IPs Střední článek podpory

Pro vedení školy

Střední článek podpory je tu primárně pro ředitele škol a zřizovatele. Jeho hlavním cílem je přispívat ke zvyšování kvality vzdělávání prostřednictvím komplexního systému podpory škol v manažerské a nepedagogické práci. Je zakotvený ve Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ a je realizován MŠMT.

Zahájení projektu:1. 7. 2023
Ukončení projektu:30. 06. 2029
Registrační číslo projektu:CZ.02.02.02/00/22_005/0004237
Příjemce dotace:Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Výše dotace:882 182 145,23 Kč
Zdroj financování:Operační program Jan Amos Komenský

Cíle projektu

Hlavní cíle:

 1. Nastavení systému komunikace a metodické podpory pro vedení škol v oblasti řízení organizace a vedení lidí a pro zřizovatele při plnění zřizovatelské role vůči školám
 2. Poskytování informací a neadresné metodické podpory v oblasti řízení organizace a vedení lidí pro vedení všech škol a školských zařízení a jejich zřizovatele
 3. Poskytování individualizované metodické podpory v oblasti řízení organizace a vedení lidí všem mateřským a základním školám a jejich zřizovatelům

Vedlejší cíle:

 1. Koordinace a podpora spolupráce MŠMT, ČŠI a NPI ČR v oblasti podpory škol
 2. Koordinace a podpora spolupráce aktérů ve vzdělávání na regionální úrovni
 3. Profesionalizace pracovníků vedení škol

Klíčové aktivity projektu

 1. Řízení projektu
 2. Vnitřní hodnocení projektu
 3. Spolupráce a komunikace
 4. Vybudování a zajištění podmínek pro fungování sítě středních článků
 5. Podpora škol a zřizovatelů z centrální úrovně (MŠMT)
 6. Podpora škol a zřizovatelů přímo v území

Hlavní výstupy projektu

 1. Síť středních článků na území celé ČR
 2. Metodická podpora škol
 3. Metodická podpora zřizovatelů škol
 4. Systém proškolení pracovníků sítě středních článků
 5. Platforma středních článků
 6. Systém metodického vedení pracovníků středních článků
 7. Situační zprávy o činnosti středních článků
 8. Plány tvorby metodických materiálů a analýzy potřeb škol a zřizovatelů v oblasti řízení organizace, strategického řízení a řízení pedagogického procesu
 9. Metodické materiály pro školy a zřizovatele
 10. Celoplošné nástroje pro poskytování informací a metodické podpory školám a zřizovatelům
 11. Celoplošné akce zaměřené na oblast digitalizace nepedagogických agend
 12. Celoplošné akce zaměřené na informování o vzdělávací politice a cílech MŠMT
 13. Krajské platformy
 14. Odborné panely
 15. Společná jednání zástupců IPs
 16. Evaluační zprávy

Střední článek (pilot)

Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
cross Skip to content