Metodické doporučení MŠMT k prevenci a postihu záškoláctví a omlouvání žáků z vyučování

Materiál byl zásadně přepracován a nahrazuje původní doporučení z roku 2002. V novém doporučení jsou reflektovány změny ve školském zákoně, v zákoně o sociálně právní ochraně dětí a také změny v občanském zákoníku. Cílem doporučení je silnější podpora prevence záškoláctví v základních školách včetně přípravných tříd, v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií a na středních školách. Zpřesňují se podmínky pro uvolňování žáka z vyučování, omlouvání neúčasti žáka ve vyučování a postup škol při zvýšeném počtu omluvených i neomluvených hodin žáků v průběhu jednoho čtvrtletí školního roku.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále MŠMT) doporučuje následující postup při uvolňování a omlouvání žáků základních a středních škol z vyučování a při prevenci a postihu záškoláctví v základních a středních školách.

Metodické doporučení je určeno základním školám včetně přípravných tříd, odpovídajícím ročníkům víceletých gymnázií a školám poskytujícím střední vzdělání v České republice, a to především ředitelům škol, třídním učitelům, výchovným poradcům a metodikům prevence.

Doporučení také odkazuje na možnost využití příloh dokumentu „Metodické doporučení MŠMT pro práci s individuálním výchovným programem v rámci řešení rizikového chování žáků“, který byl zpracován v souvislosti s rostoucími výchovnými problémy ve školách.

Doporučení bylo konzultováno s Ministerstvem práce a sociálních věcí a s Ministerstvem zdravotnictví.

Celý metodický materiál v PDF


Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
cross Skip to content