Gymnázium

edu.cz > Soukromý: Slovník > Gymnázium

realizuje úplné střední vzdělávání všeobecného charakteru. Kurikulárním dokumentem na státní úrovni je Rámcový vzdělávací program pro gymnázia (RVP G).