Nejvyhledávanější témata

COVID 19

Garantovaný informační servis o pandemii COVID 19 ve školství včetně metodické podpory MŠMT.


více

Školská legislativa

Aktuální a platná verze právních předpisů s výklady MŠMT a informacemi o připravovanch změnách.


více

Metodické materiály

Aktualizovaná databáze dokumentů metodického charakteru vydávaných organizacemi resortu školství.


více

Školy a školská zařízení

Přehledné vyhledávání informací o jednotlivých školách a školských zařízeních.


více

Strategie 2030+

Cílem vzdělávání v následující dekádě je základními a nepostradatelnými kompetencemi vybavený a motivovaný jedinec


více

Ředitelé

Garantované informace o vzdělávání, provozu a řízení škol, školská legislativa a metodická pomoc na jednom místě...

Chci vědět víc

Ilustrační obrázek cílové skupiny - ředitelé

Školství 2020

Videa

Jak zavést online výuku a nezbláznit se? Jak pracovat s žáky a rodiči?

Mgr. Václav Maněna, Ph.D.

Promyšlená volba a využití ICT technologií. Úskalí při zavádění on-line výuky. Citlivá práce s technologickými optimisty, role věku, kam jít pro rady, další praktické ukázky.

On-line výuka z pohledu rodiče

Mgr. Kamila Bobysudová

Situace a potíže v rodinách v době on-line výuky. Život rodin v nouzovém stavu. Vzájemná pomoc a pomoc dětem nad rámec vzdělávání.

Jak dnes může škola podpořit rodiče dětí se speciálními vzdělávacími potřebami?

Mgr. Lenka Hečková

Situace a potíže v rodinách v době on-line výuky. Život rodin v nouzovém stavu. Vzájemná pomoc a pomoc dětem nad rámec vzdělávání.

Hodnocení žáků

Mgr. Monika Olšáková, Mgr. Tomáš Chrobák

Webinář ukazuje mimo jiné, jak formativně působí kritéria hodnocení na žáky.

Oborové didaktiky

Mgr. Jan Polák

Jak v Excelu vytvořit vlastní 2D a 3D mapy (kartogramy), inspirace, návody pro zadávání úkolů žákům.