Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Hlavní informace MŠMT

edu.cz > Podpora MŠMT v době válečného konfliktu na Ukrajině > Hlavní informace MŠMT

Nejdůležitější informace a dokumenty na podporu škol v době válečného konfliktu na Ukrajině

Pokud máte další otázky k válečnému konfliktu na Ukrajině ve školách? Možná své odpovědi naleznete v dalších podstránkách v navigaci vlevo nebo mezi nejčastějšími dotazy FAQ na toto téma.

Obsah na této stránce je platný k 16. 5. 2022 (klikni pro podrobnosti)

Aktualizace k 16. 5. 2022: Zveřejněny 3 metodiky pro ZŠ, SŠ, konzervatoře a VOŠ k hodnocení žáků a studentů dle Lex Ukrajina v části Metodiky, manuály a doporučení.
Aktualizace k 13. 5. 2022: Doplnění informací k dotačním výzvám MŠMT na podporu Jazykových kurzů a Adaptačních skupin o informace ke zpracování závěrečných zpráv a finančního vypořádání v části Dotační výzvy MŠMT na podporu Ukrajinských migrantů. Zveřejněno Doporučení pro ŠPZ k přístupu k ukrajinským dětem.
Aktualizace k 6. 5. 2022: 2 nové materiály: Metodika pro MŠ a ZŠ pro konání tzv. zvláštního zápisu a Ukrajinské školy budou uznávat plnění povinné školní docházky v ČR
Aktualizace k 20. 4. 2022: Jak financovat vzdělávání ukrajinských dětí a žáků ve veřejných MŠ a ZŠ
Aktualizace k 13. 4. 2022: Aktuální informace pro ředitele/ky mateřských škol ke vzdělávání dětí z Ukrajiny
Aktualizace k 11. 4. 2022: Aktuálně pro cizince k přijímacímu řízení na střední školy v části Informace MŠMT, stanoviska a Elektronický formulář v části Formuláře.
Aktualizace k 28. 3. 2022: Přidána informace k dotazování na kapacity základních a mateřských škol do části Informace MŠMT, stanoviska.
Aktualizace k 23. 3. 2022: Přidána informace o dvou metodických materiálech Ukrajinský vzdělávací systém a distanční vzdělávání pro Ukrajince.
Aktualizace k 7. 3. 2022: Vytvořena nová stránka Informace a dokumenty MŠMT. Přidány česko-ukrajinské žádosti o přihlášení dětí do MŠ a ZŠ v části Formuláře. Dále byla přidána příručka Jak postupovat při začleňování do vzdělávání v ČR (česky / ukrajinsky) v části Metodiky, manuály a doporučení.Informace MŠMT, stanoviska


Dotační výzvy MŠMT na podporu Ukrajinských migrantů

Formuláře

Česko-ukrajinské žádosti o:

  • Dvojjazyčné vzory informací o přijetí a nepřijetí do MŠ a ZŠ a žádosti k přijetí na MŠ a ZŠ (česky a ukrajinsky) – pro ředitele MŠ a ZŠ (MŠMT). (21. 3. 2022)

Školský rejstřík:

  • Elektronický formulář pro žádosti ke změnám v údajů ve školském rejstříku v souvislosti se vzděláváním dětí a žáků z Ukrajiny – tento formulář je určen pouze pro ZŠ a MŠ a související školská zařízení zřízené obcí. Zákon č. 67/2022 Sb. (tzv. „Lex Ukrajina“) těmto školám a zařízením umožňuje po dobu jeho platnosti poskytovat vzdělávání a školské služby i na takovým místech, kde nejsou splněny požadavky podle § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V ostatních případech využijte, prosím, standardní formuláře dostupné na webu msmt.cz. (11. 4. 2022)

Metodiky, manuály a doporučení


Hlavní informace MŠMT ke studiu na vysokých školách:

  • České vysoké školy reagují na situaci na Ukrajině a nabízejí různé formy asistenčních aktivit ukrajinským studentům, akademikům a vědcům, kteří se nacházejí v obtížné situaci a potřebují podporu. Více informací nalezneta na webu www.studyin.cz/ukraine.

Skip to content