ONIV

tzv. „přímé ONIV“ – náklady na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby v RgŠ