Dvojjazyčné vzory při přijímání do MŠ a ZŠ

MŠMT ve spolupráci s NPI připravilo pro mateřské a základní školy česko-ukrajinské vzory žádostí o přijetí ke vzdělávání a vzory informace o přijetí či nepřijetí a žádosti o odklad povinné školní docházky. Správní řízení je vždy vedeno v úředním jazyce, tedy v českém jazyce. Doporučujeme, aby ředitel akceptoval také dvojjazyčnou přihlášku podle vzoru MŠMT. V případě přijetí přihlášky výhradně v ukrajinském jazyce se má postupovat podle § 16 odst. 2 správního řádu a účastník řízení ji má předložit jak v originálním znění, tak v úředně ověřeném překladu do českého jazyka, pokud ředitel školy nesdělí, že překlad nevyžaduje.Další podrobnosti pro ředitele škol

  • Vzhledem k tomu, že seznam přijatých dětí i rozhodnutí o nepřijetí se vyhotovují v českém jazyce, je v současné situace vhodné, aby ředitel zároveň zaslal ukrajinským zákonným zástupců sdělení o přijetí/nepřijetí v česko-ukrajinské verzi podle níže uvedeného vzoru.
  • Školský zákon výslovně neupravuje situaci, kdy se do školy hlásí žák cizinec. V tomto případě se jedná o přijetí, nikoliv o přestup, protože „přestup“ ze zahraniční školy do školy české není právně možný.
  • Rozhodnutí o přijetí se podle § 183 odst. 2 školského zákona oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Toto ustanovení platí pro všechna rozhodnutí o přijetí, včetně současné situace. Po rozhodnutí o přijetí žáka z Ukrajiny tedy ředitel školy vyvěsí seznam a současně zašle žákovi (zákonnému zástupci) sdělení o tom, že žák byl přijat. Toto sdělení je možné a vhodné spojit s informací o registračním čísle žáka, kterou je třeba sdělit i za běžného stavu.
  • Rozhodnutí o nepřijetí se vyhotovuje v českém jazyce, které se doručuje účastníkovi. Současně s tím ředitel školy zašle účastníkovi sdělení v českém a ukrajinském jazyce, že nebyl přijat.

Jednotlivé vzory (česko-ukrajinsky)

Pro MŠ

Pro ZŠ

Žádost o odklad povinné školní docházky - Заява про відстрочку обов'язкової шкільної освіти


Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
cross
Skip to content