Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

IT správa přes externí placenou službu a ICT koordinátor z řad pedagogických pracovníků, rozhovor s Karlem Moricem, ředitelem ZŠ a MŠ Ludgeřovice

Způsob řešení IT správy: externí placená služba

Moric Karel - ZŠ a MŠ Ludgeřovice, ředitel

Základní a mateřská škola Ludgeřovice, okres Opava


Můžete prosím představit Vaši školu a říci, jakou má kapacitu žáků? A na co se škola zaměřuje?

Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice je středně velká škola. Jsme vesnická škola vzdálená asi
5 minut jízdy od Ostravy. Letošní školní rok máme 580 žáků v ZŠ a 120 dětí v MŠ. Máme celkem
4 budovy.

Od roku 2012 využíváme ve výuce iPady – asi 140 jich máme pro žáky a každý učitel má svůj notebook a iPad. Přechod do distanční výuky nám tedy nečinil problém. Již 5 let dáváme žákům k dispozici naše přípravy, prezentace, materiály atd. Máme webové stránky tříd a žáci na nižším stupni mají své digitální portfolio. Umí ho používat učitelé, vědí o něm žáci i rodiče.

Dva až tři roky zpátky jsme do výuky přidali roboty, ozoboty, lego aj. Většina učitelů dokáže tyto pomůcky smysluplně využít. Usilujeme o to, aby ve vyučovací hodině pracovali především žáci. Velmi se nám osvědčily tzv. inspirativní dny, kdy každý učitel pro ostatní za 10 minut představí a reflektuje, jakou aplikaci ve výuce použil a jak.  

Celá škola je od roku 2015 pod Googlem a využíváme 100 % cloud a služby Google workspace. Jsme v tom docela progresivní. Server opravdu slouží pro PC učebnu a 3 PC. Google workspace spravuje náš ICT koordinátor.

Důležité jsou u nás i jazyky, zaměřujeme se na angličtinu již od 1. třídy, jezdíme s dětmi na jazykové pobyty a působí u nás rodilý mluvčí z Nového Zélandu.

Zmínil jste, že už tři roky využíváte robotické pomůcky jako ozoboty a další – jsou z Vaší zkušenosti náročné na správu?

Vždy říkám, že pro veškerou techniku platí určitá pravidla:

  • Kde se bude skladovat?
  • Kdo za ni bude zodpovědný?
  • Kde se bude nabíjet?
  • Jaký bude systém výpůjčky?
  • Bude technika pojištěná?

Obecně tyto pomůcky nejsou na správu nijak náročné, musí se jen pravidelně nabíjet. Spíš je náročné vzdělávání pedagogů, jak s pomůckami pracovat a jak je správně implementovat do výuky.

Na Vaší škole IT správu řešíte na základě externí placené služby. Jaký je právní rámec dohody?

Smlouvu o poskytování těchto služeb máme dlouhodobě, asi 15 let. Akorát před 5 lety jsme přecházeli na nového poskytovatele. Smlouva byla nejprve uzavřena na rok s dvouměsíční výpovědní lhůtou, pak přešla na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou. Se současnou firmou jsem více spokojen, přístup je profesionálnější, zajistila kvalitní zálohování dat a lepší správu. 

Měsíčně nás služba stojí 10 000 Kč vč. DPH za 12 hodin práce. Každá započatá hodina navíc stojí 500 Kč. Výhodou je, že je pán místní, takže neplatíme za cestovné. Faktura nám chodí jednou měsíčně. Servis je nám k dispozici od 6 do 18 hodin, nejpozději problém vyřeší do 24 hodin.

Jaké konkrétní služby Vám firma poskytuje?

Zaručuje, aby fungoval internet a nastavení Wi-fi sítě v celé škole, včetně zabezpečení, zálohování
a obsluhy serveru. Na serveru běží jedna počítačová učebna a pak 3 počítače od ekonomky, hospodářky a vedoucí jídelny. Firma se stará o to, abychom nepřišli o data, což by byl obrovský problém.

Také obstarává chod počítačové učebny, kanceláří, interaktivních tabulí – cokoliv spojeného s hardwarem nebo softwarem s operačním systémem Windows. O iPady nebo MacBooky (operační systém iOS od Apple) se tato firma nestará. Každopádně najít kvalitní IT firmu za rozumné peníze je určitě problém.

Jste s firmou spokojení? Jak jste se ujistili, že firma dělá vše dobře a bezpečně?

Se zajištěním a fungováním Wi-fi jsme spokojeni, hlavní páteřní síť máme ve škole udělanou v optice. V každé třídě máme takového toho ufonka (ubiquiti). Nedávno jsme nově zavedli oddělenou Wi-fi pro žáky a filtrujeme stránky, které nemůžou navštívit (je to extra služba, seznam zakázaných stránek se neustále aktualizuje). Ve firmě mají i bezpečnostního experta, takže věřím, že je to uděláno bezpečně a kvalitně.

Dlouho jsme diskutovali, jestli žákům přístup k internetu poskytnout či nikoliv, ale nechceme jít cestou zakazování. Navíc asi třetina žáků má dnes ve svém zařízení data, museli bychom jim jejich zařízení vzít a zamknout. Spíš je chceme v tomto ohledu vzdělávat, jak se pohybovat ve světě sociálních sítí a internetu. Po škole jsme teď rozmístili QR kódy s přístupem k Wi-fi a uvidíme, jak to bude fungovat.

Jak řešíte připojení k internetu? Je to součástí smlouvy s dodavatelem IT správy?

Internet máme od Vodafone za 7600 Kč měsíčně a rychlost máme 200 Mbit/s.

A rychlost 200 Mbit/s Vám během distanční výuky stačila?

Nechával jsem teď rychlost navýšit, předtím jsme měli 100 Mbit/s. Během distanční výuky ale rychlost stačila, 90 % kantorů učilo stejně z domova. Teď čekáme, až se žáci hromadně připojí ke školní Wi-fi, jak se to projeví. Doufáme, že to bude stačit, kdyby ne, tak rychlost navýšíme, nebo bychom museli využívání Wi-fi žáky trochu utlumit.Teď se bude připojovat asi 700 zařízení.

Už jste nastínil, že vybrat dobrou IT firmu je obtížné – na co by si ředitelky/ředitelé škol měli dávat pozor a podle čeho vybírat?

Určitě klást největší důraz na reference. Zjistit si, jaké jiné školy/instituce daná IT firma zabezpečuje, jestli je to někdo místní. Pokud by to byla úplně nová firma, tak bych do toho nešel. Potřebujete mít v té firmě jistotu, přeci jen dáváte svá data někomu, aby se o ně postaral.Dále uzavřít smlouvu zpočátku třeba jen na rok a v případě spokojenosti obou stran smlouvu prodloužit.

A co se týče dat a nastavení, tak je důležité, aby je daný poskytovatel služby převedl automaticky na další pokračující subjekt, aby to celé nesmazal, kdybychom se náhodou rozcházeli ve zlém.

Jaké jsou hlavní výhody toho, že Vám IT správu zajišťuje externí firma?

  1. Ušetření času. Není v možnostech ICT koordinátora, aby se staral o 90 zaměstnanců na 4 budovách. Když tuto pozici zastává učitel nebo ředitel, tak nebude mít čas na jinou práci a nebude fungovat na 100 %.
  2. Máte správu v rukou odborníků a můžete jim věřit, je to profesionální a bezpečné. S firmou mám už dlouhodobý a dobrý vztah, snažíme si navzájem vycházet vstříc.
  3. Jasné rozdělení rolí. Firma má na starosti počítače OS Windows a Wi-fi (viz výše), zařízení s iOS jako iPady a MacBooky má na starosti ICT koordinátor, i když reálně s nimi moc starostí není. A ICT metodik má na starosti ICT plán školy a papírování.
  4. Také mi to připadá levnější, než platit ze mzdových prostředků ajťáka, kterému bych musel dát 50 tisíc měsíčně z financí školy, které radši dám na odměny. Takto je IT správa hrazena z prostředků zřizovatele.

Plynou z Vašeho řešení i nějaké nevýhody?

Musí tam být jistá angažovanost a asertivita i z naší strany, nelze nechat vše jen na firmě. Ředitel a ICT koordinátor by měli mít o IT správě přehled. Některá firma poskytuje předražené a nesmyslné služby, chce Vás nachytat a brát obrovské peníze za nic. Měli byste mít alespoň základní přehled o tom, co chcete ve škole zavést, jak by to mělo fungovat, co naopak nechcete.

Jak dlouho už takto máte IT správu vyřešenou? V čem jste pocítili změnu k lepšímu?

Externí IT správu máme 15 let a před pěti lety jsme změnili firmu. Konečně máme profesionální řešení, máme komplexně vyřešené servery, zálohování, Wi-fi a další. Předtím to bylo spíš „na koleně“.

Jak se Vám to vyplatí finančně, vycházíte s provozními penězi?

Máme osvíceného zřizovatele, takže vycházíme. Předešlý správce požadoval 6 000 Kč měsíčně, ale poté už nestíhal a servisní zásah trval i 2 dny, to jsme nechtěli. Chvíli jsem válčil s tím, že současný správce požaduje za měsíc 10 000 Kč – stalo se, že některý měsíc se 12 hodin nevyčerpalo, jiný měsíc měl přesčasy. Narovinu jsem mu řekl, že když ví, že daný měsíc stanovený počet hodin nenaplní a další měsíc jich má hodně, tak zkrátka ten rozdíl hodin převede z měsíce do měsíce. To by mělo být určitě také ve smlouvě. Každopádně v dnešní době si myslím, že cena 10 000 Kč za měsíc je vyhovující.

Za kolik přesčasů měsíčně platíte?

To se liší. Začátkem školního roku najíždí celá technika – tam může být navíc i 20 hodin, za srpen jsme platili 16 000 Kč, takže bylo navíc 13 hodin.

Zároveň jsem firmu požádal, ať přihlédne k tomu, že jsme škola, a našli jsme rozumnou domluvu mezi oběma stranami.

Doporučil byste stejný systém IT správy, co máte Vy, i jiným školám?

Každá škola by měla mít někoho, kdo bude IT správu zabezpečovat. ICT koordinátoři si někdy chtějí hrát na „ajťáky“, ale oni jimi být nemají, oni si mají říct, co chtějí, jaký software, ale spíše se věnovat výuce a poskytovat support učitelům.

Problém vidím v tom, pokud má obec 1 firmu pro 10 škol v městském obvodu bez ohledu na potřeby konkrétních škol. Setkal jsem se s tím, že ředitelé řekli, že chtějí iPady, že to jinde funguje. Firma to odmítla a zakázala s tím, že není schopna je zařadit do své správy. Když je ředitel schopen sehnat si firmu, měl by mít volnou ruku. Pokud si ředitel není schopný sehnat firmu sám, měl by nastoupit osvícený zřizovatel a firmu řediteli doporučit.

Klíčem k úspěchu je tedy určitě vztah se zřizovatelem. Jak byste popsal ten váš?

Naším zřizovatelem je obec Ludgeřovice. Obce to mají dle mého názoru ve většině případů jednodušší. Starostové chtějí mít vyšperkované to, co spravují – aby škola hezky vypadala, dobře se tam učilo, snaží se zapojovat do projektů. Náš zřizovatel nám dává k dispozici dostatečný rozpočet na provoz i investice, díky tomu se můžeme rozvíjet. Na druhou stranu si obec cení, když za nimi někdo přijede a řekne, že slyšel o naší škole samou chválu. Zkrátka vidí, že jsou peníze smysluplně utracené.

Jiné to může být ve městě, v městských obvodech. Tam může být politický tlak a boj, a to je špatně.

Náš zřizovatel je ale „osvícený“ a podporuje nás, za což jsme moc rádi.

Co je podle Vás recept na dobrou IT správu?

To je jednoduché – osvícený ředitel a osvícený ICT koordinátor, kteří vědí, co chtějí, a k tomu dobrá firma. Pak to funguje.

Je ještě něco, co byste chtěl zmínit?

Ano, posledních 5 let, co často slýchávám, tak jsou 2 věci – zaprvé, že nejsou peníze nakoupit techniku, zadruhé, že to nejde, že s ní naši učitelé pracovat nebudou. Já jsem ve funkci 6 let, předtím jsem byl 6 let zástupcem ředitele. Za tu dobu jsme jen z projektu byli schopni pořídit 100 iPadů. Pokud máte šikovné vedení a trápí vás nedostatek peněz od zřizovatele, je důležité sáhnout po projektu, dobře ho napsat a najednou vybavením disponujete.

A co se týče učitelů, spousta z nich by chtěla více využívat techniku, jen jim ukažte možnosti, co to umí, a když uvidí, že to jde, tak se sami stanou tahouny digitalizace. Není to o věku, ale o vnitřním nastavení každého člověka. Jde jen o to ukázat, zkusit a wow efekt se dostaví.

Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas

Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.