Vítejte na jednotném metodickém portálu MŠMT

Garantované informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o strategickém směřování regionálního školství, provozu a řízení škol, školské legislativě a metodická podpora na jednom místě.

Aktuality

Všechny aktuality

Školství v číslech

Žáci a studenti

2,05 mil.

Školy

11 tis.

Učitelé

160 tis.

Roční rozpočet

226,5 mld. Kč

Videa

Distanční vzdělávání v ZUŠ

Přístupy a postupy ZUŠ v období distančního vzdělávání, distanční výuka v hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém oboru.

PISA 2018: Růstové nastavení mysli a výsledky vzdělávání žáků

Videoprezentace vybraných zjištění ze sekundární analýzy zaměřené na nastavení mysli žáků, růstové a fixní myšlení a jejich vliv na vzdělávací výsledky, využitelnost zjištění z PISA 2018 v českých školách a další.

Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ČR ve školním roce 2019/2020

Videoprezentace Výroční zprávy České školní inspekce za školní rok 2019/2020 shrnuje vybraná zjištění ke kvalitě vzdělávání a komentuje vybrané faktory ovlivňující vzdělávání žáků, s důrazem na nerovnosti ve vzdělávání a regionální specifika.

Inspirace ze sekundárních analýz PISA a TALIS 2018

V dubnu 2021 Česká školní inspekce vydala sekundární analýzy výsledků a zjištění ze šetření PISA 2018 a TALIS 2018, z nichž vyplývá, že efektivitu vzdělávání i vzdělávací výsledky žáků výrazně ovlivňuje celkové nastavení školního prostředí.

Jak zavést online výuku a nezbláznit se?

Vzdělávací kurz „Praktická doporučení pro nouzovou výuku na dálku“ byl vyvinut pro učitele s cílem usnadnit přípravy a realizace výuky v online prostředí na druhém stupni.

On-line výuka z pohledu rodiče

Co nyní řeší rodiny a co je pro ně důležité? S jakými konkrétními problémy se lidé obrací na poradny a krizová centra?

Jak dnes může škola podpořit rodiče dětí se speciálními vzdělávacími potřebami?

Situace rodičů dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je v současném režimu distančního domácího vzdělávání specifická.

Hodnocení žáků

První ze série webinářů MŠMT, jejichž cílem je poskytnout učitelům podporu v tématu hodnocení distančního vzdělávání.

Oborové didaktiky

Nové verze Excelu jsou zajímavé i pro zeměpisáře. Ukážeme si, jak v Excelu vytvořit vlastní 2D a 3D mapy (kartogramy).

Všechna videa

Partneři

partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner

Skip to content