Dvě regionální online konference o vzdělávání a sociální oblasti (Zlínský a Pardubický kraj)

Ministerstvo pro místní rozvoj, jmenovitě Odbor pro sociální začleňování, pořádá během listopadu 2021 dvě konference související se vzděláváním:

– regionální online konferenci pro Zlínský kraj "Podpora žáků se sociálním znevýhodněním – východiska a praxe" (11. 11. 2021),
– regionální online konferenci pro Pardubický kraj „Prevence výchovných obtíží a vzniku sociálně patologických jevů u dětí" (25. 11. 2021).

Odbor pro sociální začleňování (bývalá Agentura pro sociální začleňování) realizuje také projekt Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v gesci MŠMT.


Regionální online konference pro Zlínský kraj "Podpora žáků se sociálním znevýhodněním – východiska a praxe" - 11. 11. 2021, 8:30 - 16:30

Cílem konference je sdílet přístupy a příklady dobré praxe inkluzivního vzdělávání a přinést odborné poznatky a východiska k tématu, jež propojuje vzdělávání a problematiku sociálního vyloučení.

Účastníkům bude představen stav sociálního vyloučení v kraji a jeho vliv na vzdělávací úspěšnost žáků. Jednotlivé příspěvky se zaměří na oblast podpory žáků se sociálním znevýhodněním a na možnosti prevence předčasných odchodů ze vzdělávání.

Konference chce napomoci propojovat jednotlivé aktéry ve vzdělávání v kraji i napříč republikou a je určena zejména pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení, pedagogy, zástupce zřizovatelů škol i pro rodiče a širší veřejnost.

Více o programu a registraci naleznete zde: https://www.socialni-zaclenovani.cz/konference-zlinsky-kraj/

Regionální online konference pro Pardubický kraj „Prevence výchovných obtíží a vzniku sociálně patologických jevů u dětí" - 25. 11. 2021, 8:30 – 16:30

Cílem regionální konference je představit stav sociálního vyloučení v regionu a v obecnějších souvislostech ozřejmit, jaký vliv má prostředí a rodina na vznik výchovných obtíží u žáků a dětí.

Sociální znevýhodnění bude představeno nejen jako objektivní překážka k plnohodnotnému vzdělávání, ale také jako důležitý faktor při vzniku sociálně patologických jevů chování u dětí a žáků.

Během konference představíme jednotlivé aktéry, kteří napomáhají snižovat negativní vliv sociálního znevýhodnění na chování dětí a zařízení, která se s problémem setkávají a aktivně ho řeší. Účastníci budou seznámeni s dobrými praxemi řešení výchovných problémů.

Příspěvky se dotknou také důležitosti komunikace s rodiči, rané péče o děti a veškerých služeb, které mohou fungovat jako prevence problémového chování. Regionální konference je určena zejména pro pracovníky škol a školských zařízení, zástupce zřizovatelů škol a školských zařízení, soukromoprávní neziskové organizace a další odborníky.

Více o programu a registraci naleznete zde: https://www.socialni-zaclenovani.cz/konference-pardubicky-kraj/Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
cross
Skip to content