Sdílení ICT správce jakožto řešení IT správy v MŠ, rozhovor s Irenou Brůnovou, ředitelkou mateřské školy Česká Třebová, U koupaliště

Způsob řešení IT správy: sdílení ICT správce

Irena Brůnová - ředitelka MŠ U koupaliště Česká Třebová

Po vystudování střední pedagogické školy v Litomyšli působím v předškolním vzdělávání od roku 1980. V roce 1984 jsem po MD nastoupila do MŠ Česká Třebová, U Koupaliště a v roce 1986 jsem byla jmenována do funkce zástupkyně ředitelky.

Po absolvování Kvalifikačního studia pro ředitele škol a školských zařízení v roce 2014, pracuji jako ředitelka této MŠ.


Dobrý den, můžete prosím představit Vaši školu a říci, jakou má kapacitu žáků? A na co se škola zaměřuje?

Naše mateřská škola byla donedávna trojtřídní, ale od 1. listopadu jsme otevřeli kontejnerovou přístavbu jedné třídy. Novou kontejnerovou přístavbou se pyšníme, protože je to ojedinělá stavba u nás i v okolí. Přístavba byla doporučena Městským úřadem Česká Třebová, vzhledem ke každoročnímu převisu poptávky o umístění dětí v naší MŠ. Celkově máme v mateřské škole 94 dětí. Každá třída MŠ má dva zájmové kroužky. Z větší části jsou směřovány k logopedické prevenci a polytechnické výchově.

Vy IT správu sdílíte s jinými školami. Jak jste se dostali ke sdílení IT správce?

MAS Orlicko nás přímo oslovilo. Po informativní schůzce, kde byla vyhodnocena situace přizvaných škol, se došlo k závěru, že by byl IT specialista potřeba na více mateřských a základních školách. Této schůzky jsme se zúčastnili jako jediná mateřská škola. Vstupní schůzka s IT specialistou měla informativní charakter, seznámil se s prostředím, ukázali jsme mu, jaké máme vybavení IT techniky a jaké jsou naše plány.

IT specialista si musel nejprve vše zmapovat, prošel si jednotlivé třídy, zkontroloval tablety pro děti a všechno nám aktualizoval.

Jak je toto řešení ošetřeno v rámci MAS Orlicko?

Bylo domluveno, že tato aktivita bude trvat jeden kalendářní rok. Spolupráce s IT specialistou není domluvená na přesné termíny, ale funguje dle potřeby. Jakmile vznikne nějaký problém, kontaktujeme ho emailem či telefonicky a domluvíme se, kdy proběhne návštěva v MŠ.

V naší mateřské škole máme k dispozici stolní počítače, notebooky a tablety. Počítače a notebooky využívají paní učitelky, ale dětem jsou k dispozici tablety. Využíváme i speciální programy, na které jsme byli proškoleni naším dodavatelem. Finance jsme čerpali ze Šablon I a II a za ně jsme koupili 10 tabletů.

S jakými školami nebo jinými organizacemi je řešení sdílené?

IT specialistu sdílíme ještě se dvěma základními školami z České Třebové. Jedna z nich však neměla ucelené požadavky na IT specialistu, a tak z projektu odstoupila.

Co konkrétně zmíněný IT specialista dělá? Jaké vám poskytuje služby?

IT specialista je učitelem na Střední odborné škole technické v České Třebové. Vzhledem k tomu, že je časově vytížený, musíme domlouvat termíny schůzek operativně. V průměru k nám dochází jednou až dvakrát do měsíce. 

IT specialista u nás provádí především tyto úkony:

  • aktualizace tabletů,
  • údržba stávajícího zařízení,
  • zavádění nových programů,
  • pomáhá nám aktualizovat webové stránky,
  • vyhodnocuje stav zařízení.

Jaké jsou průměrné měsíční náklady vaší mateřské školy na IT správu?

Všechny finance na IT specialistu byly hrazeny z MAS Orlicko. Na zadané časové období byl určen finanční limit, který se dle odpracovaných hodin čerpal.

Jaký je plán spolupráce s IT specialistou do budoucna?

Po ukončení aktivity přes MAS Orlicko budeme ve spolupráci i nadále pokračovat. Dojde však ke změně financování. Služby budou hrazeny z městského rozpočtu.

Jste celkově s poskytnutou službou spokojená? Doporučila byste ostatním, aby to také zkusili?

Za sebe musím říct, že jsem spokojená, že jsme do tohoto projektu šli, protože nám velmi pomohl. IT specialistu potřebujeme. Vzhledem k našemu pedagogickému vzdělání máme menší znalosti v oblasti IT. IT specialista nám dává zpětnou vazbu, vyhodnocuje bezpečnost a životnost našich počítačů.

Je řešení IT správy založené na ICT plánu nebo ICT strategii školy? Můžete nám o ní říct něco bližšího?

Strategii a plány máme vypracované. V jednotlivých třídách máme zmapovaný počet počítačů/notebooku, druh a stav zařízení, životnost těchto zařízení a také máme stanoveno, kdy musíme nakoupit nové.

Jak jste s připojením k internetu spokojeni? Stačí současným nárokům na provoz a výuku?

My máme připojení přes O2. Připojením k internetu se nám zdálo dostačující, ale IT specialista nám řekl, že ho máme velmi pomalé. Snažil se nám poradit, jak rychlost přizpůsobit našim potřebám.  Tento problém je aktuálně v řešení.

Jak byste popsala vztah školy se zřizovatelem?

V rámci mé působnosti spolupracuji s různými odbory na našem městském úřadě, ale nejvíce jsem ve styku s vedením města a odborem školství. S paní starostkou jsem v pravidelném týdenním kontaktu. Jednou za tři měsíce máme spolu s ostatními ředitelkami, společné setkání, kde dochází ke sdílení požadavků a zkušeností. Mohu říct, že spolupráce je velmi dobrá. Jako ředitelka také komunikuji s jednotlivými odbory, především s odborem rozvoje města a investic a oddělením informatiky.  

Jedná se o řešení, které byste za Vás a za vaši mateřskou školu doporučila obdobným mateřským školám v obdobné situaci?

Když jsme měli první schůzku s MAS Orlicko, tak mě překvapilo, že jsme byli jedinou mateřskou školou, která se účastnila. Vím, že ostatní mateřské školy mají obdobné problémy jako my, i proto bych čekala, že se budou chtít zapojit. U mateřských škol vznikly obavy, co by spolupráce obnášela a jak by celkově fungovalo sdílení IT specialisty mezi ostatními školami. Těmto obavám rozumím, ale ostatním mateřským školám bych určitě doporučila se do toho zapojit. Pokud se školy obávají, vždy se mohou zeptat specialistů. Důležité je tyto obavy odstranit, protože spolupráce s IT specialistou nás jedině obohatila.

Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
cross Skip to content