"
O výzvě Dotace na základě této Výzvy je poskytována podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a vychází z investice Komponenty 3.2. Národního plánu obnovy. Výzva je zaměřena na posílení školy jako instituce připravené na práci s žáky se sociálním znevýhodněním a heterogenními více
Kvalitní vzdělávací politika je cestou k lepší budoucnosti i prosperitě a podílet se na jejím formování by měli mít možnost všichni – jak odborníci, tak široká veřejnost. To byl také hlavní impuls, proč se ministr školství Mikuláš Bek rozhodl zřídit Národní konvent o vzdělávání – odbornou diskusní platformu, kde na pravidelných zasedáních dostane každý příležitost k otevřenému více
Střední článek podpory se od července 2023 bude postupně rozšiřovat do celé ČR! Hledáme zkušené a motivované odborníky, kteří se rádi zapojí do vznikajícího systému podpory škol a zřizovatelů. Nabízíme pozice v Praze i v jednotlivých krajích, jak pro oblast metodické podpory, tak v oblasti projektového řízení, personalistiky, komunikace či administrativy. Výběrová řízení budou postupně vypisována v více
Na MŠMT rozjíždíme důležitý projekt s názvem IPs Datová politika, který pomůže dělat kvalitní politiku založenou na datech. Práce bude dost, a proto hledáme nové lidi, kteří do toho půjdou s námi, a to nejen v pozici analytiků. Seznam pozic a jejich popis jimi vykonávazných činností naleznete níže.  Pro ty z Vás, kdo máte zájem, jsme připravili krátký dotazník, více
V České republice odstartoval projekt Albus, který má dvěma českým školám pomoci při zavádění digitálních technologií do výuky. Za projektem stojí společnost Google a Edugo. Projekt se realizuje za podpory Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy a Národního pedagogického institutu České republiky. V rámci projektu budou mít učitelé a žáci na Základní škole Zdenky Braunerové v více
O jakou jde pozici Na jedno z našich pracovních míst na Ministerstvu školství (MŠMT) hledáme kolegu/kolegyni na pozici Analytika a Seniorního analytika. Jaké činnosti se na takových místech vykonávají Analytik – tým provazby na trh práce: Seniorní analytik: Co je vhodné pro dané pozice Pokud máte analytické a kritické myšlení a jste navíc pečliví, důslední více
Jak na změny výuky nové informatiky a zavádění digitálních kompetencí u vás ve škole na 2. stupni? Přijďte si o tom popovídat na diskuzní setkání ve vašem kraji.   Setkání proběhnou současně ve všech krajích České republiky. V úvodu a na konci setkání bude příležitost sdílet zkušenosti, problémy a závěry diskuzí. Přijďte s námi diskutovat, společně řešit problémy, více
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy začíná od 1.7.2023 realizovat projekt Střední článek podpory. Jeho činnost tak rozšiřuje ze současných dvou pilotních okresů do všech krajů v ČR.
Základní informace Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, s ohledem na informace v médiích, které vyvolávají pochybnosti v problematice zadávání domácích úkolů, vydává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy následující stanovisko:  Podrobnější informace k domácí přípravě najdete ve stále platném vyjádření České školní inspekce z roku 2018, str. 3-4: https://www.csicr.cz/CSICR/media/Prilohy/2018_přílohy/Dokumenty/Dubnovy_bulletin_04_2018.pdf Prosím, seznamte s tímto stanoviskem pedagogické více
Úvod V dnešní době se umělá inteligence (AI) stává důležitým nástrojem pro zlepšení kybernetické bezpečnosti ve školním prostředí. AI systémy, jako je ChatGPT, jsou navrženy tak, aby se vyhýbaly škodlivým nebo zneužitelným výstupům, což zahrnuje odmítání žádostí o generování škodlivého obsahu, jako jsou phishingové e-maily nebo keyloggery. Avšak i tak může být AI někdy zneužita více
O jakou jde pozici Na jedno z našich pracovních míst na Ministerstvu školství (MŠMT) hledáme kolegu/kolegyni na pozici Metodika evaluací (vnitřního fungování projektu a průběžného nastavování). Jaké činnosti se na takovém místě vykonávají Co je vhodné pro danou pozici Pokud máte analytické a kritické myšlení a jste navíc pečliví, důslední a máte smysl pro pro více
Aktuální stav Důvodu setrvávajícího stavu Problém decentralizace a kontroly Vybraná hlavní doporučení Výsledky výzkumu ke stažení
Jak začínající učitelé v první dvou letech výkonu profese hodnotí své kompetence U absolventů oboru učitelství pak data ukazují, že Co na výsledky šetření říká zástupce MŠMT Výsledky výzkumu ke stažení Zdroj: MŠMT 2023. Unikátní šetření: Jak jsou začínající učitelé připraveni na svou práci?, tisková zpráva, odkaz: https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/unikatni-setreni-jak-jsou-zacinajici-ucitele-pripraveni-na?fbclid=IwAR3A-BK9PljlYzj_0HcFgb9yCujogIJ1KdZvSzeCRpe79oxX1pj75sDyz5w.
Evaluace pilotáže středního článku podpory MŠMT je pro budoucí projekt IPs Střední článek klíčová. Zhodnocení přínosu v okresech Semily a Svitavy je důležité pro nastavení modelu regionálních týmů středního článku podpory, které se od 1. 7. 2023 rozšíří do celé ČR. Evaluační výzkum prováděl Masarykův ústav vyšších studií, ČVUT v Praze, který oslovil ředitele základních a mateřských více
Střední článek v Karlovarském kraji už pracuje v tandemu. Ke koordinátorovi, Janu Kuzebauchovi, přibyla 1. 4. 2023 první metodička –⁠ Jana Krejsová. Společně budou poskytovat podporu místním školám a zřizovatelům. Nová kolegyně přináší bohaté zkušenosti získané za katedrou, z vedení projektů i z veřejné správy, což je pro střední článek ideální kombinace.
Věstník MŠMT 01/2022 Věstník MŠMT. Ročník LXXIX. Sešit 2/2023 Výzva k prevenci digitální propasti Výzva na digitální učební pomůcky Plakát "Digitalizujeme" - harmonogram Informace o poskytnutí finančníchprostředků v rámci Národního plánuobnovy – komponenty 3.1. Příručka pro ředitele ke správě ICT ve škole Standard konektivity a bezpečnosti školy v 21. století Příručka k prevenci digitální propasti více
Cílem letáku je připravit informace o zápisech do MŠ pro zákonné zástupce. S letákem mají hlavně pracovat lidé (pracovníci v sociálních službách, školní asistenti v MŠ, ředitele škol a další), kteří se soustředí na podporu rodin v lokalitách, kde hrozí riziko sociálního vyloučení. Obsah letáku Zákonní zástupci získávají leták s kontaktem na konkrétní osobu, která jim může pomoci s počátečními více
Cílem letáku je připravit informace o zápisech do MŠ pro zákonné zástupce. S letákem mají hlavně pracovat lidé (pracovníci v sociálních službách, školní asistenti v MŠ, ředitele škol a další), kteří se soustředí na podporu rodin v lokalitách, kde hrozí riziko sociálního vyloučení. Obsah letáku Zákonní zástupci získávají leták s kontaktem na konkrétní osobu, která jim může pomoci s počátečními více
Obecné informace o výzvě Výzva se vyhlašuje v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a se Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, schválenými usnesením vlády ze dne 1. června 2020 č. více
Co je cílem šetření? Toto šetření považujeme za zásadní pro strategické plánování dalšího postupu v oblasti poskytování vzdělávání pro děti a žáky z Ukrajiny a pro koordinaci dalšího postupu.  Metodická podpora ke sběru dat Odkaz na dotazník: https://sberdat.uiv.cz/login Metodické telefonní linky ke sběru dat Rovněž budou po dobu šetření v provozu 2 metodické telefonní linky:
Ministerstvo školství (MŠMT) rozeslalo krajům datové soubory pro přípravu analytických podkladů krajských akčních plánů. Jde o data zpracovaná z plošného šetření realizovaného pro MŠMT výzkumným konsorciem STEM a PAQ Research přes program BETA2 Technologické agentury. Níže si můžete stáhnout datové soubory a dozvědět se více o dalších aktivitách na koncepcích s názvem Dlouhodobý záměr ČR více
Ministerstvo školství (MŠMT) rozeslalo krajům datové soubory pro přípravu analytických podkladů krajských dlouhodobých záměrů vzdělávání na následující 4 roky. Věnujte prosím pozornost vedle dat, taky metodickým poznámkám k nim. Níže si můžete stáhnout datové soubory a dozvědět se více o dalších aktivitách na koncepcích s názvem Dlouhodobý záměr ČR i krajů. Obecné informace k použití více
Úvodní informace Mnohé výzkumy ukazují, že období předškolního vzdělávání je důležité pro budoucí školní úspěšnost dětí, zvláště těch, které jsou sociálně znevýhodněné. Proto je žádoucí vytvářet podmínky, které umožní a podpoří docházku všech dětí, včetně sociálně znevýhodněných, do předškolního vzdělávání. Byť je předškolní vzdělávání proklamativně podporováno strategickými dokumenty na celostátní úrovni i na úrovni regionů více
Ke střednímu článku ve svitavskému a semilskému okresu se přidává také Karlovarský kraj, a to díky Memorandu o spolupráci při realizaci středního článku, které podepsaly MŠMT a Karlovarský kraj v říjnu loňského roku. Personální obsazení karlovarského týmu je teď nejdůležitějším úkolem. Máme radost, že Vám můžeme představit jeho prvního člena, kterým se stal Jan Kuzebauch. Jan více
Všem organizacím i jednotlivcům velmi děkujeme za jejich názory, postřehy a připomínky k připravovanému Dlouhodobému záměru vzdělávání ČR! Obecně přišly připomínky ve 3 kategoriích: A. Kvalitní a dostupné předškolní vzdělávání B. Moderní základní vzdělávání pro 21. století C. Odborné vzdělávání pro uplatnění v praxi i v dalším studiu D. Podpora a rozvoj pedagogů a leaderů škol více
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy od začátku roku 2023 avizuje finanční podporu základním a středním školám, díky Národnímu plánu obnovy (NPO). Prostřednictvím této finanční podpory, mají školy možnost poskytnout svým žákům, ty správné digitální učebny pomůcky pro kvalitnější a zajímavější vzdělávání. Chcete se dozvědět, jak můžete čerpat finanční prostředky z NPO? Chcete mít větší přehled více
Vláda 22. března 2022 schválila pracovní místa pro metodiky a koordinátory v rámci projektu IPs Střední článek. Od 1. července rozjíždíme projekt naplno, ale přípravy pochopitelně probíhají už nyní. Čekají nás týdny plné jednání, cest do regionů a veřejných besed, abychom Vám představili Střední článek MŠMT a začali plánovat, jak to bude vypadat v jednotlivých krajích. Začneme vyhlašovat výběrová více
Mezi největší přínosy metodických kabinetů patří možnost vzájemného sdílení zkušeností s kolegy a získání inspirace o nových metodách výuky. Informace z kabinetů do svých škol pravidelně předává více než 90 % členů. Vyplývá to z šetření projektu SYPO, kterého se zúčastnilo 867 členů oblastních metodických kabinetů. Metodické kabinety jsou realizovány projektem SYPO, na jehož financování se podílí MŠMT a více
Aktuality k tématu Klikni pro zobrazení:Všechny aktuality k tématu
Stanovení dalších finančních prostředků pro základní školy, střední školy a konzervatoře na rok 2023 naleznete: Prevence digitální propasti na stranách 252 - 254.Digitální učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence na stranách 255 - 259.
Informace o výzvě Dotace na základě této Výzvy je poskytována podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a vychází z investice Komponenty 3.2. Národního plánu obnovy. Finančním zdrojem pro realizaci doučování z Národního plánu obnovy jsou prostředky fondu Evropské unie – Next více
Úvod Evropská komise zakázala na přelomu února a března svým zaměstnancům používat čínskou sociální síť TikTok na jejich pracovních zařízeních. Udělala to zejména kvůli obavám z ochrany dat. Měli byste to zvážit i na vaší škole? A co na to děti? TikTok je oblíbenou aplikací pro sdílení krátkých videí a přitahuje miliony uživatelů z celého světa. více
S blížícím se začátkem realizace projektu pilně v týmu pracujeme na řadě úkolů a harmonogramu dílčích kroků, které je nutné splnit ještě před 1. červencem 2023. Tím nejdůležitějším bylo připravit podklady pro systemizaci plánovaných míst a jejich předložení ke schválení vládě. Výsledek jednání vlády by měl být znám do konce března. To je poslední nesmírně více
Právě byly zveřejněny podmínky, účel a kritéria pro čerpání finančních prostředků z Národního plánu obnovy, komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace pro základní školy, střední školy a konzervatoře na náklady vzniklé od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023. Informace naleznete ve Věstníku MŠMT 02/2023. Školám budou odeslány nejpozději do 5 dnů informace více
V souvislosti s novelou vyhlášky č. 48/2005 Sb. vydává MŠMT stanovisko ke kritériím přijímání k základnímu vzdělávání na základní školy, které jsou zřízeny soukromým nebo církevním zřizovatelem. Cílem stanoviska je sjednotit praxi škol, kontrolních orgánů a nadřízených správních orgánů a zajistit předvídatelnost rozhodování. Od 1. ledna 2023 je v účinnosti vyhláška č. 435/2022 Sb., kterou více
Úvod věstníku Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v návaznosti na usnesení vlády ze dne 6. dubna 2022 č. 285 ke stanovení strategických priorit vlády České republiky ke zvládání dopadů uprchlické vlny související s invazí Ruské federace na Ukrajinu a usnesení vlády ze dne 22. června 2022 č. 560 o změně usnesení vlády ze dne 6. dubna 2022 více
Ohlížíme se za rokem 2022 a nabízíme školám pomocnou ruku k vyplnění formuláře pro závěrečné vyúčtování resp. povinný sběr dat, který se zaměřuje na využití a čerpání finančních prostředků z Národního plánu obnovy (dále NPO) na digitalizaci. Termín 28. 2. 2023 pro vyplnění formuláře se blíží, a protože jej část škol dosud neodevzdalo v informačním více
Jak na změny výuky nové informatiky a zavádění digitálních kompetencí u vás ve škole na 1. stupni? Přijďte si o tom popovídat na diskuzní setkání ve vašem kraji.   Informatika je příležitost, kterou nesmíme promarnit  Digiroadshow organizuje Národní pedagogický institut ČR s cílem podpořit školy při zavádění nové informatiky a digitálních kompetencí. Setkání proběhnou současně ve všech krajích. V více
K projektu Středního článku podpory byl vydán 22. února 2023 právní akt. Další důležitá meta k začátku realizace, se kterou se počítá od 1. července 2023. Projekt by měl probíhat dle plánu 72 měsíců, tedy do 30. června 2029. Schválený celkový rozpočet je 882,2 milionu korun. Evropská unie se na financování podílí 76,7 % a více
Leták v češtině (v PDF) Листівка українською мовою
Proces sběru připomínek K pracovní verzi navržených opatření v rámci připravovaného Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2023-2027 (DZ ČR 2023-2027), což je implementační dokument Strategie vzdělávání 2030+ na toto další realizační období, bylo možno se vyjádřit v termínu 15. 12. 2022 - 15. 1. 2023 v rámci veřejné konzultace. Ministerstvo školství v průběhu této více
Koho se registrace týká / На кого поширюється реєстрація Termíny online registrace / Терміни онлайн-реєстрації Potomek / Нащадок Vnouče / Онук Zletilý sourozenec / Дорослий брат Zástupce dítěte / Представник дитини Jiná vazba / Інший зв'язок
Základní informace Text je logicky členěn na tři různé druhy obsahu dle barev: Doporučení Takto označené části zelenou barvou a textem "Doporučení" obsahují metodickou podporu MŠMT školám. Informace Takto označené části modrou barvou a textem "Informace" slouží jako informativní text, kde MŠMT upozorňuje na některé zásadní skutečnosti, odkazuje na jiné zdroje informací, stanoviska jiných správních úřadů více
Úvodní informace Informační materiál Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy slouží jako metodický výklad k zákonu Lex Ukrajina IV pro oblast regionálního školství. “Lex Ukrajina IV”, tedy zákon č. 20/2023 Sb., kterým byl upraven a doplněn zákon č. 67/2022 Sb. označovaný jako Lex Ukrajina (1) nabývá účinnosti dnem 24. ledna 2022. Hlavní změny vyplývající z Lex Ukrajina více
Úvodní informace Informační materiál Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy slouží jako metodický výklad k zákonu Lex Ukrajina IV pro oblast regionálního školství. “Lex Ukrajina IV”, tedy zákon č. 20/2023 Sb., kterým byl upraven a doplněn zákon č. 67/2022 Sb. označovaný jako Lex Ukrajina (1) nabývá účinnosti dnem 24. ledna 2022. Hlavní změny vyplývající z Lex Ukrajina více
Věstníky vybraných komponent 3.1. Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace 2023 2022 2020 Podrobnější informace k této komponentě na edu.cz/digitalizujeme 3.2.3 Doučování žáků škol Podrobnější informace k této komponentě na doucovani.edu.cz Další prostředky z komponent 3.1., 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 a 5.1. které má MŠMT v gesci, jsou k dispozici prostřednictvím výzev. Informace o komponentách jsou více
Zástupci České školní inspekce a projektu SYPO Národního pedagogického institutu ČR se na společném setkání na konci roku 2022 věnovali možnostem podpory škol se začínajícími učiteli. Více než 300 inspektorů z celé ČR se seznámilo se závěry, které vyplynuly z pilotáže Modelu systému podpory začínajících učitelů projektu SYPO, nebo s novými materiály k adaptačnímu procesu začínajících učitelů. Inspektoři více
Základní informace Text je logicky členěn na tři různé druhy obsahu dle barev: Doporučení Takto označené části zelenou barvou a textem "Doporučení" obsahují metodickou podporu MŠMT školám. Informace Takto označené části modrou barvou a textem "Informace" slouží jako informativní text, kde MŠMT upozorňuje na některé zásadní skutečnosti, odkazuje na jiné zdroje informací, stanoviska jiných správních úřadů více
Střední článek podpory se rozrůstá. Připojil se k němu nejenom Karlovarský kraj, ale od 1. ledna 2023 i nová agenda. Oddělení má nyní v gesci také bezpečnost a ochranu zdraví ve školách a školských zařízeních a školní stravování. Obě oblasti ke střednímu článku nepochybně patří, nakonec i ředitelé škol se na nás často obrací právě v jejich souvislosti. Metodičkou na více
Pro školy soukromé a církevní jsou od 30. 12. 2022 v systému IS-NPO zpřístupněny dva formuláře pro vyplnění závěrečné zprávy včetně vyúčtování dotace komp. 3.1 z NPO podle článku 19 rozhodnutí o poskytnutí dotace na prevenci digitální propasti a na digitální učební pomůcky s termínem odevzdání nejpozději do 15. 2. 2023. Školy zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí budou více
Úvod Využité zkratky Kvalifikační předpoklady UKR AP Asistent pedagoga je pedagogickým pracovníkem a musí splňovat odbornou kvalifikaci stanovenou pro asistenta pedagoga. Podrobnější informace jsou uvedeny v Informaci k možnostem zaměstnávání ukrajinských občanů na pozici pedagogického pracovníka. Pokud škola využije další finanční prostředky stanovené MŠMT na ukrajinského asistenta pedagoga, musí tento asistent pedagoga splnit odbornou kvalifikaci více
Účel poskytnutné dotace TEST Systém pro vkládání žádostí Žádosti se vkládají do elektronického informačního systému ISPROM na adrese https://isprom.msmt.cz od 19. 12. 2022 ve 10:00 do 30. 4. 2024. Systém pro vkládání žádostí Kompletní výzva "Adaptační skupiny" v PDF Zdroj: MŠMT (2022). Dostupné na webu: https://www.msmt.cz/mladez/vyzva-adaptacni-skupiny-pro-deti-cizince-migrujici-z.
MŠMT pokračujeme v digitalizaci škol a v roce 2023 budou stanoveny další finanční prostředky pro základní školy, střední školy a konzervatoře, které navazují na rok 2022. Školy si budou pomoci pořídit pro své žáky pokročilé digitální učební pomůcek pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí, pokud nebyly podpořeny v roce 2022. Zároveň v rámci prevence digitální propasti budou více
Aktualizováno 14. 12. 2022 Tři metodiky k hodnocení žáků a studentů dle zákona Lex Ukrajina Kontext Všechny typy škol postupně přijímají ukrajinské žáky a studenty ke studiu a jejich integraci na český vzdělávací systém v souladu se zákonem č. 67/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské více
Střední článek MŠMT organizoval cyklus čtyř online webinářů pro zřizovatele, které probíhaly jednou měsíčně od ledna do dubna 2023. Určeny byly jak pro nové starosty, radní a zastupitele, tak pro ty, kteří již mají ve zřizovatelské roli zkušenosti. Základní informace S cyklem školy, od jejího základního kamene přes provoz až po výběr ředitele, je hodně práce a často více
Odkaz na formulář pro zpětnou vazbu online formulář -> KONZULTACE BYLA UKONČENA 16. 1. 2023 na začátku dne! Abychom s Vašimi připomínkami mohli pracovat, žádáme Vás o vyplnění všech povinných polí, tedy Vašich kontaktních údajů a zejména Vámi navrhovaného nového znění opatření či klíčové aktivity, a to včetně odůvodnění Vámi navrhované změny. Zaslané vstupy bez více
Odkaz k připojení na online stream Připojte se v pondělí 19. 12. 2022 odpoledne mezi 14:00-15:30 na: https://www.youtube.com/watch?v=A7oDFx6Q2Zg Kulaté stoly MŠMT k přípravě Dlouhodobého záměru vzdělávání ČR 2023-2027 proběhnou ON-LINE na YouTube kanále MŠMT. Program 5. kulatého stolu
Základní informace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo pro základní školy metodické doporučení k hodnocení žáků-cizinců, kteří nastoupili v průběhu školního roku 2021/22 do škol v souvislosti s migrací do České republiky. Cílem metodického doporučení je pomoci školám v tom, jak přistupovat k průběžnému hodnocení a k hodnocení na vysvědčení ve 2. pololetí školního roku 2021/22. Metodický materiál (květen 2022) se více
Aktuální k 2. 2. 2023 Základní informace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy navazuje tímto metodickým doporučením na materiál,který byl vydán v květnu 2022 a týkal se hodnocení žáků cizinců, kterým byla v ČR poskytnuta dočasnáochrana podle zákona č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem naúzemí Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace více
Odkaz k připojení na online stream Připojte se ve čtvrtek 15. 12. 2022 odpoledne mezi 14:00-17:30 na: https://www.youtube.com/watch?v=4zLpe7joy-4 Kulaté stoly MŠMT k přípravě Dlouhodobého záměru vzdělávání ČR 2023-2027 proběhnou ON-LINE na YouTube kanále MŠMT. Program 4. kulatého stolu
Přínos ŠIS Přínos ŠIS spočívá především ve vedení školní matriky, evidenci třídních knih, sledování docházky, komunikaci s rodiči, automatickém generování dokumentů, ale třeba také v plánování akcí, objednávání jídel či evidenci plateb. Smyslem je, aby všechny potřebné funkcionality měli učitelé, ředitelé i rodiče na jednom místě. Nově budou předávat individuální údaje také mateřské školy Zatímco pro základní více
Důvod novelizace vyhlášky Zásadním důvodem pro novelizaci byla úprava jednotlivých statistických výkazů, kdy došlo jednak k redukci již nepotřebných položek a současně bylo třeba zajistit sledování některých dalších údajů (především v souvislosti se zajištěním financování regionálního školství). Změny se dotkly jak údajů o dětech, žácích a studentech (výkazy řady M, S, Z a R), tak i údajů o zaměstnancích a více
Co je cílem šetření? Toto šetření považujeme za zásadní pro strategické plánování na základě identifikace potřeb škol a školských zařízení, zapojením se do tohoto šetření získáte možnost ovlivnit budoucí nasměrování programů, podpory, financování či vzdělávací politiky státu, Vašeho kraje a zřizovatele. Metodická podpora a další informace ke sběru dat Odkaz na dotazník: https://sberdat.uiv.cz/login Kontakty pro více
Blíží se spuštění DigiPořadu 12. 12. 2022 zaměřeného na smysluplné využívání digitálních technologií ve výuce, které připravil Národní pedagogický institut ČR a ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy natočil inspirativní videa ze škol, které velmi efektivně využívají digitálních učební pomůcky ve vzdělávání. A právě na některé části pořadu se můžete již nyní podívat více
Rodina se sociálním znevýhodněním – o koho jde? Pojem rodina se sociálním znevýhodněním je poměrně široký, jak se v prvním díle podcastu dozvíte. Zahrnuje rodiny ohrožené nízkým příjmem, nezaměstnaností, nejistotou zaměstnání, rodiny, které mají problémy s bydlením (často se stěhují nebo na malém prostoru bydlí mnoho lidí najednou), ale i rodiny samoživitelek/samoživitelů s jedním příjmem. Zároveň společným rysem více
1 2 3 9
Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
cross Skip to content