Rozhovor se Zuzanou Šimkovou, ředitelkou ZŠ speciální a Praktické školy Jihlava, kde je IT správa řešena kombinací zaměstnance pedagoga a externí firmy

Způsob řešení IT správy: kombinace zaměstnance a externí služby

Zuzana Šimková - Základní škola speciální a Praktická škola Jihlava, ředitelka

Mgr. Zuzana Šimková vystudovala speciální pedagogiku pro učitele na Pedagogické fakultě UP v Olomouci. Je rovněž  absolventkou oboru „Školský management“ na Filozofické fakultě v Brně. Od roku 2001 působí jako ředitelka Základní školy speciální a Praktické školy v Jihlavě. Školu od svého počátku řídí podle moderních pedagogických trendů, uplatňuje svoje poznatky z celé řady zahraničních stáží (Švédsko, Dánsko, Portugalsko, Rakousko, Německo, Irsko). Pod jejím vedením vznikla v roce 2010 nová přístavba školy akcentující vzdělávací potřeby žáků s kombinovaným postižením a s autismem. Ve volném čase je nadšenou ornitoložkou a botaničkou a také sborovou zpěvačkou.

Sama říká: „Děti jsou pro mě vnitřním motorem, který mě vede k jasnému cíli - jejich rozvoji a spokojenosti.“ V roce 2015 převzala Zuzana Šimková nejvyšší ocenění ministra školství ČR. Ve stejném roce získala cenu Tomáše J. Bati, kterou jí za zásluhy udělil klub Rotary International.


Dobrý den, děkujeme Vám za čas a ochotu poskytnutí rozhovoru. Prosím, představte krátce vaši školu.

Jsme speciální škola pro žáky s mentálním postižením a více než polovina žáků má kombinované postižení. Vzděláváme děti s autismem, okrajově také žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí.

Jak řešíte na vaší škole IT správu? Kolik zaměstnanců se celkem věnuje správě ICT? Jakým způsobem to máte právně ošetřeno s externí službou?

Předně musím konstatovat, že máme štěstí na zřizovatele – Statutární město Jihlava, které nám v této oblasti poskytuje velkou podporu. Ať jsou to již pravidelné nákupy potřebných IT technologií, zálohování na servery, tak i odborná podpora ve věci správy sítě, poskytování připojení a softwarových aplikací potřebných pro provoz školy. Správu ICT nám fyzicky zajišťuje jedna odborně způsobilá pedagožka formou práce na DPP a smluvně jeden externista, který doplňuje tyto činnosti formou poradenství a servisu v oblasti IT.

Je řešení sdílené s jinou školou nebo organizacemi? Kterou/kterými?

Město Jihlava má svůj Odbor informatiky. Jeho zaměstnanci poskytují odbornou podporu v oblasti správy sítě všem jihlavským školám.

Na kolik hodin máte nastavenou spolupráci s externí firmou? Míváte i hodiny nad rámec?

Smlouva s externí firmou je u nás nastavena na 55 hodin ročně. Za několik let spolupráce nebylo nutné objednávat hodiny navíc. Snažíme se vybalancovat všechny tři zdroje - IT správkyni, externistu a podporu od zřizovatele tak, abychom byli kvalitně vybavení, systémy byly funkční a kolegové měli k dispozici kvalitní podporu a možnost plynulého odborného rozvoje v oblasti IT.

Jak je pracovněprávně ošetřen vztah s IT správcem? Jaké jsou průměrné měsíční náklady vaší školy na správu IT?

 IT správkyně pracuje na dohodu o pracovní práce. Sečteme-li náklady na uvedenou dohodu a náklady na smlouvu s externí firmou, vychází nám celková částka okolo 12 tis. Kč za vyučovací měsíc.

Jak je řešena správa IT v případě dovolené nebo nemoci?

 Správkyně IT průběžně proškoluje a částečně předává některé kompetence dalším kolegyním, které mají k ICT technologiím pozitivní přístup. V tuto chvíli je již částečně zastupitelná v některých oblastech (např. údržba zařízení – iPady pro alternativní komunikaci žáků, školní informační systém Bakaláři, školní webové stránky, Facebook atd). ICT kompetence jsou předávány prostřednictvím individuálních konzultací a na online seminářích. Funguje nám to skvěle. Správkyně IT připravuje ostatní kolegyně v rámci nepřímé pedagogické činnosti, které jsou nad rámec dohody DPP a jsou součástí osobního hodnocení. 

O podobném řešení by mělo uvažovat více takových škol v České republice. Jak byste popsala výhody tohoto řešení oproti jiným řešením, například najmutím dodavatelské firmy? Myslíte si, že by mohlo být další cestou sdílení IT správce?

Podle mě je ideální přítomnost IT správce přímo ve škole. Školy jsou dnes i vzhledem k epidemii Covid – 19 nuceny častěji využívat IT technologie, mít nastaveny svoje komunikační platformy pro zajištění distanční výuky žáků. V naší škole jsme zvolili prostředí G-Suite (Google) a všichni pedagogové se prostřednictvím online seminářů připravených naší IT správkyní (a zároveň učitelkou znalou potřeb školy) postupně naučili využívat všechny funkce a nástroje, které tato platforma nabízí. Velkou výhodou naší školy je skutečnost, že IT správkyně je rovněž speciální pedagožka a je tedy schopna propojit techniku se speciálně pedagogickými metodami výuky, bez nichž by u našich žáků měla výuka minimální význam.

Na druhou stranu, takové řešení s sebou možná přináší i nevýhody. Můžete nám říct i o nich?

Nejde o systémové řešení pro všechny školy. Je závislé na konkrétním člověku, kterého si škola zaměstnala.

Od kdy je řešení takto nastaveno?

Funguje takto již několik let.

Jak řešení změnilo fungování školy?

IT technologie se staly trvalou součástí výuky v naší škole. Téměř všechny třídy pracují s interaktivními tabulemi Smart, ve všech třídách jsou PC připojené na wifi, dále notebooky, chromebooky, iPady, grafické tablety. Jsme v každém okamžiku plně připraveni zahájit distanční výuku.  Zajišťujeme i hybridní výuku nebo také interně nazvanou „vzdělávací podporu na dálku“ pro dlouhodobě nepřítomné žáky z důvodu nemoci. Nástroje, které se naučili pedagogové využívat během distanční výuky, uplatňujeme i při prezenční výuce. Mohu říct, že nikdo nezůstal stranou distanční výuky. Cílem je pro případné období další období distanční výuky připojit všechny.

Je řešení IT správy založené na ICT plánu nebo ICT strategii školy? Můžete nám o ní říct něco bližšího?  Má IT správce na starosti i plánování nákupu nových digitálních zařízení? Sleduje nové trendy. Zmiňovala jste, že máte mobilní učebnu.

ICT strategii školy tvoří tříčlenný tým. Je to záležitost ředitelky školy, IT správkyně a ekonomky školy. Přijímáme podněty od pedagogů, pracujeme s nimi. Zároveň sledujeme vývoj technologií na trhu a vyhodnocujeme možnosti jejich využití pro výuku ve škole. IT kompetence jsou hlavním směrem v Plánu rozvoje dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Momentálně má velký úspěch „mobilní IT učebna“. Jedná se o sadu chromebooků, díky kterým jsou současně aktivně zapojeni všichni žáci. Mohou pracovat každý svým tempem, volit si náročnost úkolu. Žáky tento způsob práce hodně baví a motivuje. Ovládání chromebooků je intuitivní a jednoduché a také příprava úkolů ze strany pedagogů není časově náročná a složitá. Nejčastěji jsou využívány aplikace Wordwall a Ilumio. V dalším období budeme mobilní učebny dále rozšiřovat především pro střední školu a také chceme pořídit více chromebooků.

Můžete nám krátce představit vašeho ICT koordinátora/metodika? Jaké práce u vás na škole zastává? 

Funkci ICT koordinátora/metodika nemáme oficiálně ustanovenou. Pedagožka, naše IT správkyně a zároveň učitelka informatiky, má především na starosti: IT správu, helpdesk naší školy (obracejí se na ní zaměstnanci v případě závad či údržby IT), koordinuje využití ICT ve výuce, doporučuje a koordinuje další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti IT, metodicky pomáhá pedagogům v integraci ITC ve výuce, koordinuje provoz informačního systému školy. Dává podněty pro nákup IT vybavení. Ty poté společně diskutujeme a případně nám v poptávce a koordinaci nákupu vybavení pomůže ekonomka školy.

Jaké činnosti vykonává externí firma?

Opravy IT techniky, poradenství a servis.

Řešíte v rámci IT správy i připojení školy k internetu? Případně jak je připojení řešeno?

Jsme připojeni zdarma na metropolitní optické síti provozované městem Jihlava.

Jak jste s připojením k internetu spokojeni? Stačí současným nárokům na provoz a výuku?

Naprosto v pořádku, vyhovuje bez jakýchkoliv problémů.

Jak byste popsala vztah školy se zřizovatelem? Jaká jsou v tomto ohledu specifika speciálních a praktických škol?

To, že speciální školu zřizuje město Jihlava, je velmi specifické. Většina speciálních škol je zřizovaná kraji. Pro nás je to velká výhoda. Zřizovatele máme blízko, zná naše potřeby, vychází nám vstříc. Škola je v oblasti vybavení ICT technologiemi na dobré úrovni právě díky zřizovateli.

Co je podle vás receptem na dobrou IT správu?

Nebát se a jít tomu naproti. Najít správné lidi a vytvořit jim podmínky. Dát jim veškerou podporu, zapojit je do řízení školy v této oblasti. Přesvědčit a motivovat pedagogický sbor. U nás to nebylo jednoduché, ale vydrželi jsme a vyplatilo se nám to. Výhodou je také přítomnost mladých lidí ve sboru, kteří mají k novým technologiím blízko a dovedou i pomoci kolegům, kteří se teprve IT dovednosti učí.

Jedná se o řešení, které byste za Vás a za vaši školu doporučila obdobně velkým školám v obdobné situaci? Jak by měli postupovat v jejím řešení?

Ano, myslím, že je to dobré řešení. Není ale univerzálně použitelné. Záleží na štěstí, zda se škole podaří takové lidi najít a zaměstnat.

Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
cross
Skip to content