Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Inspiromat digitálních technologií pro školy

edu.cz > Digitalizujeme školu > Inspiromat digitálních technologií pro školy

Digitální učební pomůcky

Cílem je vybavení škol pokročilými digitálními technologiemi – digitálními učebními pomůckami pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí.

MŠMT s využitím Národního plánu obnovy poskytne školám finanční prostředky v roce 2022 (mateřským školám a základním školám a gymnáziím) a v roce 2023 (středním školám a konzervatořím a zbývajícím základním školám a gymnáziím, které nebudou podpořeny v roce 2022).

Kritériem pro čerpání finančních prostředků již v roce 2022 je, že základní školy a gymnázia deklarují svůj zájem zahájit výuku podle revidovaného školního vzdělávacího programu od 1. 9. 2022 nebo tak již tyto školy učinily od 1. 9. 2021 (mateřské školy toto kritérium nemají). Zásadním kritériem pro vhodnost výběru digitální učební pomůcky je naplnění účelu podpory a pouze neinvestiční výdaj (rozhodující je tedy cena).

Podrobné informace k poskytnutí finančních prostředků včetně účelu, podmínek a kritérií jsou k dispozici ve Věstníku pro školy zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí (MŠ strana 120-122, ZŠ a gymnázia strana 123-125). Pro školy soukromé a církevní bude zveřejněna výzva (školy budou informovány).

Následující katalog vám pomůže s orientací, co je možné za poskytnuté finanční prostředky pořídit a co nikoliv. Obecný popis jednotlivých zařízení může školám pomoci při sestavování podkladů pro veřejnou zakázku (obecné parametry, vlastnosti). U každého z produktů je uvedeno několik odkazů pro inspiraci. 
Je zapotřebí brát tento výčet digitálních učebních pomůcek pouze jako příklad, který není vyčerpávající svým obsahem.


Často kladené otázky

Kategorie

Financovatelné z NPO

Nezáleží Ano Ne

Celkem nalezeno {{ ictsData.length }} položek Bohužel nebylo nic nalezeno

Skip to content