Informace MŠMT k procesu vyřizování žádostí o přezkoumáníspolečné části maturitní zkoušky konané formou didaktického testu

Platný od: 2020-06-02
Platný do:
Účinný od: 2020-06-02
Účinný do:
Vydal: Ministerstvo
Stav: Aktuální

Obsah

I v tomto zkušebním období se žádosti žadatelů o přezkoumání dílčí zkoušky konané formou didaktického testu podávají na adresu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na formuláři, který je k dispozici níže.

Žádosti o přezkoumání ostatních dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky tj. písemných prací nebo ústních zkoušek, případně zkoušek konaných v rámci profilové části maturitní zkoušky žadatelé podávají místně příslušnému krajskému úřadu, v případě kraje Hlavní město Praha pak Magistrátu hlavního města Prahy, na formuláři k tomu určeném. Formuláře pro všechny dílčí zkoušky jsou k dispozici ZDE.

Informaceproodvolani2020jaro

Šablona žádosti o přezkum didaktického testu