Informace k vedení dokumentace o dětech, žácích a studentech a některé další dokumentace v elektronické a listinné podobě

Platný od: 2019-06-27
Platný do:
Účinný od: 2019-06-27
Účinný do:
Vydal: Ministerstvo
Stav: Aktuální

Obsah