Hlavní informace MŠMT

Ukrajina

Nejdůležitější informace a dokumenty na podporu škol v době válečného konfliktu na Ukrajině

Pokud máte další otázky k válečnému konfliktu na Ukrajině ve školách? Možná své odpovědi naleznete v dalších podstránkách v navigaci vlevo nebo mezi nejčastějšími dotazy FAQ na toto téma.

Obsah na této stránce je platný k 29. 1. 2024 (klikni pro podrobnosti)

Aktualizace k 29. 1. 2024: Zveřejněny Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina V s účinností od 1. 9. 2024 v části Metodiky, manuály a doporučení.
Aktualizace k 13. 2. 2023: Letáky k přijímacímu řízení na střední školy v roce 2023.
Aktualizace k 30. 1. 2023: Metodické komentáře k Lex Ukrajina IV a aktualní Metodika pro MŠ a ZŠ pro konání tzv. zvláštního zápisu (ve školní roce 2022/2023).
Aktualizace k 24. 1. 2023: Dvojjazyčné vzory v části Formuláře.
Aktualizace k 9. 1. 2023: Financování pozice ukrajinského asistenta pedagoga ve školách na období leden-srpen 2023
Aktualizace k 22. 12. 2022: Vydáno Metodické doporučení k práci ukrajinského asistenta pedagoga ve školách včetně ukrajinské verze.
Aktualizace k 16. 12. 2022: Aktualizovány 2 ze 3 zveřejněných metodik pro ZŠ, SŠ, konzervatoře a VOŠ k hodnocení žáků a studentů dle Lex Ukrajina v části Metodiky, manuály a doporučení.
Aktualizace k 28. 9. 2022: Metodický materiál k poskytování bezplatné jazykové přípravy ve středním vzdělávání od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2023
Aktualizace k 23. 9. 2022: MŠMT spouští linku na pomoc ukrajinským rodinám a Міністерство освіти відкриває телефонну лінію про допомогу українським родинам
Aktualizace k 18. 9. 2022: Šetření MŠMT v souvislosti s finančními prostředky na pozice ukrajinského asistenta pedagoga v MŠ, ZŠ a SŠ a konzervatořích
Aktualizace k 16. 9. 2022: Tabulka - přehled podpůrných aktivit při začleňování ukrajinských dětí a žáků v MŠ, ZŠ a SŠ
Aktualizace k 31. 8. 2022: Doporučení pro úpravy vzdělávacího obsahu a hodnocení ukrajinských žáků
Aktualizace k 30. 8. 2022: Jak si zajistit ukrajinského asistenta pedagoga od září 2022
Aktualizace k 27. 8. 2022: Začleňování ukrajinských dětí do škol – webinář pro ředitele včetně otázek a odpovědí.
Aktualizace k 25. 8. 2022: Stručný průvodce pro vyučující: jak pracovat s cizojazyčnými dětmi
Aktualizace k 24. 8. 2022: Vzor dvoujazyčná žádost o zařazení do jazykové přípravy.
Aktualizace k 19. 8. 2022: Letáky na téma: Musí ukrajinské děti chodit do školy? Ano, musí! / Чи повинні українські діти ходити до школи в Чехії? Так, повинні!
Aktualizace k 18. 8. 2022: Zřízena linka sociální asistence pro uprchlíky z Ukrajiny. Dále byly vyhlášena výzva na podporu češtiny pro české studnety a pedagogy na vysokých školách a podrobně o podpoře zveřejněna aktualita.
Aktualizace k 23. 6. 2022: 2. Dotazník k válečnému konfliktu na Ukrajině – kapacity MŠ a ZŠ, přijatí děti, žáci a studenti na MŠ, ZŠ, SŠ konzervatoře a VOŠ a ukrajinští zaměstnanci přidán v části Informace MŠMT, stanoviska.
Aktualizace k 9. 6. 2022: Zveřejna aktualita na téma Služby Europassu včetně životopisu a e-portfolia jsou nově i v ukrajinštině.
Aktualizace k 25. 5. 2022: Vyjádření Ministerstva zdravotnictví ke zdravotní způsobilosti ukrajinských dětí.
Aktualizace k 16. 5. 2022: Zveřejněny 3 metodiky pro ZŠ, SŠ, konzervatoře a VOŠ k hodnocení žáků a studentů dle Lex Ukrajina v části Metodiky, manuály a doporučení.
Aktualizace k 13. 5. 2022: Doplnění informací k dotačním výzvám MŠMT na podporu Jazykových kurzů a Adaptačních skupin o informace ke zpracování závěrečných zpráv a finančního vypořádání v části Dotační výzvy MŠMT na podporu Ukrajinských migrantů. Zveřejněno Doporučení pro ŠPZ k přístupu k ukrajinským dětem.
Aktualizace k 6. 5. 2022: 2 nové materiály: Metodika pro MŠ a ZŠ pro konání tzv. zvláštního zápisu a Ukrajinské školy budou uznávat plnění povinné školní docházky v ČR
Aktualizace k 20. 4. 2022: Jak financovat vzdělávání ukrajinských dětí a žáků ve veřejných MŠ a ZŠ
Aktualizace k 13. 4. 2022: Aktuální informace pro ředitele/ky mateřských škol ke vzdělávání dětí z Ukrajiny
Aktualizace k 11. 4. 2022: Aktuálně pro cizince k přijímacímu řízení na střední školy v části Informace MŠMT, stanoviska a Elektronický formulář v části Formuláře.
Aktualizace k 28. 3. 2022: Přidána informace k dotazování na kapacity základních a mateřských škol do části Informace MŠMT, stanoviska.
Aktualizace k 23. 3. 2022: Přidána informace o dvou metodických materiálech Ukrajinský vzdělávací systém a distanční vzdělávání pro Ukrajince.
Aktualizace k 7. 3. 2022: Vytvořena nová stránka Informace a dokumenty MŠMT. Přidány česko-ukrajinské žádosti o přihlášení dětí do MŠ a ZŠ v části Formuláře. Dále byla přidána příručka Jak postupovat při začleňování do vzdělávání v ČR (česky / ukrajinsky) v části Metodiky, manuály a doporučení.Metodiky, manuály a doporučení


Formuláře

Školský rejstřík:

  • Elektronický formulář pro žádosti ke změnám v údajů ve školském rejstříku v souvislosti se vzděláváním dětí a žáků z Ukrajiny - tento formulář je určen pouze pro ZŠ a MŠ a související školská zařízení zřízené obcí. Zákon č. 67/2022 Sb. (tzv. „Lex Ukrajina“) těmto školám a zařízením umožňuje po dobu jeho platnosti poskytovat vzdělávání a školské služby i na takovým místech, kde nejsou splněny požadavky podle § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V ostatních případech využijte, prosím, standardní formuláře dostupné na webu msmt.cz. (11. 4. 2022)

Přijímací zkoušky na SŠ


Zaměstnávání ukrajinských občanů ve školských zařízeních


Práce s dětmi s OMJ


Hlavní informace MŠMT ke studiu na vysokých školách

  • České vysoké školy reagují na situaci na Ukrajině a nabízejí různé formy asistenčních aktivit ukrajinským studentům, akademikům a vědcům, kteří se nacházejí v obtížné situaci a potřebují podporu. Více informací nalezneta na webu www.studyin.cz/ukraine.

Informace ukrajinského ministerstva školství


Pro rodiče a děti

Kontakty


Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
cross Skip to content