Sdílená IT správa se zřizovatelem, rozhovor s Pavlem Kociánem, ředitelem 20. ZŠ v Plzni

Způsob řešení IT správy: sdílená služba zřizovatelem

Kocián Pavel - 20. ZŠ v Plzni, ředitel

Narozen v Humpolci. Vystudoval jsem Pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích, obory matematika a základy techniky pro 5. – 12. ročník.

Od roku 1985 působím na 20. ZŠ v Plzni, 5 let jako učitel, 3 roky jako zástupce ředitele školy a od roku 1993 jako ředitel. Při škole jsem vybudoval sportovní areál v Plzni z dotačního programu EU, vystavěl nové patro a odborné učebny.

Ve volném čase hraji rád stolní tenis a golf.


Jak velká je Vaše škola? A na co se škola zaměřuje?

Naši školu navštěvuje 504 žáků. Vzdělávají se ve 20 kmenových třídách (10 na 1. stupni a 10 na 2. stupni). Škola je profilována coby sportovní v rámci mimoškolní činnosti, spolupracujeme s kluby FC Viktoria Plzeň nebo TJ Lokomotiva. Disponujeme také obrovským sportovním areálem s několika víceúčelovými hřišti.

IT správu a nákup zařízení řeší Váš zřizovatel – město Plzeň, resp. městská organizace Správa informačních technologií města Plzeň (SITMP). Co vše pro Vás město dělá?

Co se týče IT techniky, tak prakticky vše. Poskytují nám hardware a zajišťují software – interaktivní tabule, počítače, tablety, mobily, pevné linky, aplikace, výukové programy, tiskové zařízení a s tím spojené instalace a servis.

Jak dlouhá je jejich reakční doba, pokud nastane nějaký problém?

Pokud zavoláme na pevnou linku - helpdesk, tak pomohou po telefonu nebo prostřednictvím vzdáleného přístupu okamžitě. Pokud nemá na místě technik práva, která má vyšší administrátor, tak problém přepošle dál. Pokud se problém zadá do e-mailu helpdesku, bývá vyřešen na druhý den. Ve chvíli, kdy nejde o potíže na straně IT správy, ale na straně výrobce, tak trvá vyřešení déle. Helpdesk funguje každý všední den, ale stalo se mi, že jsem se dovolal a pomohli mi i o víkendu.

Jsou problémy většinou vyřešeny na dálku nebo technik přijede do školy?

Většinou je vše vyřešeno na dálku.

Co tedy dělá učitel, pokud mu nějaké zařízení v hodině nefunguje? Volá rovnou na SITMP nebo někam jinam?

Pokud například v hodině nefunguje interaktivní tabule, zavoláme na helpdesk SITMP a většinou je to hned na dálku vyřešeno v té samé hodině. Nedojde k výraznému narušení výuky, servis je okamžitý.

Se SITMP tedy komunikují všichni pracovníci školy přes tzv. helpdesk dle jejich potřeby? Nebo existuje nějaká „spojka“ na Vaší škole?

Pedagogové s helpdeskem komunikují sami. Když je ale potřeba řešit něco složitějšího, „spojka“ je na naší škole můj zástupce.

Máte na škole ICT koordinátora/metodika? Co ve škole dělá?

Ano, máme. Většinou školí pedagogy ohledně nové techniky nebo nového softwaru.

Jaké jsou hlavní výhody v tom, že IT správu zajišťuje zřizovatel, ve Vašem případě město?

Výhody lze jednoduše rozdělit do následujících bodů:

  • Ušetření peněz. Zajištění vybavení nás nic nestojí – počítače, sluchátka, klávesnice, tiskárny, tabule aj. Dostanu to, o co si požádám, a vybavení se mění každých 6 let, někdy i častěji.
  • Žádné starosti s tím, kde hardware a software nakoupit. Vše, co je nám poskytnuto, je legální a bez výběrového řízení, které je administrativně náročné.
  • Pomoc s certifikáty – nemusím s tím ztrácet čas a číst návody. Jen zavolám a ve spolupráci certifikát prodloužíme.
  • Časová úspora a okamžitý servis – pokud přijdou učitelé do třídy a něco nefunguje, zavoláme servis a do pár minut je problém vyřešen a vyučující může bez potíží techniku dále využívat. Není tak narušována výuka.
  • Mzdová a personální agenda – od SITMP máme i software a pracovnici na mzdovou a personální agendu, což je velká úleva. Pokud účetní onemocní, je tam zastupitelnost a všichni dostanou výplatu včas.

Používáte ONIV na nákup notebooků a dalších digitálních učebních pomůcek?

Ne. Do roku 2020 bylo možné s touto částkou zajistit jen nejzákladnější věci (učebnice, nemocenskou, zákonné pojištění atd.). Měli jsme k dispozici půl milionu ročně a sotva jsme vystačili. Nebylo možné z těchto peněz nakupovat techniku. Jsem vděčný za navýšení ONIV v tomto roce a za reformu financování regionálního školství, máme teď přibližně dvakrát tolik co předtím. Mohli jsme tedy nakoupit všechny učební pomůcky a učebnice dle požadavků pedagogů. Vše ale musíme do halíře utratit, jinak peníze vracíme, nic se nedá převést do dalšího kalendářního roku. To považuji za nešťastné.

MŠMT na podzim 2020 základním školám poskytlo 1,3 mld. Kč na vybavení pro distanční výuku. Jak jste tyto finanční prostředky využili? Dostali jste je včas?

Tyto prostředky jsme dostali rychle a utratili také rychle a celé. Hned jsme věděli za co, naštěstí jsme na tom začali pracovat hned, jak jsme tuto informaci dostali, takže jsme s nedostatkem zboží neměli velké problémy. Za prostředky jsme nakoupili tablety, sluchátka, média (flash) a vzdálené plochy pro pedagogy a moc nám pomohly. Ideální by ale bylo, aby z nich bylo možné hradit veškerou techniku bez omezení, aby školy dostaly balík peněz na IT a s nimi nakládaly dle svého uvážení. 

Existují i nevýhody toho, že se o IT správu nestaráte sami?

Ano, některé limity tam jsou, ale není to nic zásadního:

  • Máme omezená práva - pokud nastane u techniky problém, nic s tím de facto neuděláme, protože nám to počítače nedovolí. Vždy potřebujeme volat technika, i když se jedná o nějaký jednodušší úkon typu nastavení interaktivních tabulí, co bychom jistě zvládli sami.
  • Nevím přesně, co v PC všechno mám. Odvíjí se to od mých omezených práv, nedostanu se ke všem věcem.
  • Tisk. SITMP si najímá soukromou firmu a ta přirozeně chce, aby se vytisklo co nejvíce kopií. Nejradši by měli tiskárnu ve škole na patře, ve sborovně – pro více lidí. Ale to není možné. Ideálně by měla být tiskárna v každém kabinetu, ne že budou lidi běhat někam 50 metrů přes chodbu. Nakonec jsem se se SITMP domluvil a zařídili nám tiskárny dle našich potřeb.

Doporučil byste tento systém IT správy i dalším školám?

Těm ve větších městech ano. Obecně je to pro školy velká pomoc. Neumím si to ale představit u obcí, kde žije do 5 tisíc obyvatel. Sice se to vyplatí, ale starostové velmi těžko dosáhnou na to, aby si takovou instituci mohli pro své potřeby zařídit.

Zřizovatel toho pro Vás hodně dělá, mohl byste popsat vztahy mezi školou a městem?

Vztahy máme jednoznačně korektní. Líbí se mi, že odbor školství vedou kompetentní lidi, kteří systém vzdělávání ve městě vedou určitým směrem. Mají cíl, vizi a tuto koncepci jednotlivými kroky postupně plní. Odbor školství je tedy na našem území lídr.

Je ještě něco, co byste chtěl zmínit?

Ve funkci ředitele školy působím již 28 let a neúměrným způsobem roste administrativní zátěž, jak ředitelům, tak učitelům. Vedení školy má dnes neskutečně mnoho úkolů – vzdělávání dětí, školní stravování, zájmovou činnost, starost o pedagogické i nepedagogické pracovníky (personální práce, mzdy, nábor zaměstnanců při nedostatku pracovních sil na trhu práce na všechny pozice), bezpečnost práce, shánění financí (investice, granty, doplňková činnost, sponzorské dary apod.), správa svěřeného majetku, právo, statistika, administrativní agenda apod. Pokud se to do budoucna nezlepší, tak nevím... Letos jsem byl přísedícím v 6 konkurzních komisích na místo ředitele ZŠ v Plzeňském kraji a nikdo se pomalu na takovou pozici nehlásí, protože zodpovědnost a časová náročnost je značná.

Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
cross Skip to content