Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

IT správa jako hlavní pracovní náplň nepedagogického pracovníka, rozhovor s Eduardem Hlávkou, ředitelem ZŠ Štefcova

Způsob řešení IT správy: zaměstnancem

Hlávka Eduard - ZŠ a MŠ Štefcova, ředitel

Absolvent Univerzity v Hradci Králové s aprobací matematika, tělesná výchova a informatika. Od roku 2001 učitel informatiky na ZŠ a SŠ, správce počítačové sítě. Od roku 2007 ředitel na ZŠ.
Lektor NIDV následně NPI. Lektor pro Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královehradeckého kraje. Člen krajského kabinetu ICT.


Můžete prosím představit vaši školu? Jak je velká?

Základní škola Štefcova,  Hradec Králové je větší škola, která má zároveň i mateřskou školu. Základní školu navštěvuje 750 žáků a mateřskou školu 150. Škola má přes 100 zaměstnanců a devět oddělení v družině. Škola vlastní 110 počítačů a 80 mobilních zařízení.

IT správu řešíte v rámci školy. Kolik zaměstnanců se celkem věnuje IT správě?

Řešíme správu IT vlastním zaměstnancem, který má uzavřenou pracovní smlouvu. Odbornější věci,  zadáváme firmě, se kterou dlouhodobě spolupracujeme a která je schopna časově se přizpůsobit.  

Jak velký je úvazek vašeho IT správce? Je toto řešení sdílené s jinými školami?

IT správce je zaměstnaný na půl úvazku.

Teoreticky bychom mohli našeho IT správce sdílet s vedlejší školou, se kterou máme dobré vztahy. Byl by tak zaměstnaný na půl úvazku na jedné škole a na půl úvazku na škole druhé.

Jaká je hlavní náplň práce vašeho zaměstnance?

Pracovní náplní našeho IT správce je správa aktivních i pasivních prvků sítě, dále pak školních systému jako evidence žáků či evidence obědů aj. Plánuje rozvoj a výstavbu sítě, navrhuje změny a vylepšení. To vše v několika budovách, kde jsou jednotlivé součásti školy – ŠD, MŠ, ZŠ.

Provádí i správu a údržbu koncových zařízení typu počítačů, tabletů, interaktivních tabulí, kamer a fotoaparátů. Má na starosti evidenci, zápůjčky a koupi těchto zařízení. V neposlední řadě se stará o software a licence k výukovým a kancelářských programům.

Jak je řešena správa IT v případě dovolené nebo nemoci?

V případě, že je IT pracovník nemocný či je na dovolené, může docházet k problémům. Zvláště u nemoci, která je většinou nečekaná, je nepřítomnost správce časovaná bomba.  

V těchto situacích vykonává správu kolegyně, která se o školní síť starala dříve, případně s některými věcmi pomohu já. V případě větší závažnosti problému bychom museli zavolat partnerské firmě.  

S firmou nemáme uzavřený měsíční paušál. Zaplatíme pouze za uskutečněný zásah. Cena v tomto případě je celkem přívětivá (cca 500 Kč/hod), ale to je díky tomu, že máme dlouhodobou spolupráci a jsme školské zařízení, pro mimoškolský segment je cena vyšší.  

Jaké jsou průměrné měsíční náklady vaší školy na správu IT?

IT správce je zařazen do 11. třídy dle platové tabulky. Měli jsme velké štěstí, že jsme tohoto IT správce našli. Přišel k nám ze soukromého sektoru, kde ho tížily zdravotní problémy. Ohodnocení dle tabulek je  nízké, má přiznaný osobním příplatkem. Uvědomujeme si, že je tento člověk pro školu důležitý, protože síť musí fungovat za každých okolností. Mimo jiné se stará o citlivé údaje, které musí chránit. Je nezbytné, aby byl IT správce ke škole loajální, byl spolehlivý a často se neměnil. Máme velký zájem si jej udržet.

Finančně zvládáme našeho IT správce zaplatit i díky navýšení mzdových prostředků, které do škol z MŠMT chodí.

O podobném řešení možná uvažuje více škol v České republice. Jak byste popsal výhody tohoto řešení oproti jiným řešením, například najmutím dodavatelské firmy?

1. IT správce je stále k dispozici

2. IT správce má velký přehled o síti, jelikož se v tomto prostředí pohybuje už několik let. Zná přesně jednotlivé součásti sítě i to, v jaké budově a místnosti se nachází.

3. Škola má přímo prostředky, ze kterých může IT správce financovat. Máme dostatek financí ze státního rozpočtu – od MŠMT.

Na druhou stranu, takové řešení s sebou možná přináší i nevýhody. Můžete nám říct i o nich?

1. Člověk může mít menší odborné znalosti než správce, který se pohybuje ve velkých korporacích a řeší správcovství sítě v celém týmu lidí.

2. Špatná zastupitelnost IT správce.  Pokud bychom řešili celou správu dodavatelsky, jistě by nebyl problém nahradit nemocného správce jinou osobou z dané firmy. My jsme vázáni pouze na jednoho pracovníka. S tímto problémem souvisí i fakt, že se musíme snažit daného pracovníka udržet. IT správce musíme zaplatit tak, aby nebyl motivován odejít jinam. Musíme se o tohoto pracovníka postarat i po stránce odborného a profesního rozvoje.   

3. Osobnostní charakteristika. Pokud si IT správce lidsky nerozumí s ředitelem nebo učiteli,  mohl by nastat problém. Důležitá je schopnost komunikace s ostatními zaměstnanci nebo spolupracujícími subjekty.

Přesto výhody převažují nad nevýhodami, a proto se budeme nynější systém snažit udržet.

Od kdy je řešení takto nastaveno?

Tímto způsobem fungujeme dva roky. Dříve správu zajišťovala učitelka se sníženým pracovním úvazkem. Někdy však byl problém tyto dvě činností skloubit. Kvůli nedostatku času pak chyběla vize a jasné směřování.

Jak řešení změnilo fungování školy?

IT správce má mnohem více času na řešení problémů, má vyšší odbornost a čas na vzdělávání a rozvoj IT na škole.

Jedná se o řešení, které byste za Vás a za vaši školu doporučili obdobně velkým školám v obdobné situaci?

Ano, řešení IT správy nepedagogickým pracovníkem bych doporučil obdobně velkým školám. I v souvislosti s množstvím finančních prostředků na platy pro tyto pracovníky. Zároveň ale musíte mít štěstí najít dobrého odborníka i komunikativního člověka. Zvlášť v dnešní době je těžké někoho takového sehnat.  

Je řešení IT správy založené na ICT plánu nebo digitální strategii školy? Můžete nám o ní říct něco bližšího?

ICT plán nebo strategii máme a s naším správcem se o ní bavíme velmi často. Jedním z cílů je rozvoj infrastruktury, vnímáme to u nás jako velký dlouhodobý problém. Infrastruktura se musí budovat neustále a postupně. Je zapotřebí posílit Wi-Fi, vyměnit switche, posílit síť skrze kabely atd. Všechny tyto cíle jsou ale závislé na financích, které plánujeme získat z různých dotačních titulů jako IROP.

Máte na škole i ICT metodika/koordinátora?

V současnosti nemáme ICT metodika/koordinátora, ale dřív nebo později jej budeme muset najít. Podle mé představy by se zapojil při zavádění mobilních zařízení do výuky a měl by být schopen učitelům ukázat, jakými způsoby lze techniku při výuce využít včetně různých možností využití softwaru.   

Řešíte v rámci IT správy i připojení školy k internetu? Případně jak je připojení řešeno?

Škola má Wi-Fi, kterou získala z ITI (Integrované územní investice) projektu. Bezdrátová síť  je nastavena pouze pro učitele, plánujeme vytvořit mobilní učebnu, kde se budou přenosná zařízení připojovat bezdrátově.  

Jak jste s připojením k internetu spokojeni? Stačí současným nárokům na provoz a výuku?

Připojení k internetu máme pomocí optických kabelů od místní firmy. Rychlost internetu je cca 100 MB/s, a ta nám zatím stačí.

Jak byste popsal vztah školy se zřizovatelem?

Zřizovatel se snaží mít s námi dobrý vztah, ale nevyčleňuje cíleně peníze na techniku. Z našeho rozpočtu si však můžeme koupit techniku, kterou potřebujeme.

Co je podle vás receptem na dobrou IT správu?

Důležité je, aby byl ředitel přesvědčen, že bez správce sítě to nepůjde. Dále  je potřeba obsadit tuto pozici kvalitním člověkem a to jak po stránce odborné, tak po stránce lidské. To jsou první body, od kterých se začíná. Nelze také opominout, že bez peněz to prostě nejde. A v neposlední řadě, to jsou uživatelé sítě, kteří musí být zodpovědní, poučeni a neustále se s nimi musí pracovat jako s nezkušenými uživateli. Dobrá IT správa je předpoklad pro nasazování digitálních zařízení do výuky.

Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas

Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.