Národní pedagogický institut ČR, projekt NPO 3.1 DIGI

Projekt: NPO 3.1 DIGI

Implementace komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace souvisí s revizí RVP.

Podpora škol v kontextu digitalizace

Informace o aktivitách projektu Národní plán obnovy 3.1 DIGI, který realizuje Národní pedagogický institut ČR

Cílem projektu, realizovaného od 1. 1. 2022 do 31. 3. 2026 s alokací 385 milionů Kč, je přispět k rozvoji digitálního vzdělávání na školách v souladu se Strategií 2030+ zajištěním komplexní odpory škol a pedagogických pracovníků a zajistit nabídku vzdělávacích příležitostí, které pedagogičtí a IT pracovníci škol aktivně využívají a které jim pomáhají porozumět změnám v digitální oblasti ve vzdělávání a realizovat tyto změny ve škole a ve výuce v souladu inovovanými RVP ZV, RVP G, RVP GSP a RVP DG.

Národní pedagogický institut ČR nabízí školám zdarma vzdělávací kurzy, webináře, workshopy, které jsou určené učitelům, koordinátorům ICT a ředitelům škol.

 • Webináře pro ředitele škol
 • Webináře pro koordinátory změny
 • Kurzy ke kybernetické bezpečnosti a prevenci
 • Kurz Kybernetická bezpečnost – hesla


Nabídka kurzů pro učitele ZŠ:

Nová informatika

 • Úvodní webináře pro 1. a 2. stupeň ZŠ (startovací balíčky) k revizím RVP ZV
 • Kurz k nové informatice 2. st. ZŠ
 • Kurz k nové informatice 1. st. ZŠ

Digitální kompetence

 • Dlouhé kurzy – v rozsahu 16 až 30 hodin
  (termíny budou vypsané od září 2023)
  • Rozvoj digitálních kompetencí v matematice 
  • Rozvoj digitálních kompetencí v českém jazyce a literatuře 
  • Rozvoj digitálních kompetencí v dějepisu 
  • Rozvoj digitálních kompetencí v cizím jazyce 
  • Rozvoj digitálních kompetencí v zeměpise 
  • Rozvoj digitálních kompetencí ve výtvarné výchově 
  • Rozvoj digitálních kompetencí ve výchově k občanství 
  • Rozvoj digitálních kompetencí ve výchově ke zdraví 
  • Rozvoj digitálních kompetencí v přírodopisu 
  • Rozvoj digitálních kompetencí ve fyzice a chemii 
  • Rozvoj digitálních kompetencí v tělesné výchově 
  • Rozvoj digitálních kompetencí v hudební výchově 
  • Rozvoj digitálních kompetencí na 1. stupni 

2. stupeň ZŠ 

 • Digitální kompetence v českém jazyce a literatuře 
 • Inspirace pro rozvoj digitálních kompetencí v hodinách českého jazyka 
 • Jak budovat digitální kompetence v hodinách zeměpisu 
 • Digitální kompetence v zeměpisu 
 • Mobilní aplikace pod lupou (Výchova k občanství, napříč obory) 
 • Mohu i já pomoci? (rozvoj digitálních kompetencí v rámci konkrétního projektu) 
 • Learning Apps v hodině výchovy k občanství (praktické využití) 
 • Wikipedie a její využití pro rozvoj digitální kompetence 
 • Učme žáky správně prezentovat 
 • Cyklické uhlovodíky 
 • Canva ve vzdělávání 
 • Rozvíjíme digitální kompetence žáků v chemii s podporou programu ACD/ChemSketch 

1.  a 2. stupeň ZŠ

 • Autorské právo 
 • Prezentace ve výuce aneb Méně je někdy více 
 • Online aplikace ve výuce a rozvoj digitálních kompetencí 
 • WIN-WIN metody – MS Teams: velký pomocník do běžných hodin cizích jazyků
 • Školení k modelu DigComp Edu a digitálním kompetencím

1. stupeň ZŠ 

 • Nebojme se digitálních kompetencí 
 • Bezpečně v online prostředí 
 • Metoda kritického myšlení a rozvoj digitálních kompetencí nejen ve vlastivědě 
 • Jak efektivně zlepšit digitální kompetence 
 • Digitální kompetence a čtenářské lekce 
 • Animace ve výuce s aplikací StopMotion 
 • Jak na rozvoj digitální kompetence v 1. a 2. ročníku ZŠ   
 • Jak na rozvoj digitální kompetence ve 3. až 5. ročníku ZŠ   
 • „DIGITÁLNÍ ČTENÁŘSKÁ DÍLNA“ aneb Rozvoj čtenářství akcentovaný digitálními technologiemi a posilováním digitálních kompetencí žáků 
 • „DOBRÝ PLÁN – DOBRÝ SLUHA” aneb Plánujeme výuku v různých vzdělávacích oborech 1. stupně ZŠ a rozvíjíme digitální kompetence žáků 
 • Spolupráce v online prostředí žáků 1. stupně ZŠ 

Připravujeme: 

 • Myšlenkové mapy 
 • CODA.IO - nástroj pro efektivní výuku oblasti Informační systémy 
 • Micro:bit 
 • Rozvoj informatického myšlení na 1. stupni 
 • Programování v jazyce Scratch pro začátečníky 
 • Programování v jazyce Scratch pro pokročilé 
 • Projekty ve Scratchi 
 • Robotika pro začátečníky / Tvorba digitálních her přes AR 
 • Virtuální a rozšířená realita pro začátečníky / Robotika pro začátečníky 

Webináře k nové informatice pro paragrafové školy

 • Workshop k rozvoji digitální kompetence
 • Informatika dle schváleného RVP ZV

Nabídka kurzů pro pedagogy gymnázií

aktuálně vypsané kurzy - https://revize-ict-g.rvp.cz/kdo-mi-pomuze


Jak projít změnou u vás ve škole? Naplánujte změny podle svých potřeb. Změny v učebním plánu mohou být postupné. Informatické myšlení a digitální kompetence můžete rozvíjet i aktivitami, které nejsou digitální.  Více informací na - https://revize.edu.cz/jak-projit-zmenou

Na podporu výuky nové informatiky jsou připraveny ukázky učebních osnov do ŠVP, učebnice pro žáky s metodikami pro učitele i otevřené kurzy. Slouží jako inspirace při vytváření vlastních plánů i realizaci výuky nebo jako pomůcka k hledání vlastní cesty. 

Dozvíte se, jak je možné rozvíjet digitální kompetence pro každý vzdělávací obor zvlášť.  Více informací na - https://revize.edu.cz/materialy-pro-predmety


Podpora školám

Inspirujte se na webinářích, kurzech, konferencích a dalších akcích. Obraťte se na zkušené konzultanty a proberte s nimi plánované revize nad vašimi vzdělávacími programy. Získejte podporu na míru přímo pro vaši školu. Můžete si objednat individuální konzultaci, workshop pro celou sborovnu, konzultaci IT guru nebo ICT metodika KIM.


Na webu revize.edu.cz dále najdete:  


Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
cross Skip to content