Kritéria hodnocení škol a školských zařízení 2020/2021

V Praze 16. června 2020 – MŠMT dnes schválilo kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, podle kterých bude Česká školní inspekce hodnotit školy a školská zařízení ve školním roce 2020/2021.

Kritéria jsou formulována pro potřeby vnějšího hodnocení instituce a vytvářejí logický rámec, který umožňuje hodnotit podmínky, průběh a výsledky vzdělávání a školských služeb na úrovni školy, vzdělávacího programu a vedení pedagogického procesu. Tento rámec umožňuje sledovat dosahování cílů vzdělávání podle školních či akreditovaných vzdělávacích programů a vyhodnotit pokrok škol v čase. Agregované údaje jsou podkladem pro hodnocení efektivity vzdělávací soustavy a jejích částí.

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2020/2021najdete zde: https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Kriteria-hodnoceni-2020-2021

Současně MŠMT schválilo také Plán hlavních úkolů České školní inspekce pro školní rok 2020/2021https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Plan-hlavnich-ukolu-2020-2021