Inspirace k pořízení digitálních učebních pomůcek

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy díky Národnímu plánu obnovy přiděluje školám finanční prostředky na 2 účely: na prevenci digitální propasti a na digitální učební pomůcky (dále také DUP) pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí dětí mateřských škol a žáků základních a středních škol. Přednostně tyto finanční prostředky získaly mateřské školy a zároveň základní školy a gymnázia, které v roce 2022 deklarovaly výuku podle nových revidovaných Rámcových vzdělávacích programů. "Pokud jste ředitelé škol, ICT koordinátoři nebo učitelé, kteří se teprve rozhodujete, právě pro vás jsme připravili inspirativní videa", říká Anna Stočesová Martinková - MŠMT, která se na příklady dobré praxe škol byla podívat. Ty nejlepší příklady využití digitálních pomůcek ve výuce můžete shlédnout v nových třech videích, které s vámi sdílíme.

Odkazy k videím: pro MŠ a první stupeň ZŠ, pokročilé DUP a další pokročilé DUP pro žáky ZŠ a SŠ.


Podrobné informace naleznete na edu.cz/digitalizujeme/.

Toto inovativní velmi zajímavé téma proměny obsahu vzdělávání v kontextu digitalizace, které souvisí s novými revidovanými Rámcovými vzdělávacími programy (dále RVP), se snaží MŠMT přiblížit představením příkladů dobré praxe přímo ze škol, které již zahájily výuky podle nových RVP a získaly tak finanční prostředky na pořízení digitálních učebních pomůcek pro své žáky. Tyto školy nákupy již zrealizovaly a pomůcky ve výuce zdařile využívají.

Ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem ČR jsme se byli podívat nejprve do základní školy, která již dříve digitální učební pomůcky využívala a přechod na pokročilé digitální učební pomůcky byl samozřejmostí. Mohli jsme vidět robotické pomůcky, roboty ovládané hlasem, elektronické stavebnice, 3D tiskárny či mikrobity apod.. Poté jsme s natáčecím týmem navštívili mateřskou školu a podívali jsme se, jak s rozvojem informatického myšlení a digitálních kompetencí začínají nejmenší děti v mateřských školách a jak na tyto nově nabyté dovednosti navazují na 1. stupeň základní školy. Natáčení probíhalo ve třech dnech a v tom posledním jsme se zaměřili na gymnázium, které úspěšně využívá celou řadu dalších pokročilých digitálních učebních pomůcek zejména těch badatelských či umělecky rozvíjejících se a to v různých vzdělávacích oblastech.


Digitální učební pomůcky pro mateřské školy a jejich návaznost na 1. stupeň základních škol 

Ve videu zaměřeném na nejmenší děti a žáky nahlédneme na práci s digitálními pomůckami, které slouží k rozvoji informatického myšlení a digitálních kompetencí, přitom však nemusí jít pouze o digitální technologie. Do mateřských škol můžeme pořídit např. robotické digitální hračky, digitální mikroskopy, programovatelné kartičky ve spojení s tabletem, ale také řadu unplluged aktivit, které pomohou nastartovat rozvoj informatického myšlení a digitální kompetencí dětí mateřských škol. Ty nejmenší děti nepotřebují hned začínat s počítači nebo tablety, ale mohou si hrát a řešit různé logické hry na čtvercové pochozí síti, rozvíjet si matematické představy, řešit logické úlohy a rozvíjet informatické myšlení a svou kreativitu prostřednictvím aktivit, které nejsou "digitální". Poté postupně přecházet na na robotické pomůcky a až později na digitální technologie

Na 1. stupni základních škol pak lze snáze navázat na zkušenosti z mateřské školy a nabyté dovednosti postupně rozšiřovat, o tom je právě toto inspirativní video.  

TIP: Elektronická tužka, robotická myš, robotická liška, roboty, programovatelné kartičky s tabletem, robotická stavebnice.


Pokročilé digitální učební pomůcky pro žáky základních a středních škol 

Revidované Rámcové vzdělávací programy přinášejí změny v souvislosti s využíváním digitálních technologií ve vzdělávání žáků a to nejen díky novému obsahu vzdělávání v Informatice, ale zejména pro novou klíčovou digitální kompetenci, která se dotýká všech vzdělávacích oblastí. Pokročilé digitální učební pomůcky se dají používat napříč všemi vyučovacími předměty. Učitelé se mohou domluvit, které digitální učební pomůcky jsou nejvhodnější a dávají smysl pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí žáků a své zkušenosti sdílet s kolegy nebo pomocí různých internetových skupin, návštěvou školení apod. Velmi oblíbenými pokročilými digitálními učebními pomůckami jsou robotické stavebnice, roboti ovládaní hlasem, 3D tiskárny, elektronické stavebnice, mikropočítače apod. Jejich využití je pestré v libovolném vyučovacím předmětu.

Inspirativní video zaměřené na pokročilé digitální učební pomůcky je skvělou inspirací pro základní a střední školy. Využití digitálních pomůcek uvidíte nejen ve výuce nové Informatiky, ale v ostatních vyučovacích předmětech.

https://www.youtube.com/watch?v=__fUX5Z2JVU

TIP: Robotická stavebnice , robotická programovatelná učební pomůcka ovládaná hlasem, 3D tiskárna, elektronické stavebnice, mikropočítače, microbit, robot.


Další pokročilé digitální učební pomůcky pro žáky základních a středních škol

Je celá řada pokročilých pokročilých digitálních učebních pomůcek, které lze využívat pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence žáků. Jejich inspiromat naleznete na edu.cz/digitalizujeme. Velmi zajímavé místo zaujímají pomůcky spadající do kategorie "Internet věcí" a badatelská technika včetně čidel a mikroskopů, různá snímací zařízení, termokamery, skenery apod.

Další pokročilé digitální učební pomůcky jsou hlavním tématem videa natočeného na gymnáziu.

TIP: Digitální teploměr, čidlo pro měření kyslíku, čidlo na měření pH, pohybové čidlo, termočlánkový teploměr, elektromagnetická míchačka, digitální vyšívací stroj, digitální řezací plotr, digitální mikroskop 


Finanční prostředky z Národního plánu obnovy je nezbytné čerpat v souladu s podmínkami, účelem a kritérii, které jsou zveřejněné ve Věstníku 01/2022 nebo ve Výzvě

Výčet příkladů digitálních učebních pomůcek naleznete na s. 120 - 125 ve Věstníku 01/2022 a příklady jsou zveřejněny také v inspiromatu na edu.cz/digitalizujeme/digitalni-ucebni-pomucky

Obsah

  Odebírejte novinky o školství
  a vzdělávání srozumitelně a včas
  Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
  cross
  0
  Byli bychom rádi za Vaši myšlenku, prosím přidejte komentář, pokud chcete.x
  Skip to content