COVID-19

Epidemie způsobená virem Covid-19 vystavila náš vzdělávací systém situaci, která je v moderní historii vzdělávání zcela bezprecedentní.

Museli jsme rychle přejít na distanční způsob vzdělávání a při tom začít používat nové technologie a promýšlet nové způsoby, jak v nastalé situaci efektivně vzdělávat. Spolu s tím vyvstala řada výzev, které bylo třeba za běhu řešit. Proto jsme se rozhodli shromáždit všechny potřebné informace, aby byly jednoduše dohledatelné v případě, že by bylo znovu třeba na distanční výuku přecházet. Zde jsou k nalezení materiály obsahují užitečné informace, návody, jak pracovat s konkrétními technologiemi ale i tipy na dobrou praxi související se vzděláváním #NaDalku....

Aktuality COVID19

Garantované informace o COVID-19 ve školství na jednom místě...

Chci vědět víc

Opatření Ministerstva zdravotnictví

Aktuální mimořádná opatření jsou zveřejněna na webu Ministerstva zdravotnictví...

Chci vědět víc

Metodické materiály

Metodické materiály a podpora směřující ke zřizovatelům, ředitelům a učitelům. Zahrnuje i podporu při přípravě a realizaci vzdělávání v době pandemie COVID-19 na jednom místě...

Chci vědět víc

Učíme #NaDalku

Na tomto odkazu naleznete nástroje pro komunikaci, které můžete využít k zadávání úkolů, distribuci a opravě testů nebo domácích úkolů, ale i ke sdílení dobré praxe. Zároveň zde naleznete i online vzdělávací zdroje, které mohou žáci využívat k vlastnímu vzdělávání....

Chci vědět víc