Informace k vedení dokumentace o dětech, žácích a studentech a některé další dokumentace v elektronické a listinné podobě

edu.cz > Provoz a řízení škol > Metodické materiály > Informace k vedení dokumentace o dětech, žácích a studentech a některé další dokumentace v elektronické a listinné podobě

Informace MŠMT k ped dokumentaci