Výsledky pro dotaz "":

Praha, 14. května 2024 – MŠMT projednalo plánované aktivity a kroky pro plnění Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2023–2027 s odbornými asociacemi a partnery v oblasti školství a vzdělávání. Pochopení a zapojení všech stran pomůže modernizaci českého školství.  MŠMT zahájilo začátkem roku 2024 další fázi implementace Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ prostřednictvím realizace více
Dne 16. května 2024 bylo v e-Sbírce publikováno nařízení vlády č. 110/2024 Sb., které mění nařízení o maximálním počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro MŠ, ZŠ a konzervatoře, s účinností od 1. září 2024. Organizace vzdělávání musí být pro školní rok 2024/2025 plánována podle nových podmínek, přičemž metodika pro výpočet PHmax se nemění. 
Jste z Ústeckého nebo Zlínského kraje a orientuje se ve školské problematice? Aktuálně do našeho týmu Středního článku podpory hledáme nové kolegy.
Aktuálně do našeho týmu Středního článku podpory hledáme nové kolegy/kolegyně do Ústeckého kraje pro okres Louny a Děčín. Co u nás budete dělat? Důležité informace o pozici Požadujeme: Výhodou: Nabízíme: Další informace o pozici: Kontakt pro zaslání životopisu a motivačního dopisu:
Aktuálně do našeho týmu Středního článku podpory hledáme nového kolegu/kolegyni na pozici Krajského koordinátora spolupráce ve Zlínském kraji. Co u nás budete dělat? Důležité informace o pozici Požadujeme: Výhodou: Nabízíme: Další informace o pozici: Kontakt pro zaslání životopisu a motivačního dopisu:
Aktuálně do našeho týmu Středního článku podpory hledáme nové kolegy/kolegyně do Zlínského kraje. Co u nás budete dělat? Důležité informace o pozici Požadujeme: Výhodou: Nabízíme: Další informace o pozici: Kontakt pro zaslání životopisu a motivačního dopisu:
Videozáznam INFOSERVISU je k dispozici od 6. května 2024 od 16 hodin. Seznámíme Vás s dalšími důležitými informacemi ve školním roce 2023/2024, které souvisí s legislativními novinkami a změnami ve školství. Níže naleznete videozáznam z daného INFOSERVISU. Obsah Videozáznam z infoservisu Prezentace k infoservisu
Finanční intervence z Národního plánu obnovy na Prevenci digitální propasti pokračuje i letos. Zapojeny jsou jak školy zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem, kterým byly prostředky přiděleny automaticky na základě ad hoc normativu, tak školy soukromé a církevní, které si musely o příspěvek zažádat. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozděluje školám nejen finanční prostředky, ale více
YouTube - vysílání Prezentace
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozděluje školám finanční prostředky z Národního plánu obnovy (NPO) v rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace. Tato finanční intervence souvisí se změnami a revizemi vzdělávacího kurikula, které postupně základní a střední školy realizují. Od roku 2020 bylo možné čerpat finanční prostředky na vybavení žáků pokročilými digitálními učebními pomůckami (DUP), avšak více
Připravili jsme leták v CZ i UA k zápisům do MŠ.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy uspořádalo dne 18. 3. 2024 odborný panel na téma Předškolní vzdělávání v datech, kterého se zúčastnilo 160 hostů z řad zástupců MŠMT, České školní inspekce, Národního pedagogického institutu ČR, MPSV, krajů, vysokých škol, zřizovatelů, zástupců neziskových organizací a ředitelek a ředitelů škol. Diskutovanými tématy byly lokální nedostatky kapacit v předškolním vzdělávání, průběh více
Řízení 11 sloučených mateřských škol může být náročným úkolem, ale z pohledu ředitelky Vladimíry Priputenové to přináší i mnoho výhod. Sloučení do jednoho právního subjektu přineslo strategický rozvojový plán a zvýšení kvality předškolního vzdělávání v Trutnově. Být ředitelkou 11 sloučených mateřských škol může být náročným úkolem, jak na to ze své pozice nahlížíte vy? Ve více
Na této stránce budou doplněny informace o jednotlivých akcích pořádaných Středním článkem podpory.
Aktuálně do našeho týmu Středního článku podpory hledáme nové kolegy/kolegyně. Co u nás budete dělat? Důležité informace o pozici Uvítáme, pokud: Další informace o pozici: Kontakt pro zaslání životopisu a motivačního dopisu:
Jste z Prahy, Středočeského kraje nebo Kraje Vysočina a orientuje se ve školské problematice? Aktuálně do našeho týmu Středního článku podpory hledáme nové kolegy.
Aktuálně do našeho týmu Středního článku podpory hledáme nové kolegy/kolegyně do Kraje Vysočina Co u nás budete dělat? Důležité informace o pozici Uvítáme, pokud: Další informace o pozici: Kontakt pro zaslání životopisu a motivačního dopisu:
Aktuálně do našeho týmu Středního článku podpory hledáme nové kolegy/kolegyně do Středočeského kraje. Co u nás budete dělat? Důležité informace o pozici Uvítáme, pokud: Další informace o pozici: Kontakt pro zaslání životopisu a motivačního dopisu:
Aktuálně do našeho týmu Středního článku podpory hledáme nového kolegu/kolegyni na pozici Krajského koordinátora spolupráce ve Středočeském kraji. Co u nás budete dělat? Důležité informace o pozici Uvítáme, pokud: Další informace o pozici: Kontakt pro zaslání životopisu a motivačního dopisu:
Aktuálně do našeho týmu Středního článku podpory hledáme nového kolegu/kolegyni na pozici Krajského koordinátora spolupráce v Kraji Vysočina. Co u nás budete dělat? Důležité informace o pozici Uvítáme, pokud: Další informace o pozici: Kontakt pro zaslání životopisu a motivačního dopisu:
Video k 4. jednání Konventu Podklady pro jednání
Aktuální / Proběhlé Plánované
Střední článek podpory je tu primárně pro ředitele škol a zřizovatele. Jeho hlavním cílem je přispívat ke zvyšování kvality vzdělávání prostřednictvím komplexního systému podpory škol v manažerské a nepedagogické práci. Je zakotvený ve Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ a je realizován MŠMT. Zahájení projektu: 1. 7. 2023 Ukončení projektu: 30. 06. 2029 Registrační číslo projektu: CZ.02.02.02/00/22_005/0004237 Příjemce dotace: více
Na této stránce naleznete rozhovory a další informace, které sdělili o Středním článku podpory aktéři vzdělávací politiky.
Klikni pro zobrazení:Všechny aktuality k tématu
Připravili jsme leták v CZ i UA k zápisům do ZŠ.
V tomto metodickém materiálu naleznete důležité informace od MŠMT k zápisům do mateřských škol a do základních škol pro nadcházející školní rok 2024/2025. Dále zde naleznete letáky k přijímačkám na SŠ, co dělat, pokud se žáci nedostali na SŠ.K dispozici jsou vždy 2 letáky: 1) v ukrajinštině a 2) v češtině. Létaky jsou určeny primárně více
Vláda dnes rozhodla o úpravě maximálního počtu vyučovacích hodin hrazených ze státního rozpočtu na základních a středních školách na 95 % původních hodnot.
Vláda dne 3. dubna 2024 rozhodla o úpravě maximálního počtu vyučovacích hodin hrazených ze státního rozpočtu na 95 % původních hodnot. Jde o první významnou revizi systému financování regionálního školství, která v následujících letech zpomalí nárůst počtu učitelských míst a zároveň umožní zajistit adekvátní platy pro stávající učitele. Změny se podle propočtů MŠMT přímo dotknou více
Чеська Українська
Čeština Ukrajinština
Aktuálně do našeho týmu Středního článku podpory hledáme nové kolegy/kolegyně do Libereckého kraje. Co u nás budete dělat? Důležité informace o pozici Uvítáme, pokud: Další informace o pozici: Kontakt pro zaslání životopisu a motivačního dopisu:
Aktuálně do našeho týmu Středního článku podpory hledáme nové kolegy/kolegyně do Moravskoslezského kraje. Co u nás budete dělat? Důležité informace o pozici Uvítáme, pokud: Další informace o pozici: Kontakt pro zaslání životopisu a motivačního dopisu:
Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo stanovisko ke školnímu stravování prostřednictvím Dodatku k příloze č. 1 bodu 2 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů. Toto stanovisko je určeno primárně pro provozovatele školních jídelen, tj. MŠ, ZŠ, SŠ, konzervatoře, VOŠ, ZUŠ a SVČ. Stanovisko se zaměřuje na úpravy plnění skupiny Tuk volný a více
Videozáznam INFOSERVISU je k dispozici od 2. dubna 2024 od 16 hodin. Seznámíme Vás s dalšími důležitými informacemi ve školním roce 2023/2024, které souvisí s legislativními novinkami a změnami ve školství. Níže naleznete videozáznam z daného INFOSERVISU. Obsah Videozáznam z infoservisu Prezentace k infoservisu
Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo stanovisko ke školnímu stravování prostřednictvím Dodatku k příloze č. 1 bodu 2 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů. Toto stanovisko je určeno primárně pro provozovatele školních jídelen, tj. MŠ, ZŠ, SŠ, konzervatoře, VOŠ, ZUŠ a SVČ. Stanovisko se zaměřuje na úpravy plnění skupiny Tuk volný a více
Úvodní komentáře k dokumentu Problematiku školního a vysokoškolského sportu nově definovala novela zákona o podpoře sportu, která s účinností od 1. 4. 2023 ukládá MŠMT tuto oblast podporovat. Struktura dokumentu Koncepční dokument Mládež v pohybu a ve zdraví je rozdělen do dvou částí. Ta první se věnuje podpoře pohybových aktivit žáků ve školách a školských zařízeních a staví na několika základních více
Úvodní komentáře k dokumentu Problematiku školního a vysokoškolského sportu nově definovala novela zákona o podpoře sportu, která s účinností od 1. 4. 2023 ukládá MŠMT tuto oblast podporovat. Struktura dokumentu Koncepční dokument Mládež v pohybu a ve zdraví je rozdělen do dvou částí. Ta první se věnuje podpoře pohybových aktivit žáků ve školách a školských zařízeních a staví na několika základních více
S novou informatikou se nám do škol dostalo mnoho různých robotických hraček, programovatelných stavebnic a mikropočítačů. Na DIGI roadshow se tentokrát zaměříme na smysluplné využití těchto učebních pomůcek zábavnou formou v informatice. Vyzkoušíme si tradiční i netradiční aktivity pro rozvoj informatického myšlení žáků tak, aby škola byla stále hrou.  16. dubna 2024 od 14 do více
V dnešním digitalizovaném světě hraje technologie stále významnější roli v každodenním životě. Digitalizace školství se stává nezbytnou součástí modernizace vzdělávacího procesu a zvyšuje efektivitu výuky. Jedním z klíčových kroků k úspěšné integraci technologií do výuky je zajištění kvalitní a bezpečné konektivity ve školách. MŠMT proto ve spolupráci s odbornou veřejností a školskými techniky zpracovat Standard více
MŠMT předkládá příručku a metodické doporučení pro pedagogické pracovníky „Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě ve škole – doporučené postupy pro pracovníky škol“. Příručka je určená pro pracovníky školního poradenského pracoviště. Metodické doporučení je určeno pro všechny pedagogické pracovníky školy.
Příručka „Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě ve škole – doporučené postupy pro pracovníky škol“ je metodický dokument, který je primárně určen pracovníkům školního poradenského pracoviště. Příručka je podrobným návodem pro odborné pedagogické pracovníky, kteří řeší konkrétní situace zde popsané. Kromě příručky, je zpracováno a předkládáno také metodické doporučení „Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě ve škole – doporučené více
O výzvě Dotace na základě této Výzvy je poskytována podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a vychází z investice Komponenty 3.2. Národního plánu obnovy. Výzva je zaměřena na posílení školy jako instituce připravené na práci s žáky se sociálním znevýhodněním a heterogenními více
Aktuálně do našeho týmu Středního článku hledáme nového kolegu na pozici Krajského koordinátora spolupráce v Jihočeském kraji. Co u nás budete dělat? Důležité informace o pozici Uvítáme, pokud: Další informace o pozici: Kontakt pro zaslání životopisu a motivačního dopisu:
Aktuálně do našeho týmu Středního článku hledáme nové kolegy do Karlovarského kraje. Co u nás budete dělat? Důležité informace o pozici Uvítáme, pokud: Další informace o pozici: Kontakt pro zaslání životopisu a motivačního dopisu:
Aktuálně do našeho týmu Středního článku hledáme nové kolegy do Olomouckého kraje Co u nás budete dělat? Důležité informace o pozici Uvítáme, pokud: Další informace o pozici: Kontakt pro zaslání životopisu a motivačního dopisu:
Aktuálně do našeho týmu Středního článku hledáme nového kolegu na pozici Krajského koordinátora spolupráce v Olomouckém kraji. Co u nás budete dělat? Důležité informace o pozici Uvítáme, pokud: Další informace o pozici: Kontakt pro zaslání životopisu a motivačního dopisu:
Aktuálně do našeho týmu Středního článku hledáme nové kolegy do Jihočeského kraje. Co u nás budete dělat? Důležité informace o pozici Uvítáme, pokud: Další informace o pozici: Kontakt pro zaslání životopisu a motivačního dopisu:
Odkaz pro online účast na 2. odborném panelu Odkaz na událost v MS TEMS Pozvánka s programem Realizace výše zmíněného odborného panelu je financovaná z projektu z projektu „Datově-analytická podpora pro hodnocení a řízení vzdělávací soustavy ČR“ (IPs Datová politika), reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_005/0002901.“
Velké, nebo malé školy… ve městech, i na venkově. Co o Středním článku podpory říkají ředitelé různých škol? Zeptali jsme se paní ředitelky ZŠ Vítějeves v Pardubickém kraji. Paní ředitelka Magdalena Lidmilová druhým rokem vede Základní školu Vítějeves, zároveň zde učí fyziku a angličtinu. Jedná se o menší školu, zato s velkou historií. První žáci se tu vzdělávali už více
Střední článek podpory působí odteď v celé České republice! Pavlína Karlová, která 15. března 2024 nastoupila na pozici krajské koordinátorky Kraje Vysočina, tak uzavřela pomyslný kruh středních článků v jednotlivých krajích. Ve školském prostředí i jeho legislativě je jako doma. Má bohaté zkušenosti jako manažerka, ředitelka školy, pedagožka, koučka, lektorka a výchovná poradkyně, které ji budou provázet více
Střední článek podpory působí už také v největším kraji České republiky. Krajskou koordinátorkou a první členkou týmu ve Středočeském kraji se stala v polovině března 2024 Iveta Klímová. Přináší s sebou velké profesní zkušenosti, odhodlání, nadšení i elán přijímat nové výzvy. Ráda pracuje s lidmi, baví ji organizování aktivit, sdílení zkušeností, společné zlepšování, vytváření a posouvání věcí dál. Čeká ji více
PDF STATISTICKÉ ROČENKY Vývojováročenka(časové řady) Souborekonomickýchukazatelů Výkonovéukazatele Zaměstnanci amzdové prostředky Vzdělávánív datech TEMATICKY ZAMĚŘENÉ STATISTIKY Genderováproblematikazaměstnancůve školství Zápisy dopředškolníhovzdělávání Zápisydo 1. ročníkůzákladníhovzdělávání VYSOKÉ ŠKOLY A TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Studentia absolveni Výkonovádata Registrya číselníky Analytickémateriály Přijímačkyna VŠ a VOŠ Další vzdělávání Evaluace OP JAK OP VVV OP VaVpl OP VK OPEN DATA Adresář škol a školských zařízení více
PDF STATISTICKÉ ROČENKY Vývojováročenka(časové řady) Souborekonomickýchukazatelů Výkonovéukazatele Zaměstnanci amzdové prostředky Vzdělávánív datech TEMATICKY ZAMĚŘENÉ STATISTIKY Genderováproblematikazaměstnancůve školství Zápisy dopředškolníhovzdělávání Zápisydo 1. ročníkůzákladníhovzdělávání VYSOKÉ ŠKOLY A TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Studentia absolveni Výkonovádata Registrya číselníky Analytickémateriály Přijímačkyna VŠ a VOŠ Další vzdělávání Evaluace OP JAK OP VVV OP VaVpl OP VK OPEN DATA Adresář škol a školských zařízení více
V digitální éře, kde se vzdělávání a technologie se stávají neodmyslitelnými součástmi každodenního života, je důležité, aby školy byly vybaveny nejen moderními nástroji, ale také bezpečnou a funkční digitální infrastrukturou. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) představuje tři metodické materiály, které slouží jako cenný průvodce pro zlepšení digitální infrastruktury ve školách.  Dokument blíže vysvětluje problematiku více
Aktuálně do našeho týmu Středního článku hledáme nové kolegy do Ústeckého kraje Co u nás budete dělat? Důležité informace o pozici Uvítáme, pokud: Další informace o pozici: Kontakt pro zaslání životopisu a motivačního dopisu:
Aktuálně do našeho týmu Středního článku hledáme nové kolegy do Královéhradeckého kraje pro okres Trutnov a Rychnov nad Kněžnou. Co u nás budete dělat? Důležité informace o pozici Uvítáme, pokud: Další informace o pozici: Kontakt pro zaslání životopisu a motivačního dopisu:
Aktuálně do našeho týmu Středního článku hledáme nové kolegy do Jihomoravského kraje. Co u nás budete dělat? Důležité informace o pozici Uvítáme, pokud: Další informace o pozici: Kontakt pro zaslání životopisu a motivačního dopisu:
Aktuálně do našeho týmu Středního článku hledáme nové kolegy do Pardubického kraje pro okres Ústí nad Orlicí – ORP Vysoké Mýto, Choceň, Žamberk, Králíky. Co u nás budete dělat? Důležité informace o pozici Uvítáme, pokud: Další informace o pozici: Kontakt pro zaslání životopisu a motivačního dopisu:
Začátkem března 2024 nastoupila na pozici krajské koordinátorky Libereckého kraje Jana Otavová. Jejími přednostmi jako vedoucí oddělení jsou především bohaté zkušenosti s řízením a motivací spolupracovníků, časová flexibilita, kreativita a výborné organizační schopnosti. Přičteme-li k tomu notnou dávku empatie, má liberecký tým „vyhráno“ a místní školy i zřizovatele čeká moc příjemná spolupráce. Střední článek podpory zdejší více
Aktuálně do našeho týmu Středního článku hledáme kolegy nebo kolegyně do Prahy, Pardubického, Jihomoravského, Ústeckého a Královéhradeckého kraje.
Aktuálně do našeho týmu Středního článku hledáme na centrálu nového kolegu nebo kolegyni na pozici projektový manažer.  Co u nás budete dělat? Důležité informace o pozici Uvítáme, pokud: Další informace o pozici: Kontakt pro zaslání životopisu a motivačního dopisu:
Videozáznam INFOSERVISU je k dispozici od 4. března 2024 od 16 hodin. Seznámíme Vás s dalšími důležitými informacemi ve školním roce 2023/2024, které souvisí s legislativními novinkami a změnami ve školství. Níže naleznete videozáznam z daného INFOSERVISU. Obsah Videozáznam z infoservisu Prezentace k infoservisu
Střední článek podpory rozšířil své řady o dalšího kolegu. 1. března 2024 se pozice krajského koordinátora Moravskoslezského kraje ujal Petr Častulík. Zkušený pedagog, zástupce ředitele základní školy a dlouholetý specialista na trestnou činnost mládeže bude pro místní ředitele škol a jejich zřizovatele velkou oporou. Zároveň s sebou přináší výraznou manažerskou průpravu v řízení a vedení lidí. Během své více
Projekt Administrativní činnosti základních škol realizovala v letech 2020-2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Projekt byl realizován v rámci programu Technologické agentury ČR BETA2 a je v souladu se Strategii vzdělávání České republiky do roku 2030+ zaměřen na zmapování a snížení administrativní zátěže veřejných i neveřejných základních škol v České republice. Odkaz na materiály pod textem ke stažení. Cíle a metody více
Pozvánka s programem Realizace výše zmíněného odborného panelu je financovaná z projektu z projektu „Datově-analytická podpora pro hodnocení a řízení vzdělávací soustavy ČR“ (IPs Datová politika), reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_005/0002901.“
Školy zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí (dále jen školy) mohly v uplynulém roce čerpat finanční prostředky na digitální učební pomůcky pro své žáky a na prevenci digitální propasti. Nyní jsou školy povinny nejpozději do 28. února 2024 odevzdat závěrečnou zprávu o čerpání a využití těchto finančních prostředků v mimořádném sběru dat pomocí Informačního více
Na této stránce naleznete materiály, webináře a videonávody k Průvodci strategickým a akčním plánováním, který vznikl v projektu Metodická podpora akčního plánování (P-AP) realizovaného Národním pedagogickým institutem (NPI ČR). Průvodce je určen především pro vedení škol a zřizovatele škol. O Průvodci Průvodce strategickým a akčním plánováním, který vznikl v rámci projektu Metodická podpora akčního plánování Národního více
V Olomouckém kraji se začíná formovat Střední článek podpory. Jeho krajským koordinátorem se stal 19. února 2024 Jaroslav Mihal, ředitel s pestrými zkušenostmi nejen co do velikosti škol, ale i personálního složení zaměstnanců a vztahů se zřizovateli. K rozhodnutí přidat se ke střednímu článku ho přivedl zejména smysl nabízené podpory: Uvolnit ruce a být k ruce. Hlavní přínos více
Střední článek podpory už působí také v Jihočeském kraji. V polovině února 2024 se zdejší krajskou koordinátorkou stala Lucie Reitingerová. Přináší s sebou dlouholeté zkušenosti získané v Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje a podstatné jsou také její znalosti a praxe ve vzdělávacích projektech z evropských dotací. První členku týmu teď čeká především vybudování týmu regionálních metodiků, více
Obsah a program panelu Obsahem celodenního jednání byla interdisciplinární problematika přechodu žáků mezi základní a střední školou, která se každoročně dotýká stovky tisíc žáků a jejich rodin, tisíců škol a jejich pracovníků, zaměstnanců pedagogicko-psychologických poraden a dalších aktérů. Cílem prvního odborného panelu bylo představení relevantních dat a způsobů jejich zpracovávání a využívání, prezentování závěrů vybraných domácích i zahraničních více
Aktualizováno 14. 2. 2024 O výzvě Cílem výzvy je dostavba objektů v rámci stávajících areálů Univerzity Karlovy a Masarykovy univerzity. Celková finanční alokace na výzvu: 11 125 129 018 Kč z toho: Více informací o jednotlivých stavbách naleznete pod komponentou 3.2.4. Termíny podání žádosti Oprávněný žadatel o dotaci  Veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb., o více
Soukromé a církevní školy mohly v uplynulém roce nadále pokračovat v inovacích ve vzdělávání v kontextu digitalizace díky finančním prostředkům z Národního plánu obnovy z programu Next Generation EU, které Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy školám přidělilo. Nejpozději do 15. 2. 2024 musí soukromé a církevní školy vyplnit závěrečné vyúčtování finančních prostředků, které využily za více
MŠMT vydalo novou metodiku, která reflektuje výsledky monitoringu dietního stravování provedeného hygienickou službou v průběhu roku 2023. Přináší výklad nejasnostem, které se s poskytováním této služby pojily. Cílem Metodiky není zavádět nové povinnosti, ale poskytnout ucelený, podrobný a jednotný výklad na možnost poskytovat dietní stravování v rámci školních jídelen.
V rámci úzké spolupráce Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vznikla „Metodika poskytování dietní stravy v rámci školního stravování“ (dále také „Metodika“). Cílem Metodiky, která byla projednána v Meziresortní pracovní skupině pro institucionální stravování, není zavádět nové povinnosti, ale poskytnout ucelený, podrobný a jednotný výklad na možnost poskytovat dietní stravování v rámci školních jídelen. více
Na této stránce naleznete krátký popis obsahu a základní výsledky výzkumu, který pro MŠMT v letech 2022–23 provedl tým z Univerzity Palackého v Olomouci v rámci programu Technologické agentury ČR (TA ČR) BETA2. Celkové výsledky výzkumu „Analýza stavu digitální infrastruktury a jejího systémového a udržitelného financování v ČR, návrhy budoucích opatření“ a doporučení, která z výzkumu vyplynula, zahrnuje přiložená Závěrečná výzkumná zpráva. více
Obsah metodického průvodce Metodická informace V textu je často používáno označení „děti“, čímž je myšleno všechny, kdo chodí na základní a střední školy a řadu opatření lze použít i pro mateřské školy. Přílohy: Příloha – celý metodický materiál v PDF Jednotlivé přílohy
MŠMT vydalo nové Metodické doporučení k prevenci a postihu záškoláctví a omlouvání žáků z vyučování. Materiál byl zásadně přepracován a nahrazuje původní doporučení z roku 2002.
Materiál byl zásadně přepracován a nahrazuje původní doporučení z roku 2002. V novém doporučení jsou reflektovány změny ve školském zákoně, v zákoně o sociálně právní ochraně dětí a také změny v občanském zákoníku. Cílem doporučení je silnější podpora prevence záškoláctví v základních školách včetně přípravných tříd, v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií a na středních školách. Zpřesňují se více
Materiály MŠMT: Materiály ČŠI: Materiály ostatních institucí:
Kontaktní údaje k bezpečnosti a ochraně zdraví v regionálním školství.
Zároveň uvítáme Vaše podněty a náměty na kontaktu: ilona.vaculova@msmt.cz
Dokument, který je implementačním dokumentem Strategie 2030+ na další realizační období (2023-2027) a stanovuje opatření na úrovni státu​ i vymezuje prostor pro konkrétní řešení na úrovni kraje,​ byl Vládou ČR na jednání 20.12.2023 schválen. Obsah částí dokumentu V první části dokument představuje cíle Dlouhodobého záměru ČR 2023–2027 v širších souvislostech, jedná se především o celkový socioekonomický více
Videozáznam INFOSERVISU je k dispozici od 5. února 2024 od 16 hodin. Seznámíme Vás s dalšími důležitými informacemi ve školním roce 2023/2024, které souvisí s legislativními novinkami a změnami ve školství. Níže naleznete videozáznam z daného INFOSERVISU. Obsah Videozáznam z infoservisu Prezentace k infoservisu
Představujeme Vám novou kolegyni, která posílila centrální tým Středního článku podpory. 1. února 2024 nastoupila na pozici vedoucí oddělení regionální podpory paní Markéta Bajerová. Celý svůj profesní život má spojený se školstvím: učila, řídila školu, dlouhá léta lektoruje, mentoruje, je neúnavná propagátorka wellbeingu a potírání šikany ve školách. Usiluje o to, aby se ve škole více
Aktuální hledáme do Zlínského kraje nové kolegy na pozice regionální metodik a krajský koordinátor spolupráce.
Aktuálně do našeho týmu Středního článku hledáme nové kolegy do Zlínského kraje konkrétně pro regiony Vsetín, Valašské Meziříčí a Rožnov pod Radhoštěm. Co u nás budete dělat? Důležité informace o pozici Uvítáme, pokud: Další informace o pozici: Kontakt pro zaslání životopisu a motivačního dopisu:
Aktuálně do našeho týmu Středního článku hledáme nového kolegu na pozici Krajského koordinátora spolupráce ve Zlínském kraji. Co u nás budete dělat? Důležité informace o pozici Uvítáme, pokud: Další informace o pozici: Kontakt pro zaslání životopisu a motivačního dopisu:
MŠMT vydalo aktualizovanou metodiku k zákonu Lex Ukrajina pro oblast regionální školství. Změny vyplývající z poslední novely č. 545/2023 Sb. jsou účinné od 1. září 2024.
Úvodní informace Informační materiál Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy slouží jako metodický výklad k zákonu Lex Ukrajina IV pro oblast regionálního školství. Novela zákona č. 454/2023 Sb. kterým byl upraven a doplněn zákon č. 67/2022 Sb. označovaný jako Lex Ukrajina (1) nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2024 Hlavní změny Novela zákona přináší: Na základě zmíněné novely více
Popis výzvy Zveřejňujeme novou výzvu komponenty 7.4 Národního plánu obnovy, která podpoří ekologickou transformaci a udržitelnost na veřejných vysokých školách. Cílem výzvy je vytvoření nově akreditovaných programů, nových předmětů stávajících studijních programů a taktéž kurzů celoživotního vzdělávání, které mají především podpořit nové kompetence pracovníků. Všechny programy revidované nebo vytvořené v rámci tohoto opatření budou podporovat více
Aktuality ke komponentě 7.4 Přizpůsobení škol - podpora zelených dovedností a udržitelnosti na vysokých školách (REPOWEREU)
Aktuality ke komponentě 5.3 Strategicky řízený a mezinárodně konkurenceschopný ekosystém výzkumu, vývoje a inovací
Aktuálně do našeho týmu Středního článku hledáme nového kolegu na pozici Krajského koordinátora vedoucího týmu pro Karlovarský kraj. Pokud máte zkušenosti se zadáváním úkolů, vedením týmu a znáte zákony z oboru školské legislativy, pak možná hledáme právě vás!
Aktuálně do našeho týmu Středního článku hledáme nového kolegu na pozici Krajského koordinátora vedoucího týmu pro kraj Karlovarský. Pokud máte zkušenosti se zadáváním úkolů, vedením týmu a znáte zákony z oboru školské legislativy, pak možná hledáme právě vás! Co u nás budete dělat? Důležité informace o pozici Uvítáme, pokud: Další informace o pozici: Kontakt pro více
Další podpora školám a inspirace Podporujeme školy v dalších souvisejících tématech pro inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace. AI Kyberprevence Projekt Albus
1 2 3 10
Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
cross Skip to content