Informace o zkouškách určených k nahrazování zkoušek z cizího jazyka profilové části maturitní zkoušky konané v roce 2021

Platný od: 0220-03-27
Platný do:
Účinný od: 2020-03-27
Účinný do:
Vydal: Ministerstvo
Stav: Aktuální

Obsah

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje informaci o standardizovaných jazykových zkouškách nahrazujících zkoušku z cizího jazyka profilové části, které ředitel školy může zvolit pro konání maturitní zkoušky v jarním a podzimním zkušebním období 2021.

seznam standardizovaných zkoušek 2021