COVID-19

Epidemie způsobená virem Covid-19 vystavila náš vzdělávací systém situaci, která je v moderní historii vzdělávání zcela bezprecedentní.

Museli jsme rychle přejít na distanční způsob vzdělávání a při tom začít používat nové technologie a promýšlet nové způsoby, jak v nastalé situaci efektivně vzdělávat. Spolu s tím vyvstala řada výzev, které bylo třeba za běhu řešit. Proto jsme se rozhodli shromáždit všechny potřebné informace, aby byly jednoduše dohledatelné v případě, že by bylo znovu třeba na distanční výuku přecházet. Zde jsou k nalezení materiály obsahují užitečné informace, návody, jak pracovat s konkrétními technologiemi ale i tipy na dobrou praxi související se vzděláváním #NaDalku....

Ilustrační obrázek COVID19

Aktuality COVID19

Garantované informace o COVID-19 ve školství na jednom místě...

Chci vědět víc

Opatření Ministerstva zdravotnictví

Aktuální mimořádná opatření jsou zveřejněna na webu Ministerstva zdravotnictví...

Chci vědět víc

Ilustrační obrázek COVID19
Ilustrační obrázek COVID19

Metodické materiály

Metodické materiály a podpora směřující ke zřizovatelům, ředitelům a učitelům. Zahrnuje i podporu při přípravě a realizaci vzdělávání v době pandemie COVID-19 na jednom místě...

Chci vědět víc

Učíme #NaDalku

Na tomto odkazu naleznete nástroje pro komunikaci, které můžete využít k zadávání úkolů, distribuci a opravě testů nebo domácích úkolů, ale i ke sdílení dobré praxe. Zároveň zde naleznete i online vzdělávací zdroje, které mohou žáci využívat k vlastnímu vzdělávání....

Chci vědět víc

Ilustrační obrázek COVID19