Monitorovací rámec stavu a vývoje vzdělávací soustavy ČR a Soubor indikátorů S2030+

Data

V průběhu roku 2021 vznikl návrh Monitorovacího rámce, v roce 2022 byl vydán a následně aktulizován v roce 2024 celkový Monitorovací rámec stavu a vývoje vzdělávací soustavy ČR, který doplňuje implementaci Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ (dále jen S2030+). Jde o aktivitu, která navazuje na závazky z předchozí Strategie 2020 a má sloužit primárně pro monitoring vývoje široké škály dostupných ukazatelů o stavu vzdělávací soustavy ČR v porovnatelné časové řadě z národních i mezinárodních šetření. Některé klíčové údaje v Monitorovacím rámci jsou označeny jako Indikátory (dále jen "Soubor indikátorů S2030+"), na nichž by se primárně měly vyhodnocovat dopady vzdělávací politiky ČR ve vazbě na cíle S2030+. Data jsou dostupná v přílohách ke stažení nebo je možno je procházet ve vizualizacích daných dat.

O monitorovacím rámci

Monitorovací rámce představuje základní nástroj zpětné vazby k plnění strategických cílů a implementaci klíčových opatření.

Monitorovací rámec má sloužit primárně pro monitoring vývoje široké škály dostupných ukazatelů o stavu vzdělávací soustavy v porovnatelné časové řadě. V současné době umožňuje sledovat vývoj ukazatelů, které se týkají:

  • výsledků vzdělávání,
  • well-beingu,
  • nerovností ve vzdělávání,
  • škol a zřizovatelů,
  • průběhu výuky,
  • zaměstnanců v regionálním školství
  • i financování školství.

Monitorovací rámec byl konzultován též s odborníky v projektu podpořeném Programem na podporu strukturálních reforem (Support to reform education policy making in the Czech Republic).


Přístupnost

Monitorovací rámec sdružuje jak informace pocházející z národních zdrojů, tak informace pocházející z mezinárodních šetření. Jeho součástí je také sledování vybraných indikátorů i za vyšší územní samosprávné celky (tj. kraje ČR). 

Monitorovací rámec je přístupný jak zaměstnancům státní správy, tak široké veřejnosti. MŠMT skrze něj zveřejňuje a dále bude zveřejňovat co nejširší paletu údajů vypovídajících o vzdělávací soustavě. Údaje lze procházet jak v podobě vizualizovaných časových řad v grafech přímo na webu edu.cz, tak si lze stáhnout datové podklady. Tam, kde je to možné s ohledem na vlastnosti a reprezentativitu, jsou data zveřejněna i samostatně pro jednotlivé kraje.

Údaje jsou zveřejněny s vysvětlujícími informacemi, které mají umožnit i laické veřejnosti porozumět kontextu a omezením prezentovaných časových řad.


Indikátory

V Monitorovacím rámci byly některé klíčové údaje označeny jako indikátory (dále jen „Soubor indikátorů S2030+“). Indikátory jsou takové údaje, na nichž by se primárně měly vyhodnocovat dopady vzdělávací politiky ČR ve vazbě na cíle S2030+.  MŠMT si pro indikátory určilo trendy zamýšleného pozitivního vývoje, kterými by se údaje v důsledku vzdělávací politiky měly v čase vyvíjet.


Aktualizace rámce

Monitorovací rámec není fixním dokumentem, ale naopak by měla probíhat jeho průběžná revize. Monitorovací rámec bude reagovat na změny ve vzdělávací soustavě, například na zavádění plošného testování, anebo středního článku podpory, tedy kroky, které umožní sběr a vyhodnocování nových dat.

Jeho monitoring bude probíhat s roční periodicitou s jasně stanovenými kompetencemi ohledně dodání a vyhodnocení dat. Tento soubor dat není statický a bude se průběžně měnit s ohledem na potřeby sledování vývoje dalších indikátorů. 

Součástí informací o jednotlivých monitorovaných údajích je i informace o tom, kdy lze očekávat aktualizaci časové řady nejnovějším údajem. Aktualizace bude probíhat průběžně tak, jak budou v průběhu roku dostupná nejnovější data.


Excely ke stažení


Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
cross Skip to content