Informace MŠMT k procesu vyřizování žádostí o přezkoumání společné části maturitní zkoušky konané formou didaktického testu (podzim 2020)

edu.cz > Podpora škol > Metodické materiály > Informace MŠMT k procesu vyřizování žádostí o přezkoumání společné části maturitní zkoušky konané formou didaktického testu (podzim 2020)

I v tomto zkušebním období (podzim 2020) se žádosti žadatelů o přezkoumání dílčí zkoušky konané formou didaktického testu podávají na adresu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na formuláři, který je k dispozici níže.

Žádosti o přezkoumání ostatních dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky tj. písemných prací nebo ústních zkoušek, případně zkoušek konaných v rámci profilové části maturitní zkoušky žadatelé podávají místně příslušnému krajskému úřadu, v případě kraje Hlavní město Praha pak Magistrátu hlavního města Prahy, na formuláři k tomu určeném. Formuláře pro všechny dílčí zkoušky jsou k dispozici ZDE.


Informace pro odvolání (Jaro 2020)

Šablona žádosti o přezkum didaktického testu (na MŠMT)

Šablona žádosti o přezkum písemných prací, ústních zkoušek, případně profilové části maturitních zkoušek (na místně příslušný krajský úřad)

Skip to content