Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Charta Konventu

Národní konvent o vzdělávání

Preambule

Národní konvent o vzdělávání je diskusní platformou pro otevřený dialog zástupců politické a odborné veřejnosti o návrzích změn ve školství. Jeho cílem je formou pravidelně svolávaných setkání nabídnout možnost relevantním partnerům být součástí vytváření vzdělávací politiky České republiky.

Čl. I

Úvodní ustanovení

1. Zřizuje se Národní konvent o vzdělávání (dále jen „Konvent“), který je odborným diskusním fórem pro oblast vzdělávací politiky České republiky.

2. Cílem Konventu je umožnit představitelům zákonodárné a výkonné moci, státní a veřejné správy, vzdělávacích institucí, neziskových organizací a dalším partnerům podílet se na tvorbě vzdělávací politiky České republiky, a to zejména prostřednictvím účasti na pravidelných jednáních.

Čl. II

Složení Konventu

1. V čele Konventu stojí předsednictvo Konventu, jehož úkolem je stanovovat základní krátkodobé i dlouhodobé cíle Konventu.

2. Předsednictvo Konventu je složené z výkonného předsedy Konventu, výkonného místopředsedy Konventu a ministra školství, mládeže a tělovýchovy.

3. Výkonným předsedou Konventu je první místopředseda Senátu Parlamentu České republiky.

4. Výkonným místopředsedou Konventu je předseda Senátního výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice.

5. Výkonný předseda Konventu může pověřit výkonného místopředsedu Konventu zastupováním.

6. Členy Konventu jmenuje a odvolává ministr školství, mládeže a tělovýchovy.

7. Činnost Konventu zabezpečuje sekretariát Konventu, který je součástí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Čl. III

Jednání Konventu

1. Konvent zasedá zpravidla jednou měsíčně v prostorách Senátu Parlamentu ČR.

2. Jednání Konventu probíhají prezenční formou.

3. Jednání Konventu svolává ministr školství, mládeže a tělovýchovy.

4. Jednání Konventu řídí výkonný předseda Konventu, a to na základě programu, který předkládá ministr školství, mládeže a tělovýchovy.

Čl. IV

Zapojení veřejnosti

1. Jednání Konventu je pro veřejnost vysíláno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

2. Veřejnost má možnost zasílat podněty k projednání na Konventu. Tyto podněty se zasílají na adresu sekretariátu Konventu.

3. Zástupce veřejnosti může být přizván na jednání Konventu, aby zde svůj podnět představil.

    Odebírejte novinky o školství
    a vzdělávání srozumitelně a včas
    Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
    Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
    cross Skip to content