Efektivní komunikace školy s rodiči

Každý vztah potřebuje péči a zájem obou stran, aby fungoval. Zásadním kořením pro něj jsou vzájemný respekt, dialog a spolupráce. Platí to i pro vztah rodina - škola, který je důležitý pro to, aby se tyto dva světy propojily v jeden, kde se dobře učí i vyučuje. Efektivní komunikace a spolupráce mezi učitelem a rodiči může fungovat na každé škole, nechte se inspirovat tipy, jak na to! Text vznikl na základě článků k tématu na webu Zapojmevšechny.cz, který funguje v rámci projektu APIV B (Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi). Projekt je spolufinancován EU.Principy kvalitní komunikace se školou

Aby byla komunikace kvalitní, je třeba, aby byla pro obě strany otevřená a transparentní. Jaké jsou jednotlivé principy?

1. Informování

Rodiče mají vědět, jak se dítěti ve škole daří a jak se rozvíjí, co mu jde a nejde, a to ve vztazích i v učení. Pokud si učitel pozve rodiče nyní, dá se za tím tušit nějaký průšvih, že se děje něco nepatřičného. Nebuďte jen poslem špatných zpráv, rodiče jistě ocení i informace o silných stránkách svého dítěte nebo o metodách výuky, které ve škole používáte, a oni je třeba ze svých studií neznají!

2. Vysvětlování

Rodiče mají rozumět tomu, co a proč se ve škole děje, jakými metodami jejich děti učíte… Představte rodičům filozofii školy a připomínejte školní zásady. Vysvětlete jim, proč kterou metodu používáte, a pro nezasvěcené připravte třeba nějakou přednášku, kde je s ní blíže seznámíte. Informujte rodiče nejlépe pravidelně, co s dětmi děláte a jak při tom postupujte, aby pak s dětmi mj. lépe zvládli úkoly!

3. Pozorování

Nechte rodiče nahlédnout do skutečného života školy, nejen při slavnostních příležitostech, ale i v rámci běžného vyučování. Rodiče se donedávna dostali do školy jen první školní den, při třídních schůzkách a při besídkách. Na štěstí se dveře škol otevírají i pro rodiče stále více, a tak někde už mají kromě dnů otevřených dveří, kdy je po škole provede student nebo dítě, i možnost podívat se do výuky! Znalost prostředí otevře rodičům také více oči a zvýší porozumění případným záležitostem.

4. Participace

Dejte rodičům možnost skutečně vám jako učiteli pomoci! Jejich výpomoc při akcích ve škole i venku, ale i jejich zpětná vazba může být pro vaši práci s dětmi výrazně přínosná. Dobrovolnictví na většině škol zatím moc nefrčí, ale třeba v menších komunitních či alternativních školách jsou rodiče větší součástí, což přináší výhody při další komunikaci. Jako nevyužitá, přitom vstřícná se jeví také řada prarodičů. I oni mohou škole pomoci a děti obohatit.

5. Rozhodování

Rodiče mají mít možnost se také zapojit do rozhodování o škole, do určité míry. Pokud s nimi fungujete na základě výše zmíněných principů, může to být komunikace i rozhodování efektivní, nejen např. v rámci školské rady.


Proč společné akce sbližují?

Jak vám mohou společné akce učitelé-rodiče-žáci spolu s principy komunikace usnadnit práci? Tyto akce obvykle:

 1. prohlubují spolupráci s rodiči,
 2. zvyšují důvěru rodičů ke škole,
 3. pomáhají průběžně předávat potřebné informace,
 4. udržují zájem a motivaci rodičů ke spolupráci.

Když se toto všechno děje, jste rovnocenní partneři a lépe se vám pak komunikuje v případě, když něco nefunguje či je potřeba udělat, zlepšit.


Tipy pro ještě větší sblížení

Třídní schůzky, dny otevřených dveří a besídky před Vánocemi nebo na konci školního roku znají a mají už snad všichni, nabídněte ale vašim rodičům více! Podívejte se, jakými akcemi se můžete k dětem a jejich rodinám ještě víc přiblížit:

 • Setkání předškoláků
 • Informační setkání pro rodiče prvňáčků
 • Dny otevřených dveří (nejen) pro rodiče prvňáčků
 • Společné akce: besídky, sportovní dny
 • Společný pobyt pro rodiče prvňáčků (adaptační kurz či pobyt)
 • Přítomnost rodičů ve vyučování
 • Konzultace či individuální třídní schůzky, tripartity rodiče-učitel-dítě
 • Společné třídní schůzky s dětmi
 • Třídní schůzky rodičů spojené s jejich aktivním zapojením
 • Setkání prarodičů a studentů
 • Individuální konzultace s rodiči
 • Návštěva pedagoga v rodině
 • Rodičovská kavárna nebo vzdělávací semináře pro rodiče
 • Kurikulární setkání
 • Zapojení rodičů do projektových dnů, činností

K setkání a vzájemnému poznávání se s rodiči existuje prostě spousta příležitostí, stačí se tomu otevřít a chtít. Výše uvedené můžete dělat v různých obměnách, vybrat si, která vám sedí a tu provozovat s rodiči vašich dětí.

Zapojte třeba rodiče při organizaci sportovního odpoledne, požádejte je o přípravu odměn či občerstvení! Pozvěte rodiče do třídy, ať dětem představí své zaměstnání a rozšíří jim obzory. I prarodiče toho mají hodně co sdílet, nehodilo by se vám to třeba při dějepisu či při základech společenských věd? Projděte si s rodiči školu, aby věděli, kam jejich dítě chodí na oběd, jak daleko má záchod a jak to vypadá v družině a v tělocvičně!


Jak být s rodiči v kontaktu a v jakých případech?

Vedle zmíněného výčtu aktivit, kterými vlastně otevíráte školu rodičům a budujete s nimi dobré vztahy, jsou i informace organizační, které prostě potřebujete rodičům sdělit. O jaké záležitosti se obvykle jedná a jaké komunikační kanály k tomu můžete využít?

Představit rodičům školní řád či jakýsi kodex rodiče se vyplácí na začátku každého školního roku. Pravidla totiž vytváří mantinely, ve kterých se pak obě strany pohybují, drží se své zodpovědnosti a cítí bezpečně. Pokud rodiče čemukoli nerozumí, proberte to s nimi, a nechte si třeba podepsat, že se s řádem, kodexem seznámili a rozumí mu.

Nabídněte rodičům možnost konzultací či individuálních setkání v časech, kdy se jim to bude nejlépe hodit (s ohledem na jejich práci). V případě potřeby jim (třeba v rámci školního poradenského zařízení) doporučte odborníka na konkrétní problémy a ptejte se jich i na jejich názory (vhodné jsou krátké dotazníky na konkrétní témata).

A jak s nimi můžete být v kontaktu? Pro obě strany je výhodné, když se komunikačních kanálů nepoužívá mnoho, vyberte s nimi, jaké je pro ně reálné sledovat. Nastavte pravidla pro komunikaci tím, že určíte, kdy a jak se s vámi mohou spojit.

A z čeho můžete vybírat? S rodiči můžete být v kontaktu skrze třídní schůzky, osobní konzultace, email, telefonní hovory či sms, týdenní výukové listy, webové stránky školy, informační nástěnku ve škole, sociální sítě (uzavřená skupina pro třídní kolektiv…), elektronickou žákovskou knížku nebo jinou platformu, schránku pro návrhy, zpravodaj nebo školní časopis.

Koncepty, které spolupráci s rodiči dlouhodobě reprezentují a podporují, jsou např. program “Začít spolu” občanského sdružení Step by Step nebo “Rodiče vítáni” společnosti EDUin.

Základ dobré komunikace s rodiči v každém případě tvoří respekt, pravidelnost a srozumitelnost. Buďte rodičům nablízku, když to potřebují, potkávejte se na pravidelných akcích, pěstujte partnerství. Oni tu pak budou zase pro vás, pro školu a pro svoje děti, připraveni k dialogu a konstruktivnímu řešení.Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
cross
1
0
Byli bychom rádi za Vaši myšlenku, prosím přidejte komentář, pokud chcete.x
Skip to content