Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Dvě regionální online konference o vzdělávání a sociální oblasti (Liberecký a Plzeňský kraj)

edu.cz > Dvě regionální online konference o vzdělávání a sociální oblasti (Liberecký a Plzeňský kraj)

Ministerstvo pro místní rozvoj, jmenovitě Odbor pro sociální začleňování, pořádá během října 2021 dvě konference související se vzděláváním – regionální online konferenci pro Liberecký kraj „Tenká hranice mezi vzděláváním a sociální oblastí“ (21. 10.) a regionální online konferenci „Podpůrná síť aktérů ve vzdělávání v Plzeňském kraji“ (27. 10.). Odbor pro sociální začleňování (bývalá Agentura pro sociální začleňování) realizuje také projekt Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v gesci MŠMT.


Regionální online konference pro Liberecký kraj „Tenká hranice mezi vzděláváním a sociální oblastí“

21. 10. 2021, 8:30 – 16:30

Cílem konference je představit působení a strategii fungování Odboru pro sociální začleňování MMR (Agentury) v Libereckém kraji, seznámit účastníky s inkluzivním vzděláváním z pohledu zřizovatele, a také poukázat na příčiny chování a vývoje dětí v rámci vzdělávání. Účastníkům budou představeny dobré praxe z Libereckého kraje. Regionální konference je určena zejména pro pracovníky škol a školských zařízení, zástupce zřizovatelů škol a školských zařízení, pro neziskové organizace a další aktéry ve vzdělávání.

Více o programu a registraci naleznete zde:

https://www.socialni-zaclenovani.cz/konference-liberecky-kraj/

Regionální online konference „Podpůrná síť aktérů ve vzdělávání v Plzeňském kraji“

27. 10. 2021, 8:30 – 16:30

Cílem konference je představit stav sociálního vyloučení v regionu a v obecnějších souvislostech ozřejmit, jak se sociální zázemí dětí a žáků promítá do jejich školního úspěchu. Sociální znevýhodnění bude představeno nejen jako objektivní překážka k plnohodnotnému vzdělávání, ale také jako oblast, jejíž negativní vliv je možné vhodnými opatřeními a ve spolupráci různých aktérů snižovat. Příspěvky se zaměří na využívání dostupných nástrojů a sítí podpory sociálně znevýhodněných žáků a na důležitost podpůrných profesí.

Více o programu a registraci naleznete zde:

https://www.socialni-zaclenovani.cz/konference-plzensky-kraj/Skip to content