Metodické doporučení k průběhu individuálního vzdělávání dětí v mateřských školách a ověření dosahování očekávaných výstupů

Platný od: 2019-04-12
Platný do:
Účinný od: 2019-04-12
Účinný do:
Vydal: Ministerstvo
Stav: Aktuální

Obsah