Harmonogram sběrů dat v regionálním školství

Říjen

Podle stavu k
30. 9.

 • P 1-04
 • P 1c-01
 • S 1-01*
 • S 4-01
 • S 4c-01
 • S 18-01
 • S 24-01*
 • M 3*
 • M 8*
 • M 9*
 • R13-01
 • Z 23-01
 • Z 27-01*
 • Z 33-01
 • Z 34-01

Listopad

Podle stavu k
31. 10.

 • M 10*
 • Z 2-01*
 • Z 14-01*
 • Z 15-01*
 • Z 17-01
 • Z 19-01*
 • U 41

Výkazy PaM

P 1-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství (výkaz nápočtový pro 1. - 4. čtvrtletí)

P 1c-01 Výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců v regionálním školství podle stavu k 30. 9.

P 1d-01 Výkaz o změnách v počtu hodin přímé pedagogické činnosti pedagogických pracovníků ve škole a školní družině podle předpokládaného stavu k 30. 9.

Výkonové výkazy

S 1-01 Výkaz o mateřské škole podle stavu k 30. 9.

S 4-01 Výkaz o mateřské – základní škole při zdravotnickém zařízení podle stavu k 30. 9.

S 4c-01 Výkaz o přípravné třídě základní školy a o přípravném stupni základní školy speciální podle stavu k 30. 9.

S 18-01 Výkaz o jazykové škole podle stavu k 30. 9.

S 24-01 Výkaz o základní umělecké škole podle stavu k 30. 9.

S 51-01 Výkaz o zápisu k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole podle stavu k 31. 5.

S 53-01 Výkaz o zahájení povinné školní docházky v základní škole podle stavu k 31. 5.

Z 2-01 Výkaz o školní družině – školním klubu podle stavu k 31. 10.

Z 14-01 Výkaz o zařízení pro výkon ústavní – ochranné výchovy podle stavu k 31. 10.

Z 15-01 Výkaz o činnosti střediska volného času podle stavu k 31. 10.

Z 17-01 Výkaz o činnosti zařízení školního stravování podle stavu k 31. 10.

Z 19-01 Výkaz o školském ubytovacím zařízení podle stavu k 31. 10.

Z 23-01 Výkaz o pedagogicko-psychologické poradně podle stavu k 30. 9.

Z 27-01 Výkaz o středisku praktického vyučování podle stavu k 30. 9.

Z 33-01 Výkaz o speciálně pedagogickém centru podle stavu k 30. 9.

Z 34-01 Výkaz o středisku výchovné péče podle stavu k 30. 9.

R 13-01 Výkaz o ředitelství škol podle stavu k 30. 9.

*R 43-01 Příloha výkazu o škole/školském zařízení o poskytovaných podpůrných opatřeních personálního charakteru a jejich finanční náročnosti pro rozpočtové účely

Pozor: Výkaz R 44-99 o změnách v poskytovaných podpůrných opatřeních a jejich finanční náročnosti se sbírá za každý měsíc.

Školní matrika

M 3a Výkaz o základní škole podle stavu k 31. 3.

M 8a Výkaz o střední škole podle stavu k 31. 3.

M 9a Výkaz o konzervatoři podle stavu k 31. 3.

M 10a Výkaz o vyšší odborné škole podle stavu k 31. 3.

M 3 Výkaz o základní škole podle stavu k 30. 9.

M 8 Výkaz o střední škole podle stavu k 30. 9.

M 9 Výkaz o konzervatoři podle stavu k 30. 9.

M 10 Výkaz o vyšší odborné škole podle stavu k 31. 10.

U 41 Přijímací řízení ke vzdělávání ve vyšší odborné škole podle stavu k 31. 10.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_005/0002901

Název projektu: "Datově-analytická podpora pro hodnocení a řízení vzdělávací soustavy ČR"

Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
cross Skip to content