Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Rubrika: RVP

edu.cz > RVP

people on a video call

Online debata: Jak začít s novou informatikou na gymnáziu

25. 4. 2022

Hosté: Mgr. David Dohnal, koordinátor revize RVP pro ICT a předseda předmětové komise informatiky na škole Gymnázium Jakuba Škody Přerov PhDr. Ing. Miroslava Zachariášová, ředitelka Gymnázia J. S. Machara v Brandýse nad Labem RNDr. Pavel Vlach, Ph.D, ředitel školy, Gymnázium a SOŠ Rokycany Účast je zdarma, bez nutnosti registrace.

MŠMT zavádí digitální kompetence a nově koncipovaný obor Informatika do RVP gymnázií

30. 9. 2021

Co je cílem aktualizace RVP pro gymnázia? Rámcový přehled úprav Vzdělávací oblast Informatika a informační a komunikační technologie byla nahrazena vzdělávací oblastí Informatika s obsahem navazujícím na vzdělávací obsah vzdělávací oblasti Informatika v RVP ZV. V případě oborů Gymnázium a Gymnázium se sportovní přípravou je minimální časová dotace Informatiky 4 hodiny, je tedy shodná se současnou více

78 – Lycea

17. 5. 2021

Obor vzdělávání Čistopis  Text s vyznačenými změnami 78-42-M01 Technické lyceum Text Text s vyznačenými změnami 78-42-M02 Ekonomické lyceum Text Text s vyznačenými změnami 78-42-M03 Pedagogické lyceum Text Text s vyznačenými změnami 78-42-M04 Zdravotnické lyceum Text Text s vyznačenými změnami 78-42-M05 Přírodovědné lyceum Text Text s vyznačenými změnami 78-42-M06 Kombinované lyceum Text Text s vyznačenými změnami

23 Strojírenství a strojírenská výroba

1. 9. 2020

Obor vzdělání Čistopis Text s vyznačenými změnami 23-43-L/51 Provozní technika Text Text s vyznačenými změnami 23-44-L/51 Mechanik strojů a zařízení Text Text s vyznačenými změnami 23-45-L/51 Mechanik seřizovač Text Text s vyznačenými změnami 23-62-L/51 Optik Text Text s vyznačenými změnami 23-69-L/51 Technik – puškař Text Text s vyznačenými změnami

82 Umění a užité umění

1. 9. 2020

Obor vzdělání Čistopis Text s vyznačenými změnami 82-51-L/51 Umělecké řemeslné práce Text Text s vyznačenými změnami

69 Osobní a provozní služby

1. 9. 2020

Obor vzdělání Čistopis Text s vyznačenými změnami 69-41-L/51 Masér sportovní a rekondiční Text Text s vyznačenými změnami 69-41-L/52 Vlasová kosmetika Text Text s vyznačenými změnami

66 Obchod

1. 9. 2020

Obor vzdělání Čistopis Text s vyznačenými změnami 66-41-L/51 Obchodník Text Text s vyznačenými změnami 66-42-L/51 Propagace Text Text s vyznačenými změnami

41 Zemědělství a lesnictví

1. 9. 2020

Obor vzdělání Čistopis Text s vyznačenými změnami 41-43-L/51 Rybářství Text Text s vyznačenými změnami 41-43-L/52 Trenérství dostihových a sportovních koní Text Text s vyznačenými změnami 41-44-L/51 Zahradnictví Text Text s vyznačenými změnami 41-45-L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství Text Text s vyznačenými změnami

37 Doprava a spoje

1. 9. 2020

Obor vzdělání Čistopis Text s vyznačenými změnami 37-42-L/51 Logistické a finanční služby Text Text s vyznačenými změnami

36 Stavebnictví, geodézie a kartografie

1. 9. 2020

Obor vzdělání Čistopis Text s vyznačenými změnami 36-44-L/51 Stavební provoz Text Text s vyznačenými změnami 36-45-L/52 Technik plynových zařízení a tepelných soustav Text Text s vyznačenými změnami

31 Textilní výroba a oděvnictví

1. 9. 2020

Obor vzdělání Čistopis Text s vyznačenými změnami 31-41-L/51 Textilnictví Text Text s vyznačenými změnami 31-43-L/51 Oděvnictví Text Text s vyznačenými změnami

28 Technická chemie a chemie silikátů

1. 9. 2020

Obor vzdělání Čistopis Text s vyznačenými změnami 28-42-L/51 Chemik operátor Text Text s vyznačenými změnami 28-45-L/51 Sklářský a keramický průmysl Text Text s vyznačenými změnami

26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

1. 9. 2020

Obor vzdělání Čistopis Text s vyznačenými změnami 26-41-L/51 Mechanik elektrotechnik Text Text s vyznačenými změnami 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika Text Text s vyznačenými změnami 26-45-L/51 Telekomunikace Text Text s vyznačenými změnami

23 Strojírenství a strojírenská výroba

1. 9. 2020

Obor vzdělání Čistopis Text s vyznačenými změnami 23-43-L/51 Provozní technika Text Text s vyznačenými změnami 23-44-L/51 Mechanik strojů a zařízení Text Text s vyznačenými změnami 23-45-L/51 Mechanik seřizovač Text Text s vyznačenými změnami 23-62-L/51 Optik Text Text s vyznačenými změnami 23-69-L/51 Technik – puškař Text Text s vyznačenými změnami

82 Umění a užité umění

1. 9. 2020

Obor vzdělání Čistopis Text s vyznačenými změnami 82-41-M/01 Užitá malba Text Text s vyznačenými změnami 82-41-M/02 Užitá fotografie a média Text Text s vyznačenými změnami 82-41-M/03 Scénická a výstavní tvorba Text Text s vyznačenými změnami 82-41-M/04 Průmyslový design Text Text s vyznačenými změnami 82-41-M/05 Grafický design Text Text s vyznačenými změnami 82-41-M/06 Výtvarné zpracovaní kovů více

75 Pedagogika, učitelství a sociální péče

1. 9. 2020

Obor vzdělání Čistopis Text s vyznačenými změnami 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Text Text s vyznačenými změnami 75-41-M/01 Sociální činnost Text Text s vyznačenými změnami

69 Osobní a provozní služby

1. 9. 2020

Obor vzdělání Čistopis Text s vyznačenými změnami 69-41-L/01 Kosmetické služby Text Text s vyznačenými změnami 69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční Text Text s vyznačenými změnami 69-42-M/01 Oční optik Text Text s vyznačenými změnami

68 Právo, právní a veřejnosprávní činnost

1. 9. 2020

Obor vzdělání Čistopis Text s vyznačenými změnami 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost Text Text s vyznačenými změnami 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Text Text s vyznačenými změnami

66 Obchod

1. 9. 2020

Obor vzdělání Čistopis Text s vyznačenými změnami 66-41-L/01 Obchodník Text Text s vyznačenými změnami 66-43-M/01 Knihkupecké a nakladatelské činnosti Text Text s vyznačenými změnami

65 Gastronomie, hotelnictví a turismus

1. 9. 2020

Obor vzdělání Čistopis Text s vyznačenými změnami 65-41-L/01 Gastronomie Text Text s vyznačenými změnami 65-42-M/01 Hotelnictví Text Text s vyznačenými změnami 65-42-M/02 Cestovní ruch Text Text s vyznačenými změnami

63 Ekonomika a administrativa

1. 9. 2020

Obor vzdělání Čistopis Text s vyznačenými změnami 63-41-M/01 Ekonomika a podnikaní Text Text s vyznačenými změnami 63-41-M/02 Obchodní akademie Text Text s vyznačenými změnami

53 Zdravotnictví

1. 9. 2020

Obor vzdělání Čistopis Text s vyznačenými změnami 53-41-M/02 Nutriční asistent Text Text s vyznačenými změnami 53-43-M/01 Laboratorní asistent Text Text s vyznačenými změnami 53-44-M/01 Ortopticko-protetický technik Text Text s vyznačenými změnami 53-44-M/03 Asistent zubního technika Text Text s vyznačenými změnami

41 Zemědělství a lesnictví

1. 9. 2020

Obor vzdělání Čistopis Text s vyznačenými změnami 41-04-M/01 Rostlinolékařství Text Text s vyznačenými změnami 41-41-M/01 Agropodnikání Text Text s vyznačenými změnami 41-42-M/01 Vinohradnictví Text Text s vyznačenými změnami 41-43-L/01 Chovatel cizokrajných zvířat Text Text s vyznačenými změnami 41-43-M/01 Rybářství Text Text s vyznačenými změnami 41-43-M/02 Chovatelství Text Text s vyznačenými změnami 41-44-M/01 Zahradnictví Text Text více

39 Speciální a interdisciplinární obory

1. 9. 2020

Obor vzdělání Čistopis Text s vyznačenými změnami 39-08-M/01 Požární ochrana Text Text s vyznačenými změnami 39-41-L/01 Autotronik Text Text s vyznačenými změnami 39-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení Text Text s vyznačenými změnami

37 Doprava a spoje

1. 9. 2020

Obor vzdělání Čistopis Text s vyznačenými změnami 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Text Text s vyznačenými změnami 37-42-M/01 Logistické a finanční služby Text Text s vyznačenými změnami

36 Stavebnictví, geodézie a kartografie

1. 9. 2020

Obor vzdělání Čistopis Text s vyznačenými změnami 36-43-M/01 Stavební materiály Text Text s vyznačenými změnami 36-45-M/01 Technická zařízení budov Text Text s vyznačenými změnami 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí Text Text s vyznačenými změnami 36-47-M/01 Stavebnictví Text Text s vyznačenými změnami

34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie

1. 9. 2020

Obor vzdělání Čistopis Text s vyznačenými změnami 34-41-M/01 Polygrafie Text Text s vyznačenými změnami 34-42-M/01 Obalová technika Text Text s vyznačenými změnami 34-52-L/01 Tiskař na polygrafických strojích Text Text s vyznačenými změnami 34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média Text Text s vyznačenými změnami 34-56-L/01 Fotograf Text Text s vyznačenými změnami 34-57-L/01 Technik dokončovacího zpracování tiskovin Text více

33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů

1. 9. 2020

Obor vzdělání Čistopis Text s vyznačenými změnami 33-41-L/01 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby Text Text s vyznačenými změnami 33-42-M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba Text Text s vyznačenými změnami 33-43-M/01 Výroba hudebních nástrojů Text Text s vyznačenými změnami

31 Textilní výroba a oděvnictví

1. 9. 2020

Obor vzdělání Čistopis Text s vyznačenými změnami 31-41-M/01 Textilnictví Text Text s vyznačenými změnami 31-43-L/01 Oděvní technik Text Text s vyznačenými změnami 31-43-M/01 Oděvnictví Text Text s vyznačenými změnami

29 Potravinářství a potravinářská chemie

1. 9. 2020

Obor vzdělání Čistopis Text s vyznačenými změnami 29-41-M/01 Technologie potravin Text Text s vyznačenými změnami 29-42-M/01 Analýza potravin Text Text s vyznačenými změnami

28 Technická chemie a chemie silikátů

1. 9. 2020

Obor vzdělání Čistopis Text s vyznačenými změnami 28-41-M/01 Technologie celulózy a papíru Text Text s vyznačenými změnami 28-42-L/01 Chemik operátor Text Text s vyznačenými změnami 28-44-M/01 Aplikovaná chemie Text Text s vyznačenými změnami 28-46-M/01 Technologie silikátů Text Text s vyznačenými změnami

26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

1. 9. 2020

Obor vzdělání Čistopis Text s vyznačenými změnami 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik Text Text s vyznačenými změnami 26-41-M/01 Elektrotechnika Text Text s vyznačenými změnami 26-45-M/01 Telekomunikace Text Text s vyznačenými změnami

21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství

1. 9. 2020

Obor vzdělání Čistopis Text s vyznačenými změnami 21-42-M/01 Geotechnika Text Text s vyznačenými změnami 21-43-L/01 Hutník operátor Text Text s vyznačenými změnami 21-43-M/01 Hutnictví Text Text s vyznačenými změnami 21-44-L/01 Technik modelových zařízení Text Text s vyznačenými změnami 21-44-M/01 Strojírenská metalurgie Text Text s vyznačenými změnami

18 Informatické obory

1. 9. 2020

Obor vzdělání Čistopis Text s vyznačenými změnami 18-20-M/01 Informační technologie Text Text s vyznačenými změnami

16 Ekologie a ochrana životního prostředí

1. 9. 2020

Obor vzdělání Čistopis Text s vyznačenými změnami 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí Text Text s vyznačenými změnami 16-02-M/01 Průmyslová ekologie Text Text s vyznačenými změnami

82 Umění a užité umění

1. 9. 2020

Obor vzdělání Čistopis Text s vyznačenými změnami 82-51-H/01 Umělecký kovář, zámečník a pasíř Text Text s vyznačenými změnami 82-51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář Text Text s vyznačenými změnami 82-51-H/03 Zlatník a klenotník Text Text s vyznačenými změnami 82-51-H/04 Umělecký keramik Text Text s vyznačenými změnami 82-51-H/05 Vlásenkář a maskér Text Text s vyznačenými změnami 82-51-H/06 více

69 Osobní a provozní služby

1. 9. 2020

Obor vzdělání Čistopis Text s vyznačenými změnami 69-51-H/01 Kadeřník Text Text s vyznačenými změnami 69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér Text Text s vyznačenými změnami

66 Obchod

1. 9. 2020

Obor vzdělání Čistopis Text s vyznačenými změnami 66-51-H/01 Prodavač Text Text s vyznačenými změnami 66-52-H/01 Aranžér Text Text s vyznačenými změnami 66-53-H/01 Operátor skladovaní Text Text s vyznačenými změnami

53 Zdravotnictví

1. 9. 2020

Obor vzdělání Čistopis Text s vyznačenými změnami 53-41-H/01 Ošetřovatel Text Text s vyznačenými změnami

41 Zemědělství a lesnictví

1. 9. 2020

Obor vzdělání Čistopis Text s vyznačenými změnami 41-51-H/01 Zemědělec – farmář Text Text s vyznačenými změnami 41-51-H/02 Včelař Text Text s vyznačenými změnami 41-52-H/01 Zahradník Text Text s vyznačenými změnami 41-53-H/01 Rybář Text Text s vyznačenými změnami 41-53-H/02 Jezdec a chovatel koní Text Text s vyznačenými změnami 41-54-H/01 Podkovář a zemědělský kovář Text Text s více

37 Doprava a spoje

1. 9. 2020

Obor vzdělání Čistopis Text s vyznačenými změnami 37-51-H/01 Manipulant poštovního provozu a přepravy Text Text s vyznačenými změnami 37-52-H/01 Železničář Text Text s vyznačenými změnami

36 Stavebnictví, geodézie a kartografie

1. 9. 2020

Obor vzdělání Čistopis Text s vyznačenými změnami 36-52-H/01 Instalatér Text Text s vyznačenými změnami 36-52-H/02 Mechanik plynových zařízeni Text Text s vyznačenými změnami 36-54-H/01 Kameník Text Text s vyznačenými změnami 36-56-H/01 Kominík Text Text s vyznačenými změnami 36-58-H/01 Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení Text Text s vyznačenými změnami 36-59-H/01 Podlahář Text Text více

34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie

1. 9. 2020

Obor vzdělání Čistopis Text s vyznačenými změnami 34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích Text Text s vyznačenými změnami 34-53-H/01 Reprodukční grafik Text Text s vyznačenými změnami 34-57-H/01 Knihař Text Text s vyznačenými změnami

33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů

1. 9. 2020

Obor vzdělání Čistopis Text s vyznačenými změnami 33-54-H/01 Mechanik hudebních nástrojů Text Text s vyznačenými změnami 33-54-H/02 Mechanik dechových a bicích hudebních nástrojů Text Text s vyznačenými změnami 33-56-H/01 Truhlář Text Text s vyznačenými změnami 33-59-H/01 Čalouník Text Text s vyznačenými změnami

31 Textilní výroba a oděvnictví

1. 9. 2020

Obor vzdělání Čistopis Text s vyznačenými změnami 31-57-H/01 Výrobce textilií Text Text s vyznačenými změnami 31-58-H/01 Krejči Text Text s vyznačenými změnami 31-62-H/01 Výrobce pokrývek hlavy Text Text s vyznačenými změnami

29 Potravinářství a potravinářská chemie

1. 9. 2020

Obor vzdělání Čistopis Text s vyznačenými změnami 29-51-H/01 Výrobce potravin Text Text s vyznačenými změnami 29-53-H/01 Pekař Text Text s vyznačenými změnami 29-54-H/01 Cukrář Text Text s vyznačenými změnami 29-56-H/01 Řezník – uzenář Text Text s vyznačenými změnami

28 Technická chemie a chemie silikátů

1. 9. 2020

Obor vzdělání Text s vyznačenými změnami 28-52-H/01 Chemik Text Text s vyznačenými změnami 28-57-H/01 Výrobce a dekoratér keramiky Text Text s vyznačenými změnami 28-58-H/01 Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla Text Text s vyznačenými změnami 28-63-H/01 Výrobce bižuterie a dekorativních předmětu Text Text s vyznačenými změnami

26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

1. 9. 2020

Obor vzdělání Čistopis Text s vyznačenými změnami 26-51-H/01 a 02 Elektrikář a Elektrikář silnoproud Text Text s vyznačenými změnami 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízeni a přístroje Text Text s vyznačenými změnami 26-57-H/01 Autoelektrikář Text Text s vyznačenými změnami 26-59-H/01 Spojový mechanik Text Text s vyznačenými změnami

23 Strojírenství a strojírenská výroba

1. 9. 2020

Obor vzdělání Čistopis Text s vyznačenými změnami 23-51-H/01 Strojní mechanik Text Text s vyznačenými změnami 23-52-H/01 Nástrojář Text Text s vyznačenými změnami 23-55-H/01 Klempíř Text Text s vyznačenými změnami 23-55-H/02 Karosář Text Text s vyznačenými změnami 23-56-H/01 Obráběč kovů Text Text s vyznačenými změnami 23-57-H/01 Kovář Text Text s vyznačenými změnami 23-61-H/01 Autolakýrník Text Text více

82 Umění a užité umění

1. 9. 2020

Obor vzdělání Čistopis Text s vyznačenými změnami 82-44-J/01 Ladění klavíru a kulturní činnost Text Text s vyznačenými změnami

63 Ekonomika a administrativa

1. 9. 2020

Obor vzdělání Čistopis Text s vyznačenými změnami 63-51-J/01 Obchodní škola Text Text s vyznačenými změnami

53 Zdravotnictví

1. 9. 2020

Obor vzdělání Čistopis Text s vyznačenými změnami 53-41-J/01 Zubní instrumentářka Text Text s vyznačenými změnami

69 Osobní a provozní služby

1. 9. 2020

Obor vzdělání Čistopis Text s vyznačenými změnami 69-54-E/01 Provozní služby Text Text s vyznačenými změnami

66 Obchod

1. 9. 2020

Obor vzdělání Čistopis Text s vyznačenými změnami 66-51-E/01 Prodavačské práce Text Text s vyznačenými změnami

65 Gastronomie, hotelnictví a turismus

1. 9. 2020

Obor vzdělání Čistopis Text s vyznačenými změnami 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby Text Text s vyznačenými změnami 65-51-E/02 Práce ve stravovaní Text Text s vyznačenými změnami

41 Zemědělství a lesnictví

1. 9. 2020

Obor vzdělávání Čistopis Text s vyznačenými změnami 41-51-E/01 Zemědělské práce Text Text s vyznačenými změnami 41-52-E/01 Zahradnické práce Text Text s vyznačenými změnami 41-52-E/02 Zahradnická výroba Text Text s vyznačenými změnami 41-55-E/01 Opravářské práce Text Text s vyznačenými změnami 41-56-E/01 Lesnické práce Text Text s vyznačenými změnami

36 Stavebnictví, geodézie a kartografie

1. 9. 2020

Obor vzdělání Čistopis Text s vyznačenými změnami 36-51-E/01 Dlaždičské práce Text Text s vyznačenými změnami 36-55-E/01 Klempířské práce ve stavebnictví Text Text s vyznačenými změnami 36-57-E/01 Malířské a natěračské práce Text Text s vyznačenými změnami 36-59-E/01 Podlahářské práce Text Text s vyznačenými změnami 36-62-E/01 Sklenářské práce Text Text s vyznačenými změnami 36-64-E/01 Tesařské práce Text více

33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů

1. 9. 2020

Obor vzdělávání Čistopis Text s vyznačenými změnami 33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba Text Text s vyznačenými změnami 33-57-E/01 Dřevařská výroba Text Text s vyznačenými změnami 33-58-E/01 Zpracovatel přírodních pletiv Text Text s vyznačenými změnami

31 Textilní výroba a oděvnictví

1. 9. 2020

Obor vzdělávání Čistopis Text s vyznačenými změnami 31-57-E/01 Textilní a oděvní výroba Text Text s vyznačenými změnami 31-59-E/01 Šití oděvů Text Text s vyznačenými změnami 31-59-E/02 Šití prádla Text Text s vyznačenými změnami

29 Potravinářství a potravinářská chemie

1. 9. 2020

Obor vzdělávání Čistopis Text s vyznačenými změnami 29-51-E/01 Potravinářská výroba Text Text s vyznačenými změnami 29-51-E/02 Potravinářské práce Text Text s vyznačenými změnami

28 Technická chemie a chemie silikátů

1. 9. 2020

Obor vzdělání Čistopis Text s vyznačenými změnami 28-52-E/01 Chemické práce Text Text s vyznačenými změnami 28-56-E/01 Papírenská výroba Text Text s vyznačenými změnami 28-57-E/01 Keramická výroba Text Text s vyznačenými změnami 28-58-E/01 Sklářská výroba Text Text s vyznačenými změnami 28-63-E/01 Bižuterní výroba Text Text s vyznačenými změnami

23 Strojírenství a strojírenská výroba

1. 9. 2020

Obor vzdělání Čistopis Text s vyznačenými změnami 23-41-M/01 Strojírenství Text Text s vyznačenými změnami 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení Text Text s vyznačenými změnami 23-45-L/01 Mechanik seřizovač Text Text s vyznačenými změnami 23-45-L/02 Letecký mechanik Text Text s vyznačenými změnami 23-45-M/01 Dopravní prostředky Text Text s vyznačenými změnami 23-62-L/01 Optik Text Text s vyznačenými změnami více

82 Umění a užité umění

1. 9. 2020

Obor vzdělání Čistopis Text s vyznačenými změnami 82-44-M/P01 Hudba Text Text s vyznačenými změnami 82-45-M/P01 Zpěv Text Text s vyznačenými změnami 82-46-M/P01 Tanec Text Text s vyznačenými změnami 82-46-M/P02 Současný tanec Text Text s vyznačenými změnami 82-47-M/P01 Hudebně dramatické umění Text Text s vyznačenými změnami

Skip to content