Informace o zkouškách určených k nahrazování zkoušek z cizího jazyka profilové části maturitní zkoušky konané v roce 2021

edu.cz > Provoz a řízení škol > Metodické materiály > Informace o zkouškách určených k nahrazování zkoušek z cizího jazyka profilové části maturitní zkoušky konané v roce 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje informaci o standardizovaných jazykových zkouškách nahrazujících zkoušku z cizího jazyka profilové části, které ředitel školy může zvolit pro konání maturitní zkoušky v jarním a podzimním zkušebním období 2021.

seznam standardizovaných zkoušek 2021