Metodické sdělení MŠMT k opatřením ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterými se mění rámcové vzdělávací programy oborů středního odborného vzdělávání a oborů konzervatoří

Platný od: 2017-06-23
Platný do:
Účinný od: 2017-06-23
Účinný do:
Vydal: Ministerstvo
Stav: Aktuální

Obsah