Základní škola

edu.cz > Soukromý: Slovník > Základní škola

realizuje stupeň základního vzdělání, které je spojeno s povinností školní docházky. Kurikulárním dokumentem na státní úrovni je Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV).