Digitalizujeme školu

Vítejte na portále, který školám pomůže s jejich procesem digitalizace!


V roce 2024 jsou stanoveny podmínky, účel a kritéria pro čerpání finančních prostředků z Národního plánu obnovy, komponenty 3.1 na náklady vzniklé od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2024 pro příjemce finančních prostředků NPO na prevenci digitální propasti (v tomto roce 2024 je pouze jeden účel!) a jsou zveřejněny ve Věstníku MŠMT 02/2024 (str. 235-237, zveřejněno 29.2.2024) - platí pro školy zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí viz s. 235 účel prevence digitální propasti (ÚZ 33088). Informaci o tom obdržely školy a zřizovatelé dopisem datovou schránkou (do 5 dní od zveřejnění Věstníku). Metodická podpora je k dispozici na edu.cz/digitalizujeme/metodicka-podpora a podrobněji k tomuto účelu na edu.cz/digtializujeme/prevence-digitalni-propasti. Pro školy soukromé a církevní zveřejněna Výzva (podávání žádostí nejpozději do 30. 4. 2024). Novinkou pro všechny druhy škol v roce 2024 je, že finanční prostředky jsou určeny pouze na jeden účel a tím je prevence digitální propasti, která je zacílena na žáky, kteří jsou znevýhodněni tím, že nemají k dispozici pro sebe např. v rámci domácí přípravy, či běžné výuky (BYOD) mobilní digitální zařízení a těm jsem tato mobilní digitální zařízení zapůjčována např. notebook, tablet, chromebook, chytrý telefon. Podstatnou novinkou je, že si školy mohou k nově pořízeným mobilním digitálním zařízením zakoupit také software pro vzdělávání žáka. Přesná formulace podmínek, účelu a kriterií je stanovena ve Věstníku.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozděluje školám finanční prostředky od roku 2020 do roku 2026 na vybavení žáků digitálními technologiemi pro jejich rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí a na rozvoj digitálních kompetencí učitelů prostřednictvím Národního plánu obnovy v rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace. Souhrn informací je uveden v letáku Rozpočet NPO, který obsahuje nejen rozpočet, ale také doporučení na co nezapomenout a kdo mi pomůže s realizací. Níže pod navigačním kruhem jsou aktuální odkazy k Věstníku nebo Výzvě, kde jsou stanoveny podmínky, účel a kritéria čerpání finančních prostředků.

Podrobnosti o Národním plánu obnovy naleznete zde. Jednou z komponent NPO v gesci MŠMT je Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace.

Aktualizovaná Metodická podpora 3 pro rok 2024 bude k dispozici na edu.cz/digitalizujeme/metodicka-podpora. V této souvislosti připomínáme povinnou publicitu, kterou jsou školy povinny zveřejnit i dálkově přístupným způsobem na svých webových stránkách a to i zpětně - více čtěte v metodické podpoře.

Metodická podpora 2 k závěrečnému vyúčtování / povinnému sběru dat a splnění účelu, kritérií a podmínek Komponenty 3.1 z NPO za rok 2023. Čerpání finančních prostředků v roce 2023 rozesláno školám v Avízu (prosinec 2022).

Metodická podpora k závěrečnému vyúčtování/povinnému sběru dat a splnění účelu, kritérií a podmínek Komponenty 3.1 z NPO za rok 2022.

Důležité termíny v roce 2024:

Zveřejněn Věstník MŠMT 02/2024 se stanovenými podmínkami, kritérii a účelem čerpání finanční prostředků z komponenty 3.1 NPO výhradně na prevenci digitální propasti pro základní a střední školy a konzervatoře zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí.

Vyhlášena Výzva 04/2024 na prevenci digitální propasti pro soukromé a církevní školy (základní školy, střední školy a konzervatoře) - podávání žádostí na MŠMT je možné do 30. 4. 2024.

Závěrečné vyúčtování do 28. 2. 2024 pro školy zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí k odevzdání závěrečného vyúčtování DIGIPOMŮCEK A DIGIPROPASTI za rok 2023 z NPO. Metodická podpora k závěrečnému vyúčtování / povinnému sběru dat za rok 2023. Od poloviny ledna 2024 zveřejněn v systému IS-NPO formulář pro školy "veřejné", který školy musí vyplnit nejpozději do 28. 2. 2024.

Připomínáme termín 15. 2. 2024 pro školy soukromé a církevní k odevzdání závěrečného vyúčtování DIGIPOMŮCEK A DIGIPROPASTI za rok 2023 z NPO. Metodická podpora k závěrečnému vyúčtování / povinnému sběru dat za rok 2023. Od závěru roku 2023 zveřejněn v systému IS-NPO formulář pro školy "veřejné", který školy musí vyplnit nejpozději do 15. 2. 2024.

Z archivu plnění NPO komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace:

V roce 2023 byly stanoveny podmínky, účel a kritéria pro čerpání finančních prostředků z Národního plánu obnovy, komponenty 3.1 na náklady vzniklé od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023 pro příjemce finančních prostředků z NPO na pokročilé digitální učební pomůcky žáků a na jejich prevenci digitální propasti a jsou zveřejněny ve Věstníku MŠMT 02/2023 - platí pro školy zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí viz s. 252 účel prevence digitální propasti (ÚZ 33088), s. 255 účel digitální učební pomůcky (ÚZ 33087). Školám byly odeslány dne 6. 3. 2023 informace také do datové schránky včetně odkazu na metodickou podporu. Informováni rovněž zřizovatelé, aby byli nápomocni s žádostí o podporu školám v oblasti konektivity, jak té vnější, tak i vnitřní a v oblasti vybavení škol a jejich pedagogů prostřednictvím digitálních zařízení. 

Školám soukromým a církevním byla zveřejněna Výzva 28. 4., žádosti podávejte do 31. 5. 2023, více naleznete zde: https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/narodni-plan-obnovy-prevence-digitalni-propasti-a-podpora.

Dne 30. 3. 2023 proběhl webinář pro ředitele škol: Digitalizujeme školy - webinář k NPO. Dozvíte se v něm, jaké jsou podmínky, účel a kritéria čerpání finančních prostředků z NPO na pokročilé digitální učební pomůcky a na prevenci digitální propasti.

Povinný sběr dat za rok 2022 k využití účelů finančních prostředků na digitalizaci byl právě ukončen k 28. 2. 2023. Případné opravy a doplnění je stále možné. Informace o přihlašovacích údajích do formuláře IS-NPO jsou uvedeny v dopise MŠMT - p. J. Mareš z 2. 2. 2023 v datové schránce! Rovněž v aktualitě na úvodní stránce: sberdat.uiv.cz/rozcestnik jsou informace ze dne 31. 1. 2023 k přihlašovacím údajům, které školy obdržely z e-maiilové adresy is-npo-31@npi.cz. Žádost o přihlašovací údaje na https://is-npo.msmt.cz/napoveda/zeptejte-se.

Od roku 2022 v rámci Národního plánu obnovy poskytuje MŠMT finanční prostředky na digitální technologie pro školy. Zde uvádíme informační servis a všechny potřebné metodiky. Závazné jsou podmínky - účel - kritéria ve Věstníku 2022 (pro školy zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí: str. 117 - 119 účel prevence digitální propasti pro ZŠ, SŠ a konzervatoře, str. 120 - 122 účel digitální učební pomůcky pro MŠ, str. 123 - 125 účel pokročilé digitální učební pomůcky pro ZŠ a gymnázia) nebo ve Výzvě (pro školy soukromé a církevní) na prevenci digitální propasti a na digitální učební pomůcky.

Metodická podpora k závěrečnému vyúčtování/povinnému sběru dat a splnění účelu, kritérií a podmínek Komponenty 3.1 z NPO za rok 2022.

Metodická podpora 2 k závěrečnému vyúčtování / povinnému sběru dat a splnění účelu, kritérií a podmínek Komponenty 3.1 z NPO za rok 2023. Čerpání finančních prostředků v roce 2023 rozesláno školám v Avízu (prosinec 2022).

Metodická podpora 3 (bude doplněno) k závěrečnému vyúčtování / povinnému sběru dat a splnění účelu, kritérií a podmínek Komponenty 3.1 z NPO za rok 2024.

Podrobněji v aktualitách na edu.cz k závěrečnému vyúčtování a metodické podpoře na digitální učební pomůcky a na prevenci digitální propasti /na stránkách MŠMT: NPO v oblasti digitalizace škol má za sebou první rok; online konzultace k vyúčtování peněz z NPO; příkladům dobré praxe pro splnění účelu s videoukázkami (msmt.cz) ze škol; k avízu pro čerpání finančních prostředků (msmt.cz) v roce 2023.

Jsme tu pro vás! V případě nejasností nám můžete sdělit svůj dotaz nejlépe prostřednictvím digitalizujeme@msmt.cz.

Dotazy ohledně procesu sběru dat k využití finančních prostředku z NPO komponenty směřujte POUZE na https://is-npo.msmt.cz/napoveda/zeptejte-se a zvolte prosím správnou kategorii. V případě problému s přihlašovacími údaji vyberte kategorii “technický problém” a uveďte aktuální e-mail.


Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
cross Skip to content