O Konventu

Národní konvent o vzdělávání

Národní konvent o vzdělávání je odborná diskusní platforma k otevřenému dialogu o připravovaných změnách ve vzdělávání mezi politiky, představiteli státní a veřejné správy, vzdělávacími institucemi, školskými asociacemi, neziskovým sektorem a dalšími klíčovými aktéry. Formou pravidelných setkání v prostorách Senátu Parlamentu ČR přináší všem zainteresovaným skupinám možnost ovlivňovat vzdělávací politiku a být součástí jejího formování. Široká veřejnost může každé jednání sledovat on-line a prostřednictvím formuláře má příležitost se k jednotlivým tématům také vyjádřit.

Předsednictvo konventu

Předsednictvo Konventu určuje jeho směřování, koordinuje obsahovou část a stanovuje základní krátkodobé i dlouhodobé cíle orgánu.

Členové konventu

 • Petr Baierl za Vysokoškolský odborový svaz
 • Štefan Balog za Romea
 • Martin Bareš za Českou konferenci rektorů
 • Dana Benešová za SOFA (ČOSIV)
 • Jan Berki za STAN
 • Jana Berkovcová za ANO
 • Libor Bezděk za Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže ČR
 • Stanislav Biler
 • Jana Brabcová za Asociaci institucí vzdělávání dospělých ČR
 • Martina Břeňová za Open Society Fund
 • Tomáš Čakloš za Otevřeno
 • Dana Čapková za Asociaci malých a středních podniků a živnostníků ČR a Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska
 • Kamil Černý za Parlament dětí a mládeže ČR
 • Marcela Davídková Antošová za Asociaci vyšších odborných škol ČR
 • Vladimír Dobeš za Asociaci svobodných demokratických škol
 • František Dobšík za Českomoravský odborový svaz pracovníků školství
 • Karel Dvořák za Sdružení učňovských zařízení
 • Michal Farník za Studentskou komoru rady vysokých škol
 • Lenka Felcmanová
 • Tomáš Feřtek
 • Jana Fryzelková za Začni učit
 • Karel Gargulák
 • David Greger
 • Tomáš Habart za Člověka v tísni
 • Jana Havrdová za Hospodářskou komoru
 • Jana Hlavová za Asociaci pracovníků Pedagogicko-psychologických poraden
 • Miroslav Hřebecký za Eduin
 • Hana Chalušová za Fórum rodičů
 • Martin Chvál
 • Eduard Palíšek za Svaz průmyslu a dopravy
 • Ivo Jupa za Národní pedagogický institut ČR
 • Judita Kapicová za Asociaci domácího vzdělávání
 • Bohumil Kartous
 • Petra Keprtová za Stálou konferenci asociací vzdělávání
 • Zdeněk Kettner za SPD
 • Jindřich Kitzberger
 • Pavel Klíma za TOP 09
 • Tomáš Kolafa za Asociaci základních uměleckých škol
 • Kateřina Konrádová za Učitel naživo!
 • Jan Konvalinka
 • Jan Koucký
 • Milena Králíčková za Univerzitu Karlovu
 • Miroslav Krejčí za Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání
 • Petr Krupka
 • Adéla Kundrátová za Českou středoškolskou unii
 • Jana Kuthanová za NS MAS
 • Jiří Langer za Radu vysokých škol
 • Jana Matesová
 • Petra Mazancová za Učitelskou platformu
 • Pavel Mentlík za Asociaci děkanů pedagogických fakult
 • Petr Najvar za Českou pedagogickou společnost
 • Jiří Nekuda za Unii školských asociací CZESHA
 • Šimon Ornest
 • Zuzana Papáčková za META: společnost pro příležitosti mladých migrantů
 • Petr Pavlík za ČSSD
 • Jiří Pilař za Asociaci speciálních pedagogů
 • Robert Plaga za Národní akreditační úřad pro vysoké školství
 • Marie Hana Přibylová za Asociaci doktorandek a doktorandů
 • Silvie Pýchová
 • Radko Sáblík
 • Pedagogická komora
 • Aleš Sedláček za Českou radu dětí a mládeže
 • Renata Schejbalová za Asociaci ředitelů gymnázií ČR
 • Zdeněk Slejška za Eduzměna
 • Josef Slovák
 • Jan Složil za Česko Digital
 • Hana Splavcová za Asociaci předškolní výchovy
 • Jana Straková
 • Romana Studýnková za Asociaci středních pedagogických škol
 • Ondřej Ševčík za Asociaci waldorfských škol České republiky
 • Magdaléna Šílová za Asociaci waldorfských škol
 • Zdeňka Šíp Staňková za Děti jsou taky lidi
 • Anna Štefanidesová za Ligu lidských práv
 • Ondřej Šteffl
 • Michal Uhl za Dům zahraniční spolupráce
 • Martin Úlovec za PIRÁTI
 • Milan Vašina za Aspen Institute CE
 • Oldřich Vávra za Sdružení místních samospráv ČR
 • Matouš Vencálek za Zelení
 • Arnošt Veselý
 • Jan Vondráček za Akademii věd ČR
 • Marek Výborný za KDU-ČSL
 • Janek Wagner
 • Luboš Zajíc za Asociaci ředitelů základních škol ČR
 • Jiří Zajíček za Asociaci středních průmyslových škol
 • Renáta Zajíčková za ODS
 • Jana Zapletalová za Asociaci školní psychologie ČR
 • Tomáš Zatloukal za Českou školní inspekci
 • Zuzana Žampachová za Asociaci pracovníků speciálně pedagogických center

Předběžný harmonogram jednání

TermínAktivita
23. 6. 2023první jednání Konventu
8. 9. 2023druhé jednání Konventu
8. 12. 2023třetí jednání Konventu
12. 4. 2024čtvrté jednání Konventu
24. 6. 2024páté jednání Konventu

Témata jednotlivých setkání budou členům Konventu sdělena v pozvánce, kterou obdrží s dostatečným předstihem před každým z jednání.

  Odebírejte novinky o školství
  a vzdělávání srozumitelně a včas
  Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
  cross Skip to content