Aplikace Zapojme všechny pomáhá společnému vzdělávání

Inkluzi, neboli společné vzdělávání, u nás zavedl školský zákon již v roce 2005. Do většího povědomí se inkluze dostala po novelizaci školského zákona s účinností od září 2016. Zvyšování profesní připravenosti pedagogů a obecně informovanosti o společném vzdělávání je hlavním cílem projektu APIV B (Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi), který běží pod hlavičkou Národního pedagogického institutu od roku 2017. Jedním z výstupů projektu je interaktivní webová aplikace www.zapojmevsechny.cz.



 

Co je společné vzdělávání

Základním principem společného vzdělávání je zapojení všech dětí/žáků/studentů bez ohledu na zdravotní, sociální, kulturní či jiné znevýhodnění do vzdělávacího procesu. Učitelé či asistenti pedagoga a další odborníci tato znevýhodnění a speciální vzdělávací potřeby s využitím různých podpůrných opatření ve školách vyrovnávají. V rámci společného vzdělávání jsou poskytována podpůrná opatření i pro nadané nebo mimořádně nadané žáky. Podporu pro zavádění společného vzdělávání nabízí pedagogům i rodičům interaktivní webová aplikace www.zapojmevsechny.cz.

 

Podpora pro pedagogické pracovníky i rodiče

Interaktivní databáze nabízí podporu pedagogickým pracovníkům i rodičům. Využít lze chytré vyhledávání pomocí klíčového slova, mapu expertních služeb s kontakty nejen na školská poradenská zařízení, ale také na další odborníky a organizace zabývající se dětmi a jejich speciálními vzdělávacími potřebami i poradnu, prostřednictvím které můžete zkonzultovat svoji konkrétní situaci s regionálními metodiky a metodičkami. V aplikaci jsou k dispozici také ověřené vzorové materiály (jako plány pedagogické podpory a individuální vzdělávací plány), praktické příklady (např. konkrétní doporučení, postupy, testy a tipy k zamyšlení), metodiky a aktivity a domácí a zahraniční inspirace. Interaktivní databáze je webovou aplikací s širokou nabídkou různého typu obsahu, s možností kontaktovat odborníka nebo třeba zhlédnout krátká instruktážní videa z pedagogické praxe.

 

Podpora při doučování žáků ZŠ v době distanční výuky

V reakci na aktuální epidemickou situaci a s tím související uzavření škol a přechod na distanční výuku nabízí aplikace také zprostředkování doučování žáků základních škol. Díky této aktivitě je možné propojit základní školy, které mají žáky s potřebou doučování, a studenty všech pedagogických fakult, ale i dalších vybraných oborů vysokých škol, kteří mohou doučovat. Do projektu je zapojena i VOŠ JABOK (Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická) či organizace Učitel naživo. Zapojení studenti si osobním či online doučováním žáků zároveň plní předepsanou studijní praxi.

 

Podcasty Zapojme všechny

Novinkou letošního roku v rámci aplikace Zapojme všechny jsou podcasty. Nové díly jsou k dispozici vždy jednou za 14 dní ve čtvrtek. V 1. díle vede moderátorka rozhovor s maminkou 14letého mentálně postiženého chlapce, který trpí vážnou kožní nemocí a poruchou ledvin. Ve 2. díle diskutují ředitel ZŠ, ředitelka pedagogicko-psychologické poradny a ředitel odboru základního vzdělávání a mládeže MŠMT o pedagogických intervencích v souvislosti s legislativními změnami ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Ve 3. díle expert na výuku skupin složených z žáků a žákyň různých národností, jazykových úrovní i věku přináší inspiraci z britského Leicesteru i tipy, jak do výuky v českých školách zapojit děti, které mají v češtině vážné mezery.

Odkazy

Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
cross Skip to content