Evaluace pilotáže středního článku podpory

Evaluace pilotáže středního článku podpory MŠMT je pro budoucí projekt IPs Střední článek klíčová. Zhodnocení přínosu v okresech Semily a Svitavy je důležité pro nastavení modelu regionálních týmů středního článku podpory, které se od 1. 7. 2023 rozšíří do celé ČR. Evaluační výzkum prováděl Masarykův ústav vyšších studií, ČVUT v Praze, který oslovil ředitele základních a mateřských škol a jejich zřizovatele na Semilsku a Svitavsku. Díky jejich zpětné vazbě můžeme budoucí síť středních článků stavět na tom, co se osvědčilo, a naopak „vypilovat“ ty oblasti, kde je prostor ke zlepšení.

Přinášíme Vám hlavní výstupy z dotazníkového šetření:

  • Šetření mělo v pilotovaných okresech vysokou návratnost: odpovědělo téměř 73 % ředitelů a 66 % zřizovatelů.
  • Celkový přínos středního článku MŠMT hodnotí ředitelé MŠ a ZŠ průměrnou školní známkou: 1,2 (Svitavsko) a 1,79 (Semilsko).  68 % ředitelů udělilo známku 1. Rozhodně pozitivně a spíše pozitivně hodnotí střední článek 71 % zřizovatelů.
  • Z hlavních oblastí ředitelé udělili nejlepší průměrnou známku komunikaci (1,29) a podpoře vedení škol (1,39); naopak zintenzivnit navrhují podporu řízení nepedagogických činností (průměrná známka 1,93) a podporu zřizovateli (průměrná známka 1,86).
  • Z hlediska dílčích oblastí ředitelé chválí podporu při mimořádných událostech (např. covid či začleňování žáků z Ukrajiny) a právní servis, uvítali by větší podporu ohledně zadávání veřejných zakázek a konzultace v oblasti mzdového a obecného účetnictví i dotačního poradenství.
  • Zřizovatelé největší přínos středního článku vidí v jednotném kanálu pro školy i pro zřizovatele a ve snížení byrokratické zátěže. Polovina zřizovatelů považuje rozšíření středního článku na území dalších okresů za důležité.

Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
cross Skip to content