Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Audit IT správy od externí placené služby, rozhovor s Evou Hubatkovou a Martinou Štefanovičovou, ředitelkou a zástupkyní ředitelky ZŠ a MŠ JUDr. Josefa Mareše ve Znojmě

Způsob řešení IT správy: externí placená služba

Mgr. Eva Hubatková - ředitelka ZŠ JUDr. Josefa Mareše a MŠ ve Znojmě

Vystudovala jsem Přírodovědeckou fakultu University Karlovy v Praze, učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů biologie – matematika. Do roku 2014 jsem působila jako učitelka na základní škole v Brně. Od roku 2015 pracuji jako ředitelka Základní školy JUDr. Josefa Mareše a Mateřské školy ve Znojmě.

Během své praxe jsem pracovala jako výchovný a kariérový poradce, školní metodik prevence, předseda předmětové komise přírodních věd a matematiky.  Spolupracovala jsem s Asociací pedagogů ZŠ ČR při realizaci projektu Motivací k metodě jako oponent metodických materiálů. Jsem členem komise matematiky v MAP Znojmo a členem oblastní komise SYPO pro Znojemsko.

Po celou dobu svojí praxe se snažím o to, abych se neustále vzdělávala a sledovala moderní trendy ve výuce. Zároveň ale oceňuji i metody výuky zkušených praktiků a zařazuji tyto „staré“ postupy a metody do výuky svých žáků.

Vzhledem k časové náročnosti ředitelské funkce věnuji většinu svého času práci ve škole a pro školu.


Mgr. Martina Štefanovičová - zástupkyně ředitelky ZŠ JUDr. Josefa Mareše a MŠ ve Znojmě

Vystudovala učitelství anglického jazyka a dějepisu na Pedagogické fakultě MU a svou kariéru v oblasti školství začínala jako učitel a lektor anglického jazyka. V současné době pracuje na pozici zástupkyně ředitelky na Základní škole JUDr. Josefa Mareše a MŠ ve Znojmě, kde má na starost druhý stupeň ZŠ a rozvoj školy a pedagogů v oblasti IT.

Od roku 2016 je členem mezinárodní skupiny SMART Exemplary Educator a pro školní rok 2021/2022 je také Microsoft Innovative Educator Expert. Ve své práci dlouhodobě podporuje rozvoj digitálních kompetencí svých kolegů a zapojování moderních technologií do běžné výuky.


Popište prosím stručně Vaši školu, jak je velká a má nějakou profilaci?

Kapacita ZŠ a MŠ JUDr. Josefa Mareše je 900 žáků, ale momentálně jich máme 870. Naše škola je zaměřena na informatiku a jazyky, což nám přijde v dnešní době velmi užitečné. Kromě toho jsou součástí školy i dvě mateřinky a odloučené pracoviště. Jednu budovu máme přímo ve Znojmě a druhou v Konicích.

IT správu řešíte na základě externí placené služby. Jaký je právní rámec dohody?

Smlouva je mezi školou a externím dodavatelem uzavřena od května 2018 na dobu neurčitou. Výpovědní lhůtu máme vymezenou na 3 měsíce. Na počátku jsme si nechaly vypracovat audit a poté jsme se s firmou dohodly na paušálu, konkrétně 15 hodin měsíčně. Hodiny navíc jsou pak fakturovány zvlášť a jsou vždy po dohodě s námi. Vícepráce jsou standardně v srpnu nebo když řešíme nějaký projekt.

Když zprůměrujeme celý rok, tak nás tato služba přijde na měsíc kolem 10 000 Kč. Výhodou je, že je firma přímo z našeho města, mají k našim zařízením dálkový přístup, ale pokud se jedná o závažnější problém, jejich technik přijede během 5-10 minut.

Jaké konkrétní služby Vám firma poskytuje?

Firma zajišťuje správu serverů, počítačů, kamerového systému, údržbu datových rozvodů, zabezpečení, správu vnitřní sítě a Wi-fi. Upozorňují nás na možné problémy, konzultujeme s nimi pořizování hardwaru i softwaru. Obecně vzato jsme s jejich službami velmi spokojení, navzájem si vycházíme vstříc.

Také nám firma radí s dodávkou techniky, jaká se nám do celého systému hodí a jaká ne. Například když jsme v minulém roce nakupovali vybavení pro distanční výuku z mimořádných prostředků MŠMT, radili nám, co koupit a zařízení uváděli do provozu. Dokáží nám dobře poradit, protože znají specifika naší školy.

Co jste konkrétně nakoupili za finanční prostředky, které MŠMT poskytlo školám na distanční výuku v minulém roce? Jak moc bylo náročné je uvést do provozu?

Finance jsme zacílili na nákup zařízení pro učitele. Pro žáky jsme měli dostatek vybavení ze šablon. Poskytli jsme tedy učitelům hardware, který od nás do té doby neměli. Firma nám pomohla s výběrem zařízení a podkladu pro výběrové řízení, které jsme vypsali ve spolupráci se zřizovatelem. Následně firma přidala počítače do domény a uvedla do provozu. Dostali jsme od nich už nastavené notebooky a jen jsme je předali učitelům. 

Zajímavé je, že jste si nechávaly vypracovat audit. Co Vás k tomu vedlo a jak to pro Vás bylo přínosné?

Dřívější stav ve škole nebyl ideální. Naše škola je velká, techniky bylo čím dál víc a o vše se staral jeden učitel. V auditu nám vypíchli nejdůležitější problémové body, potřebu licencí, stav infrastruktury a návrhy, co by se dalo zlepšit.

Když přišla kontrola z města, tak samy auditorky uznaly, že naše požadavky na správu sítě by nejlépe splňovala externí firma, takže nám daly prvotní impulz řešit správu touto cestou. Po dohodě se zřizovatelem jsme vypsali výběrové řízení a vysoutěžili jsme současnou firmu.

Řeší IT správu i někdo z nepedagogických pracovníků?

Ne, máme 2 vyučující informatiky, kteří řeší drobnosti na místě, když někomu něco nefunguje. Pokud je to nějaký závažnější problém, tak se to dostane k paní zástupkyni ředitelky. Pak se rozhoduje, zda si to vyřešíme sami nebo se obrátíme na firmu. Většinou se obracíme rovnou na firmu a ti jsou schopni skoro vše vyřešit hned. Firma má dálkový přístup a má sídlo nedaleko, takže tady můžou být do pěti nebo deseti minut. 

Jaké jsou hlavní výhody toho, že Vám IT správu zajišťuje externí firma?

Plynulejší provoz školy. Pokud máte pouze učitele, který se stará o IT správu, tak daný problém nevyřeší ten samý tentýž den, má i jiné povinnosti. Nepomůže ani to, že je metodik a má o 5 hodin zkrácený úvazek.

Problémy se řeší okamžitě, většinou se vejdeme do 1-2 dnů.

I ten pocit, že starosti týkající se IT nemusíme řešit sami a víme, že zde máme někoho, kdo se v tom vyzná, jsou to odborníci a o vše se rychle postarají, stačí jen zavolat.

Komunikují s nám i budoucí plány. Víme, že příští rok nás čeká výměna serveru, což bude nákladná záležitost a musíme si dopředu o tyto peníze zažádat. Firma nám tedy hlídá i tyto věci, na které bychom normálně tolik nemysleli.

Plynou z toho i nějaké nevýhody?

Z naší strany jsme naprosto spokojeni. Podařilo se nám vybrat kvalitní firmu a nemáme jim co vytknout.

Na co by si ředitelky/ředitelé škol měli dávat pozor a podle čeho vybírat?

Sehnat si co nejvíce referencí, jak daná firma funguje a o jaké další subjekty se stará, jaké s ní mají zkušenosti. Nedoporučily bychom vybrat hned naslepo firmu, která vyhraje výběrové řízení.

Do smlouvy rozhodně nezapomenout dát klauzuli o zrušení smlouvy, aby pro Vás bylo snadné od smlouvy v případě nespokojenosti odstoupit.

Klíčem k úspěchu je i vztah se zřizovatelem. Jak byste jej popsaly?

Naším zřizovatelem je město Znojmo, které nám poskytuje finance nejen na provoz školy, ale také na pomůcky, techniku, jazykové a další projekty prostřednictvím projektu Kolumbus I a II. Pokud jim zdůvodníme, proč potřebujeme určité prostředky, co to škole přinese a jaký dopad to má na žáky a výuku, tak se nám snaží finančně pomoci a vyjít vstříc.

Působí na škole ICT koordinátor/metodik, má podle Vás čas vyhledávat nové trendy, pomůcky apod.?

Máme jednoho učitele informatiky, který si specializované vzdělání na ICT koordinátora teprve doplňuje, takže zatím zastává pozici metodika. Úvazek má snížený o 5 hodin.

Druhý učitel informatiky – ICT koordinátor, který má specializační studium, se stará zejména o Office, Teams a metodicky v tom vede kolegy.

Oba učitelé jsou časově velmi vytížení a prostor pro hledání nových trendů není tak velký. Na druhou stranu je jeden z kolegů členem krajského orgánu organizace SYPO a Microsoft Innovative Educator Expert. Díky tomu se dozvídá rovnou o nových trendech a vizích, máme od něj zprávy, co se chystá, s čím počítat a za to jsme mu vděční.

Trendy ale sledujeme dlouhodobě. Sami jsme ale zapojeni do pilotování projektu Akademie digitálních kompetencí učitelů, který je zaměřen na vzdělávání a podporu pedagogických pracovníků v oblasti IT.

Jaký je podle Vás recept na dobrou IT správu?

  1. Audit – osvědčilo se nám s tím začít. Zjistíte, v jakém stavu je síť, vybavení, jaké problémy ve škole hoří nejvíce, co je potřeba vylepšit. Audit je určitě dobrý začátek, aby se vědělo, odkud a kam se má jít.
  2. Komunikace se zřizovatelem o tom, co škola potřebuje. Upozornit na výhody zvoleného řešení, jaký to bude mít pozitivní dopad na výuku. Je důležité, aby problematiku pochopili, jsou to většinou laici. Přeci jen se žádá nemalý finanční obnos, je tedy třeba vysvětlit opodstatnění a smysl investice.
  3. Dobrá firma. Určitě je praktičtější, pokud má firma sídlo ve stejném městě. Nebojte se komunikovat, raději se dvakrát zeptejte, než něco uděláte špatně, důsledky by mohly být fatální a finančně náročné. Ve škole je třeba mít i styčnou osobu, nemusí to být nutně IT technik, která pomůže v komunikaci se zřizovatelem. Určitě správu nemohou dělat jen pedagogičtí pracovníci, byť se zkráceným úvazkem. Penzum věcí a znalostí je obrovské a není v silách učitelů to obsáhnout.
  4. Styčná osoba na škole pro drobné záležitosti a komunikaci s firmou a zřizovatelem.

Jakému typu škol byste Vaše řešení doporučily?

Určitě větší školy by si měly mít možnost toto řešení dovolit. Ty problémy jsou ale stejné i na malé škole. Je nutné, aby měl ředitel za sebou někoho, komu v tom může věřit a tyto starosti na něj „přehodit“, a stačí mu jen zvednout telefon. Správa celé digitální infrastruktury školy není prasklá žárovka a neměla by se dělat „na koleni“. Učitelé nebo sám ředitel na to nemohou kapacitně a znalostně stačit.

Co byste ještě školám doporučily?

Určitě vyřešit i tiskárny a tisk ve škole. Ono je to taková nenápadná položka v rámci provozních nákladů, ale ve skutečnosti je to černá díra na peníze. Doporučujeme se na to podívat a nechat si navrhnout nějaké centrální řešení, určitě se to vyplatí. My například máme formu pronájmu velkých multifunkčních zařízení a určitě je to pro nás finančně výhodnější.


Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas

Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.