Co se prozatím událo v chystané reformě přípravy učitelů?

Rádi bychom se s vámi touto formou podělili o novinky z právě probíhajících procesů týkajících se reformy pregraduálního vzdělávání učitelů. Přikládáme také několik inspirativních podnětů o přípravě učitelů ze zahraničí – konkrétně z Kanady a z Rakouska.

Práce participativní a pracovní skupiny

Setkání participativní skupiny 

Druhé setkání participativní skupiny s děkany pedagogických fakult, představiteli asociací děkanů filozofických a přírodovědeckých fakult a dalších významných představitelů vzdělávacích institucí v ČR proběhlo 13. dubna. Tým MŠMT reagoval na připomínky, které jsme od všech zúčastněných děkanů obdrželi, a představil posun v dosavadní činnosti pracovní skupiny.

Témata projednávaná během setkání:

 • Závaznost kompetenčního profilu absolventa pro všechny cesty učitelské přípravy
 • Kompetenční profil absolventa primárně jako auto-evaluační nástroj
 • Alternativy využití současných systémů sledování kvality absolventů
 • Kvalita praxí, kritéria kvalitní praxe a kompetenčním profil provázejícího učitele
 • Potenciální navyšování objemu praxí a financování praxí z prostředků regionálního školství
 • Identifikace funkcí, které mohou fakultní/klinické školy plnit a úvahy nad možnými modely realizace
 • Možnost zlepšovat nejdříve síť fakultních škol a až následně se věnovat klinickým školám
 • Návaznost reformy na novelu zákona o pedagogických pracovnících
 • Otázka pětiletého magisterského studia učitelství
 • Problematika uvádění učitelů do praxe
 • Rozsah DPS a jeho vyrovnání s navazujícím magisterským studiem
 • Rozdělení studia pedagogiky na Studium pedagogiky odborných předmětů a Studium pedagogiky učitelství 

Činnost pracovní skupiny

Expertní pracovní skupina se rozdělila na 4 menší podskupiny, které vždy vede jeden garant z týmu MŠMT a nyní se zabývají následujícími okruhy:

 1. Kompetenční profil absolventa a sledování kvality
 2. Kvalita praxí
 3. Podmínky pro profesní orientaci učitelské přípravy
 4. Klinické školy

Jaké kroky budou následovat?


Inspirativní myšlenky o přípravě učitelů ze zahraničí

V rámci získávání dalších zkušeností týkající se přípravy učitelů ze zahraničí jsme se online spojili s profesorkou Annou Kindler z Faculty of Education na University of British Columbia v kanadském Vancouveru. Zde jsme pro vás sepsali několik podnětných myšlenek, které by mohly inspirovat i naši praxi.

 • Učitelská komunita (tzv. cohort model) – studenti se stávají v rámci lokality/distriktu členy této učitelské komunity a začleňují se do ní již během jednotlivých praxí
 • Na praxe studentů dohlíží supervizoři (provádějící učitelé) a fakultní supervizoři. Supervizoři s praxí se přitom mohou stát fakultními supervizory a škola je po dobu 3 let uvolní na 60-80% úvazku pro fakultu, zbytek úvazku stále učí ve škole
 • Fakultními supervizory jsou ze třetiny aktivní supevizoři s praxí, z třetiny čerstvě penzionovaní učitelé a z třetiny vyučující z fakult
 • Fakulta vzdělávající učitele koordinuje praxe, komunikuje s partnerskými školami a učí předměty cílené na reflexi, didaktiku ve svém oboru
 • Učitelé z praxe mají na univerzitě rovnocenné postavení jako další akademici, je však klíčové pro to zajistit leadership, který vztah vzájemného respektu mezi akademiky a učiteli zajišťuje

Dále jsme se také propojili s profesorkou Gabriele Kulhanek-Wehlend z vídeňské Pädagogische Hochschule:

Praxe:

 • Studenti se praxe účastní již od prvního semestru, a to jeden fixní den v týdnu
 • Studenti učí vždy minimálně v tandemu
 • Studenti jsou na praxe rozděleni do skupinek po 15. Každou skupinu vždy vede jeden vyučující z fakulty a reflektuje jejich výuku v praxi (toto je neměnné během celého studia)
 • Každá praxe musí být realizována na jiném typu školy
 • Během magisterského studia studenti absolvují dvě praxe zaměřené na výzkum k diplomové práci, který se soustředí na rozvoj školy a zlepšení pedagogické praxe

Mentoři:

 • Mentoři musí mít alespoň 4 roky praxe a absolvovat mentorský kurz
 • Mentor může vést minimálně 4, maximálně 10 studentů za semestr

Praxisschulen („fakultní/klinické“ školy)

 • Jsou intenzivně propojeny s fakultou, musí mít minimálně 5 aktivních mentorů
 • Školy mají o tento statut zájem, protože je spojený s prestiží, rozvojem školy a s dalším vzděláváním pedagogů

Rádi byste se s námi propojili v souvislosti s připravenou reformou? Ozvěte se nám na pregradual@msmt.cz, rádi Vám odpovíme.

Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
cross Skip to content